شاهد: وقتی که با چشمانش کامیونهای پر از پیکر مجاهدین اعد امی‌ را میبیند

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: