هشدار در خصوص احساس انگیزش در مدارس نروژ

آخرین داده کاوی ها نشان از بحران انگیزش در مدارس نروژ دارد.

سه دانش اموز از چهار دانش اموز نروزی فاقد  انگیزش و حوصله هستند.

نتا یج یک نظر سنجی مر کز داده کاوی جوانان در Oslo met نشان میدهد که ۷۵ درصد دانش آمزان در مدارس بی حو صله و انگیزه هستند.

این گزارش هشداری در خصوص شاخص رفاه دانش اموزی را به صدا در آورده است.

این در حالی است سیاستمداران نروژ وعده اصلاح مدارس جوانان را داده اند.

 

برگرفته از: 
اخبار نوشتاری وبسایت NRK

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: