بحران در حزب ملی دانمارک DF و انتخاب دبیر اول آن

حزب ملی دانمارک Dansk Folkeparti با شعار "اول دانمارکی ها " در سال 1995 با رهبری خانم پیا کسکو تاسیس شد که رهبری او تا سال 2012 ادامه یافت و در گنگره حزب یکشنبه 23 ژانویه 2022 در یکی از شهرهای غربی دانمارک برگزار شد و اقای مورتن مسرشمیت که نزدیک به 600 رای از میان 831 شرکت کننده بدست آورد و بعنوان دبیر اول این حزب انتخاب شد ؛ او خواهان بسته شدن مساجد مسلمانان در دانمارک می باشد.

حزب  ملی دانمارک  Dansk Folkeparti   با شعار  "اول دانمارکی ها " در سال 1995  با رهبری خانم  پیا کسکو تاسیس شد  که رهبری او تا سال 2012  ادامه یافت  و در گنگره  حزب یکشنبه  23 ژانویه  2022  در یکی از شهرهای غربی دانمارک برگزار شد و اقای  مورتن مسرشمیت که نزدیک به  600 رای از میان 831  شرکت کننده بدست آورد و بعنوان دبیر اول این حزب  انتخاب شد ؛ او خواهان بسته شدن مساجد مسلمانان  در دانمارک می باشد. سه نفر برای دبیر کلی کاندید شده بودند که نشانه سه خط مشی سیاسی درون حزب بود و مورتن توانست دو کاندید رغیب را کنار بگذارد . شایان ذکر است که حزب DF در آخرین  انتخابات شهرداریها 2021 (  این حزب 15 نماینده را از دست داد )  دچار شکست سخت  شده بود.

 اسکندر صدیق Sikandar Siddique رهبر حزب سبزهای آزاد Frie Grønnes از این انتخاب دبیر اول  ناراحت است و می گوید دنسک فالک پارتی دانمارک را برای همه ی شهروندان  دانمارک نمی خواهد بلکه با شعار  راسیستی " اول  دانمارکی ها " موجب نگرانی بین اقلیت ها و اتنیک های دانمارک که خواهان جامعه  متنوع و همبسته می شود. و اسکندر  که پاکستانی تبار است در ادامه می گوید :"بنابراین این منظره وحشتناکی است که ما آنقدر به نژادپرستی عادت کرده ایم که وقتی یک نامزد  دبیر اولی در حزب مردم دانمارک می ایستد و در مورد تغییر جمعیت صحبت می کند و خواهان "رفتن به جنگ علیه دشمنان این کشور" می شود، رسانه ها ی دانمارک اصلا این موضوع را  پوشش نمی دهند. سرزمین پدری. در یک دموکراسی مدرن به مبارزات انتخاباتی سیاسی تعلق ندارد.»

ا سیکندر صدیق شنیدن لفاظی‌های نشست فوق‌العاده سالانه را وحشتناک می‌داند و اینکه  مجلس دانمارک رهبر حزبی دارد که "اول دانمارکی‌ها " را  به شعار محوری خود بدل کرده است 

 

برگرفته از: 
رسانه های دانمارک

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: