از افغانستان تا نروژ!

کابینه‌ی ۱۹ نفره‌ی دولت نروژ از ۱۰ زن تشکیل شده است. به نظر شما این خيانتِ آشکار به زنان افغانستان نیست؟ تعداد بالای وزرای زن را نشانه‌ای از برابری جنسیتی می‌دانند، اما آیا چنین ادعایی با بی‌تفاوتی کامل به سرنوشت زنان افغانستانی که تحت حاکمیت یکی از مرتجع‌ترین و ضدزن‌ترین شاکله‌های سیاسی جهان تحت سرکوب روزمره‌ هستند مناسبت دارد؟
 
کابینه وزیران نروژ تا دولت طالبان افغانستان !!!
"وزیر خارجه طالبان" در اولین سفر اروپایی خود وارد نروژ شد.
کابینه‌ی ۱۹ نفره‌ی دولت نروژ از ۱۰ زن تشکیل شده است. به نظر شما این خيانتِ آشکار به زنان افغانستان نیست؟ تعداد بالای وزرای زن را نشانه‌ای از برابری جنسیتی می‌دانند، اما آیا چنین ادعایی با بی‌تفاوتی کامل به سرنوشت زنان افغانستانی که تحت حاکمیت یکی از مرتجع‌ترین و ضدزن‌ترین شاکله‌های سیاسی جهان تحت سرکوب روزمره‌ هستند مناسبت دارد؟ چطور می‌توان مدعی دفاع از حقوق زنان و ترویج برابری جنسیتی بود اما بخشی از تحت ستم‌ترین زنان کره‌ی زمین را برای منافعِ استراتژیک نادیده گرفت؟ آنهم در شرایطی که تنها طی پنج روز اخیر دست‌کم سه تن از فعالین حقوق زنان افغانستان توسط طالبان ربوده و یک تن دیگر ترور شده است.
 
 
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: