یادداشت آقای بروجردی از داخل زندان در آستانه نشست غیر متعهدها

بسیار بجاست که به بنیانگذار این انقلابی که درحال صدور به کشورهای دیگرست بگوئیم که برخیز و ثمره تعهدات خود را به تقویم معاصر بنگر که به جای آن مدینه فاضله وبهشت موعود، جهنمی از بی دینی و فحشاء و بیکاری و اعتیاد و طلاق و سرخوردگی، پدیدار شده که آبروئی برای توحید و معنویت باقی نمانده

از روزی که اسلام سیاسی در ایران به حکومت رسیده، موجبات هدم دیانت و شریعت فراهم گردیده تمام اجزاء این رژیم، شاکله سلطنت است که عمامه، جایگزین تاج شده و مو به مو، تجارب و مشی حکام بنی امیه و بنی المروان و بنی عباس در تمامی سطوح  حکومتی موجود، منعکس گردیده و خاطرات ظلم و استبداد دینی از امپراطوری عثمانی زنده شده است.

روز نخست که بنیانگذارانقلاب اسلامی بر روی جنازه های معترضین به نظام وقت، ایستاد و برای اختتام کار و انقراض شاهنشاهی، تعهد علنی به تاریخ سپرد که نظامی بر سرکار آید که استقلال فکری و اعتقادی را حراست کند و آزادی های مشروع  و معروف و متعارف را حفظ  نماید و جمهوریتی بپا شود که مردم، آزادانه زندگی کنند و اسیر و اجیر هیئت حاکمه نباشند و اسلامی برپاگردد که خالی از قساوت و خشونت و خباثت باشد و زیر سایه دولت مذهبی، اقشار جامعه از هرگونه تعرضی در امان باشد و تحصیلات عمومی تا نهایت مدارج آن، مجانی باشد.

و بهداشت و درمان تا آخرین مراحلش رایگان گردد، زندان و خفقان و سانسور و شکنجه برچیده شود. اکنون بعد از سی و سه سال که از عمر این قول و قرارهای سرنوشت ساز می گذرد، جز فقر و فلاکت و تبعیض و ستمکاری و فشار و دیکتاتوری، چیزی عاید رعیت مظلوم نگشته و جز چند میلیون وابسته به حاکمیت جور، تمامی مردم در اوج درد و غم و نداری و ناامیدی، روزهای فاجعه آمیز مرگ تدریجی را سپری می نمایند .

بسیار بجاست که به بنیانگذار این انقلابی که درحال صدور به کشورهای دیگرست بگوئیم که برخیز و ثمره تعهدات خود را به تقویم معاصر بنگر که به جای آن مدینه فاضله وبهشت موعود، جهنمی از بی دینی و فحشاء و بیکاری و اعتیاد و طلاق و سرخوردگی، پدیدار شده که آبروئی برای توحید و معنویت باقی نمانده و حالا مائیم و کنفرانس غیر متعهدها که بیایند و مانور ولایت فقیه را ملاحظه نمایند که ایران  ابرقدرت شده و در حال تشکیل جماهیر اسلامی است.

 

سید حسین کاظمینی بروجردی

زندان اوین- تهران-  ایرا ن

شهریور 1391

برگرفته از: 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.