برای اخوان‌المسلمین مصر وضعیت اقتصادی بالاتر از ایدئو لو ژی اسلامی است