تهران از امروز عصر ( جمعه 3 شهریور ) چهره ی نظامی به خود گرفت