فایل صوتی :قدرت نرم ترکیه و پروژه خاورمیانه بزرگ

برنامه اتاق فرهنگ گفتگو، سه شنبه 3  سپتامبر  ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی _ در باره «قدرت نرم ترکیه و پروژه خاورمیانه بزرگ» بحث آرادی خواهیم داشت . این برنامه بطور زنده از رادیو البرز و سایت ایران گلوبال پخش می شود .

انتشار از: