افزایش بیکاران پس از سویه او میکرون کمتر از حد انتظار بوده است

تعداد افراد جویای کار در ماه ژانویه ۵۰۰ نفر بوده است و این کمتر از حد انتظار اداره خدمات اجتماعی در نروژ بوده است.

به گفته  اداره خدمات اجتماعی نروژ (ناو)، تعداد افراد جویای کار در ژانویه تنها 500 نفر افزایش یافته است.
در پایان ژانویه، 126100 بیکار کامل، نیمه بیکار و جویای کار بر اساس اقدامات در Nav ثبت شده اند که 4.5 درصد از نیروی کار را تشکیل می دهد.

 هم طرح حمایت از دستمزد و هم تسهیل متعاقب آن واقدامات کنترل عفونت منجر به کمتر شدن جویندگان کار شده است.

هانس کریستین هولته، رئیس ناو گفت  چندین نفر از کسانی که به طور کامل بیکار شده بودند، مجدادا به کارهایشان برگشته اند.

برگرفته از: 
اخبار نوشتاری وبسایت NRK

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: