ایران گلوبال در پالتاک

به آتاق فرهنگ گفتگو  خوش آمدید 


 شما می توانید از اینجا بطور  مستقیم به صدای  سخنرانان اتاق فرهنگ گفتگو  گوش فرا دهید . همچنین در صورت  داشتن یوزر نیم و پاسورود در پالتاک ، می توانید  در همینجا لوگین کرده و وقت گرفته  و نظر خود را بیان نمائید .

 

این اتاق مراحل مختلفی را طی کرد و ادمین های زیادی را بخود دید ه است و هزاران نفر از سراسر جهان در بحث های این اتاق شرکت کرده اند و صدها نخبه  در باره موضوعات فرهنگی ؛علمی ؛ اجتماعی ؛ اقتصادی و سیاسیی به سخنرانی در اتاق فرهنگ گفتگو پرداخته اند و  صدای اکثر سخنرانی ها ضبط  و برای مدت طولانی در سایت  ایران گلوبال نگهداری شده است .
شایان ذکر است که در تعین موضوع و انتخاب سخنرانان، همه کاربران سایت  و شرکت کنندگان اتاق به مانند گردانندگان سایت نقش دارند بنابراین در همین جا از شما می خواهیم که در برنامه ریزی اتاق ها شرکت فعال نمائید.
اتاق  سه شنبه ها از ساعت 21 به وقت اروپا دایر است و حدودا 8 ساعت ادامه دارد

 

مصطفی شکری مسئول رادیو البزز دانمارک در ضبط و پخش برنامه های اتاق همکاری دارد و ایران گلوبال لینک رادیو را که به برنامه های اتاق اختصاص دارد را در بخش فایل  های صوتی  و برای استفاده  کاربران خود قرار می دهد.