آیین رونمایی از دو کتاب و کمک به آوارگان اوکراین در استکهلم