ده برابری قیمت برق در جنوب نروژ نسبت به شمال کشور

تفاوت قیمت برق در نروژ رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.ه است در روز دوشنبه، قیمت برق در جنوب نروژ ده برابر قیمت در مرکز و شمال نروژ بوده است.

آژانس خبری یورو پاور( خبرگزاری قیمت برق و و تحلیلهای مرتبط در نروژ) اعلام نمود

در روز دوشنبه، قیمت روزانه برق در مرکز نروژ  و شمال کمتر از 130 کرون / مگاوات ساعت است. که کمترین قیمت در این مناطق در سال جاری است.

از سوی دیگر، در جنوب، قیمت کمی بیش از 1350 کرون در مگاوات ساعت است، 

یوروپاور ادامه میدهد

در روزهای یکشنبه و دوشنبه یک هفته پیش، قیمت برق در جنوب نروژ بیش از هفت برابر بیشتر از قیمت در شمال بود که این نیز یک رکورد جدید بود.

برگرفته از: 
خبر گزاری مستقل NTB

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: