چگونه می توان فایل های صوتی و یوتوب را در ایران گلوبال گذاشت

کسانی که  آکانت سایت ایران گلوبال را در اختیار دارند می توانند فایل های صوتی که به MP3  ختم می شود و همچنین یوتوب Youtube  و Vimeo   را در بخش مدیا و همینطور در متن  لینک ها و مقالات هم قرار دهند. 

انتشار از: