«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.
شما می‌توانید با فرستادن ایمیل به آدرس سایت info@iranglobal.info به عنوان کامنت نویس نام‌نویسی کنید و با گرفتن کد سایت، کامنتهای خود را مستقیما در زیر مطالب و یا در صفحه شما قرار دهید. امتیازِ گرفتن کد این است که با آنلاین شدن در سایت و نوشتن کامنت، نظر شما بلافاصله و مستقیما منتشر می‌شود.
نام می‌تواند مستعار باشد. واقعی یا مستعار بودن نام در ایمیل نیز اختیاریست. به این ترتیب اطلاعات کسانی که مایل به افشای نام و هویتشان نیستند، برای ما نیز نامعلوم خواهد بود.
لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

 

عنوان مقاله: 
روشنفکران ومیرقطروس
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام _ اول ازهرچه بگوییم ،که باتفکراقای میرفطروس ازریشه مخالفم ،بااینکه چندکتابی درپس انقلاب ازوی خوانده ام.
جناب آقای علی میرفطروس کتابهایی نوشته درباب وراستای تفکرخودش وبس وفکرمیکنم هنوزهم درآن دایره میچرخد.
یک روایت زیبایی داریم ،که فکرمیکنم بایددرسی برای کل روشنفکرانی گردد،که ادعای روشنفکری ودانایی دارند.
میگویند ،روزی عاقل مردی درمسیرخودبین دوروستا متوجه میشود،که چهارنفرکارلوله گذاری درمسیرش میکنند،هرروزکه آنهارا
می دید،خداقوت وخسته نباشید،میگفت وردمیشد.
روزی متوجه میشود،کارگران فوق طبق روال قبلی ،یکی باکلنگ زمین رامیشکافد،یکی خاک رابیرون میریزد،یکی نیز خاک بیرون رادوباره به داخل میریزد،
مردعاقل ،میگوید فایده این کارشماچیست؟وقتی لوله گذارنیست شماچرااین همه زحمت بیخودی میکشید؟
یکی ازکارگران میگویدبماگفته اند،کارخودمان رابکنبم وبکاردیگران دخالت نکنیم،ماهم کارخودمیکنیم.
نام: 
مهران
نظر: 
جمال . منبع خبرتان را هم بنویسید
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
این هم از یکی دیگر از نخبگان پان تورک سعید تبریزلی ،،،، .. مرزهای ترکیه کنونی حاصل جنگ استقلال قوای ملیه به رهبری آتاترک است. کسی این سرزمین را دو دستی به ترکها نداده که بخواهد از آنها بگیرد. کردستانی در ترکیه وجود ندارد

... بشدت فاشیست تشریف دارید اگر هیتلر راه بجائی برد شما پان تورکهای مهاجر هم در خاور میانە راه بە جائی خواهید برد یادتان هست در بحبوبەی جنگ اول ترکیە عثمانی را مرد مریض خاور میانە و اوروپا مینامیدند ؟ اکنون نیز تورکیە کشور مریض خاور میانە هست دقیقأ شبیە جنگ اول اگر فرانسە و اینگلیس بدادتان نمیرسیدند چیزی بە نام تورکیە باقی نماندە بود از کشور مریض عثمانی دقیقأ تورکیە همان کشور مریض جنگ اول هست چون تورکیە هیچ وقت در طول تاریخ یک هویت ملی پایدار نبودە و نخواهد شد تمامی ساکنین این کشور مریض با لشکر کشی و کشتار
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
شعور والای پان تورک خوشم آمد تا میتوانید چینن کامنتهای بگذارید و شحورتان را در شالتاغ و بی بهرەای ... بە نمایش بگذارید خودم اصل کامنتت را کپی میکنم اینجا میگذارم
از
öyrenci
سالام اليكيم
آقا جمال نميدانم كه ميدانى دنيا را ماسونها اداره ميكنند يا نه ؟
بهر حال آنها هم در هر منطقه مؤدب بگيم كارگزار دارند خوب در منطقه ما كارگزارشان كيست؟
اونى كه در مقاطع مختلف همه نيروهاى منطقه در صحنه حاضر شده و از آن نيروى بظاهر مظلوم دفاع ميكنند آن كيست ؟
عزيز فعلن پ ك ك است كمى بيشتر دقت كن تا بعدن اسمت بعد بيدارى ملت كورد و خروج ار تبعيت بى چون و چرا از فرمان گروههاى كار گزار ماسون جزو خائنين به كورد و انسانيت ثبت نشه
كارهاى پ ك ك در باصطلاح روژاواى ساختگى و قتل گاه عربها و توركمنها و حتى كوردها
كشت خشخاش و قاچاق آن براى در امد زايى

نام: 
Anonymous
نظر: 
سالام اليكيم
ما كوردها کشتە مردەی جنگ و بکش بکش نیستیم ولی پ ك ك و ساير گروههاى خاين كشته و مرده جنگ هستند در همان حال مااشغالگران سرزمینهاى ديگران با كمك ماسون هستيم يا بايد تمکین كنيد و این اشغالگری بر سرزمین مادرى ديگران را بە زورو به يارى ماسون به رسمیت خواهیم رساند چه بخواهيد و چه نخواهيد باور کنید ما آخرین نسل از کورد خواهیم بود کە تا این زمان این تحميل آشغالگری و جنگ و کشتار و آوارگی و ویرانی را به منطقه با يارى ماسون کردیم باور کنید نسل تازە کورد تکلیف را یک بار برای همیشە خاتمە خواهد داد مسئلە کورد مثل 50 هزاران تماشاچی فوتبال هوادار تراختور نیست كه با روشهاى مدنى مبارزه ميكنند ما انسانى هستیم کە بشدت و بطور همگیر تمام آحاد کورد داریم بە سوی جنگ و كشت و كشتار و از همه مهمتر تشكيل ديوار گوشتى كه خيلى دوستش دارم کە بە غیر از آنارشيسم کامل بە هیچ چیزی دیگر رضایت نخواهد داد هوشیار
عنوان مقاله: 
ماسون پ ك ك جمال پرس و همه مردم مظلوم منطقه
نام: 
öyrenci
نظر: 
جمال ببینید جناب شماهم پ ک ک را تاييد ميكنى و هم پ ک ک بە شما ربط دارد شما بعنوان یک انسان پ ك ك با انسانهاصحبت میکنيد بعد بە عنوان یک فرد بظاهر کورد پرست ولى آنچە کە تورکیە در مورد ملت کورد انجام میدهد هم انسانی و مبتنی بر حقوق بشر است بله تورکیە وطن ملت کورد نیست و ما تا١٠٠ سال پيش در منطقه کوردستان نداريم و وطن ملت کورد هندوستان است و تورکیە اشغالگر نيست و ماسون غير مستقيم در تشكيل پ ک ک و ساير گروههاى تروريست نقش داشته و البته حقوق تورکهای آزربايجانى در ایران تضعیق شدە ولى در تورکیە ٦ كانال تلويزيونى و يك حزب آزاد با تفكر ماسونى فعالين ميكند و حقوق كورد پایمال نشدە و این هیچ ربطی بە پ ک ک ندارد اگر پ ک ک هم نبود حتمأ یک حزب دیگری درست میشد اگر پ ک ک هم از بین برود باز هم حزب دیگری درست خواهد شد بالاخرە ماسون بيكار كه ننشسته هیچ انسانى بە اندازەی کوردها از جنگهاى تروريستى پ ك ك و ماسون
نام: 
Anonymous
نظر: 
آقای جمال! میگوئی؛ پکک نیستی، ممکنه نباشی، اما سخن گویش هستی. و تا حال ثابت کردی که بزرگترین دشمن ملت تورک هستی. بیست و چهار ساعت در این صفحه علیه ملت تورک تبلیغات زهر آگین میکنی.
اما روزی از این کار پشیمان خواهید شد. وقتیکه غرب فیتیله تان را پائین بکشد، گوشی دستتان خواهد آمد.
ادعا میکنی سوریه کردستان است؟ نه جانم. سوریه هیچ وقت کردستان نبوده است. اگر در آنجا سه درصد کرد هست، بیش از ده میلیون عرب هست، بیش از چهار میلیون تورکمن است. اگر قرار باشد در سوریه کردستان ایجاد شود، باید ترکمنستان نیز ایجاد شود، باید برای مسیحیان نیز کشور ایجاد شود، باید برای ده میلیون عرب که در شمال سوریه علیه رژیم بشار اسد میجنگند،دولت ایجاد شود. شما با این تبلیغات الکی به جائی نخواهی رسید.
ملت سوریه به هیچ وجه حاضرنیست سوریه تجزیه شود. وزیر امور خاجه اسد گفت؛ اگر اکراد میخواهند در سوریه زندگی کنند، باید
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
چند خبر کوتاه خبرها را مینویسم ، نیروهای نظامی آمریکا بە کوردستان سوریە برگشتند و امروز با اسلحەهای سنگین در کوبانی مستقر شدند ودر حال مستقر شدن و درست کردن استحکامات هستند ،
انجمن ملی فرانسە یا پارلمان فرانسە تحریمهائی بە علیە تورکیە وضع کردند
تحریم سران تورکیە از طرف آمریکا بخصوص آنها کە در لشکر کشی بە کوردستان سوریە نقش داشتند
کسی نمیداند وضعیت خاور میانە بە کدام طرف میرود با توجە بە تظاهراتهای مستمر علیە ایران در لبنان و عراق
عنوان مقاله: 
بازهم توهم اوبوالفضل محققی
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام _ معنی آزادی راهرکس بخاطرتفکرخودتعریف میکند،ابوالفضل محققی هم برای خودش تعریفی دارد!!!
آن ازادی که استالین از روزنه دیدش به آن نگاه میکند،هرگزتاتارهای درون وگن های حیوانات تبعیدی به سیبری وقزاقستان آن تعریف راندارند.
من تورک آزربایجانی گیلان شده، آزادی را ازروزنه ایی میبنیم که توی فردوسی پرست،شاهنامه قرآن دان نمی توانی بدان فکرکنی.
تعریف های عوضیان کم سواد معانی رادربین امواج طوفانهای اقیانوس هابرای گمراهی به طوفان گرفته هامیفرستند.
کسی که خودرانشناخته باچه رویی به دیگران آنهارا،می شناساند؟
عینک های ته استکانی برایمان... شفیعی کدکنی هاگشته است.
فریادکش های دروغین آرمانهای صمدبهرنگی وبهروزدهقانی ونادبدل ومرضیه اسکویی برایمان عوضیانی تربیت کرده اند،که ازدرون آن بهزادکریمی ودنیزایشچی وسعادت قلی وندهابیرون جسته اندوبرایمان اشعارنژادپرستان فردوسی رای رامی سرایند. کدام آزادی؟
عنوان مقاله: 
چرا تبریز تب نکرد؟
نام: 
ارتونقا
نظر: 
شما در حالی خود را کاملا دمکرات و حامیِ آزادی جلوه میدهید که به هویت خواهی انگ پان بودن میزنید.شاید مقاله شما از برخی نظر خوب بنماید ولی نواقص بسیاری دارد.مردمِ عادی ما اکنون در حال دوستی و اظهار برادری و همخونی و همنژادی با سایر تورکهای جهان هستند و این واقعیت چشم شما را کور کرده پس شما هم پان ایرانیست هستید ولاغیر.اگر این کار ما هم پانتورکیسم است پس بچرخ تا بچرخیم.درحالیکه شما اول متن ماراآذری خواندید و فرزند مغول پس ما با شما وحدتی نداریم.شما به چاه خویش ما براه خوبش
نام: 
Anonymous
نظر: 
سالام اليكيم
با عرض معذرت اصلاح ميشود بجاى هالو هتلر نوشته شده
اخيرا جمال پرس در مدياى كوردها به منظور مشاركت آنها در تحريم كالأى توركيه كه ناموفق بودند دست به سياه بازى رده و شكلاتهايى را جلوى دوربين ريخته و يكى را انتخاب كرده و كاغذش را باز كرده و انرا تكه كرده از داخلش قرص بيرون مياورد و ادعاى زهر بودن دارد آقا جمال قرص در حرارت با شكلات مخلوط ميشه يا نه اگر شده كه نميتونى قرص رو نشون بدى و اگر درسته و سالم مانده پس بعد از حرارت جا سازى شده و كار خودتونه يعنى پ ك ك خيلى ناشيانه ميخواهيد متهم كنيد دنيارو ( هتلر ) هالو فرض كردى؟؟؟!!!
نام: 
فشار به پان ترک
نظر: 
مژده ! به فرزندان اهورایی پارسی !
بر اثر فشار ایرانیان و مدافعان تمامیت ارضی ایران، به پان ترک بی منطق تجزیه طلب، در این صفحه ، اینروزها یکبار دیگر اقدام به "تغییر اسامی " مغولی خود نموده اند ،تا ...راسیستی ارتجاعی ضد کردی ضد ایرانی شان را لاپوشانی نموده و جوابگو نباشند و شرمگین و خجالت زده ...با چهره دیگر به انسان ستیزی پان ترکیه ای اردغانی ادامه دهند.
ناگهان نامهای جدیدی مانند -Öyrenci. لامسی .و تهرانلی .و علی و الوندی ... ظاهر میشوند از جمله- سازاچ و لاشین و آشچی و
öyrenci
عنوان مقاله: 
جمال خان و توجيهات
نام: 
öyrenci
نظر: 
سالام اليكيم
آقا جمال نميدانم كه ميدانى دنيا را ماسونها اداره ميكنند يا نه ؟
بهر حال آنها هم در هر منطقه مؤدب بگيم كارگزار دارند خوب در منطقه ما كارگزارشان كيست؟
اونى كه در مقاطع مختلف همه نيروهاى منطقه در صحنه حاضر شده و از آن نيروى بظاهر مظلوم دفاع ميكنند آن كيست ؟
عزيز فعلن پ ك ك است كمى بيشتر دقت كن تا بعدن اسمت بعد بيدارى ملت كورد و خروج ار تبعيت بى چون و چرا از فرمان گروههاى كار گزار ماسون جزو خائنين به كورد و انسانيت ثبت نشه
كارهاى پ ك ك در باصطلاح روژاواى ساختگى و قتل گاه عربها و توركمنها و حتى كوردها
كشت خشخاش و قاچاق آن براى در امد زايى
دزدى فرزندان كوردها براى استفاده از سكس رهبران پ ك ك
فعلن بس است
نام: 
Anonymous
نظر: 
اما بر اساس شجره نامه تنظیمی حشمت الله ریاضی یزدی که در انتهای همین کتاب خاطرات آیت الله پسندیده آورده شده است، جد سیزدهم امام خمینی(س) به نام سیدحیدر موسوی صفوی اردبیلی کردی که از طرف پدر و مادر هر دو سید حسینی بود، در سال 766 از طرف عارف بزرگ میر سیدعلی همدانی جهت ارسال پیام نور و عرفان از ایران عازم کشمیر می شوند و اجداد حضرت امام در آن جا به کار تبلیغ دین به جد و جهد پرداخته و در این راه بعضا جان را فدا کرده و به فیض شهادت نائل آمده اند تا اینکه مرحوم سیداحمد جد حضرت امام عازم عتبات عالیات و نجف می شوند و از آنجا به ایران -خمین- می آیند و... مابقی ماجرا.
نام: 
سعید تبریزلی
نظر: 
... مرزهای ترکیه کنونی حاصل جنگ استقلال قوای ملیه به رهبری آتاترک است. کسی این سرزمین را دو دستی به ترکها نداده که بخواهد از آنها بگیرد. کردستانی در ترکیه وجود ندارد در تاریخ هم وجود نداشته این به این معنی نیست که در آینده نمی شود کردستانی ساخت. برای این کار کاک جمال باید جنگید. پ ک ک و یا هر نیروی مسلح کردی توان مقابله با اردوی ترکها را ندارد. ترکها ملتی میلیتاریست هستند شما ترکها را با عربها و فارسها اشتباه گرفته اید. کردها همان راهی را در پیش گرفته اند که ارامنه 100 سال پیش رفتند همان طور که ارامنه روسیه را پیدا کرد اکراد هم در به در دنبال متحد هستند اما کشوری نه توانایی آنرا دارد که با ترکیه درگیر شود و نه اراده آنرا دارد که جوانانش را برای برپایی کردستان به کشتن دهد. فرض کنید جنگ شد. یکی زدید و دوتا خوردید. چند پاره زمین نصیب شما شد.
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 

öyrenci ببینید جناب من نە پ ک ک هستم نە پ ک ک بە من ربطی دارد من بعنوان یک انسان با شما پان اتراک دارم صحبت میکنم بعد بە عنوان یک کورد ، آنچە کە تورکیە در مورد ملت کورد انجام میدهد نە تنها انسانی و مبتنی بر حقوق بشر نیست بلکە وحشیگری و بربریت تمام عیار هست تورکیە وطن ملت کورد نیست کوردستان وطن ملت کورد است و تورکیە اشغالگر بخشی از سرزمینهای کورد است این ربطی بە پ ک ک و و ندارد همانطور کە حقوق تورکهای آذری در ایران تضعیق شدە حقوق ملت کورد هم در تورکیە توسط فاشیزم پان تورک پایمال شدە و این هیچ ربطی بە پ ک ک ندارد اگر پ ک ک هم نبود حتمأ یک حزب دیگری درست میشد اگر پ ک ک هم از بین برود باز هم حزب دیگری درست خواهد شد بلاخرە باید پایانی بە این جنگ و خونریزی باشد با بیرون رفتن ارتش تورک از سرزمین کوردستان چە در تورکیە چە در سوریە هیچ ملتی بە اندازەی ملت کورد از جنگ آسیب ندیدە
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
داستان عباس عبدي ،سوژه هالیوودی است ، آخه این دیگه،چه تحلیلی است كه روح الله زم. خودش امد كه دستگير بشه ويا باز پاي فرانسه به ميان كشيده ايد،روح الله ضعف پول داشت و مي خواست تلويزيون بزنه ،شيرين نجفي نفوذي اطلاعات سپاه "خرش" كرد،كشوندش به عراق
عنوان مقاله: 
جمال در نقش ...
نام: 
öyrenci
نظر: 
سالام اليكيم
اخيرا جمال پرس در مدياى كوردها به منظور مشاركت آنها در تحريم كالأى توركيه كه ناموفق بودند دست به سياه بازى رده و شكلاتهايى را جلوى دوربين ريخته و يكى را انتخاب كرده و كاغذش را باز كرده و انرا تكه كرده از داخلش قرص بيرون مياورد و ادعاى زهر بودن دارد آقا جمال قرص در حرارت با شكلات مخلوط ميشه يا نه اگر شده كه نميتونى قرص رو نشون بدى و اگر درسته و سالم مانده پس بعد از حرارت جا سازى شده و كار خودتونه يعنى پ ك ك خيلى ناشيانه ميخواهيد متهم كنيد دنيارو هتلر فرض كردى؟؟؟!!!
عنوان مقاله: 
جمال و ادامه ...
نام: 
öyrenci
نظر: 
سالام اليكيم
(1میلون 500 هزار ارمنی بە دست تورکان جنوساید شدند حکومت در دست تورکان بود. )
توركيه گفته است كه ارمنستان و از هر كشورى تاريخ دانها براى بررسى صحت و سقم اين موضوع با مراجعه به آرشيوهاى باز توركيه و ارمنستان هم آرشيوهايش را باز كنز تا مراجعه شده و نتيجه هر چه شد اعلام نمايند ما سياستچيها بپذيريم و به ادعاهاى پوچ خاتمه دهيم
ارمنستان چه كرد هيچ گفت من آرشيو باز نميكنم كارى كه مشخص است چه نياز به بررسى مجدد
سوْال اگر كاسه اى زير نيم كاسه ندارى چرا نه ميگى ؟
و در ضمن دوستى نوشته بود به دادگاه لاهه شكايت كن راستى چرا ابتكار را نميكند ولى دست به كارهاى سياسى ميزند ؟!
چون ميترسد مدارك رو شود
نويسنده كمونيست پرينجك بعد از باز شدم آرشيو شوروى به مسكو رفته و در خصوص لنين بررسى ميكرد كه به مداركشتار توركان آزربايجان شمالى به دست شائوميان قاتل و آندرانيك قاتل رسيده و چاپ كرده
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
جناب سازاخ ارمنیها حالا شدیدأ سپاس گذار ملت کورد هستند کە بە واسطەی ملت کورد کنگرەی آمریکا با اکثریت آرا تورکیە را مسئول جنوساید و کشتار وحشیانەی 1500000 ارمنی بە رسمیت شناخت چیزی کە سالیان دراز لوبی ارمنی دنبال آن بودند ولی موفق نمیشدند ولی حالا بە واسطەی ملت کورد و دلجوئی از ملت کورد کە 11000 جانباختە در جنگ با داعش
دست پروردەی تورکیە داشتە آمریکا و کنگرەی آمریکا لشکر کشی تورکیە بە کوردستان را اینگونە جواب دادند در ضمن تحریم تورکیە هم با رأی 403 موافق و 16 مخالف جالب است بە جای این نوع کامنتها سرت را از لاک پان تورکی بیرون بیار و ببینید دنیا چە خبر است
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
hhhhhhhhh سازاغ و شلتاغهای نیم متری .. ارامنه با سو استفاده از شرایط و بخاطر هم دینی و ارتدوکس بودنشان با همکاری روسها مشغول خنجر زدن از پشت به وطنشان ترکیه بودند ,,,,,, جملە بە نقل از سازاخ خان .... جناب سازاخ شما وطنت را کجا میدانید ؟ مگر نمیگوید وطن شما آذربایجان تورکی است ؟ .. حالا چرا ارامنە وطنشان تورکیە باشد ؟ مگر ارامنە تورکند کە وطنشان تورکیە باشد ؟ این مهملات نیم متری برد ندارد ، 1میلون 500 هزار ارمنی بە دست تورکان جنوساید شدند حکومت در دست تورکان بود. ارتش در دست ترکان بود با این استدلال نیم متری شما ما باید ترکان را مسئول کشتار ملت کورد بدانیم با جهاد خمینی در سال 1358 چون اکثریت ارتش و سپاه پاسداران از همان آغاز چە زمان شا چە جمهوری اسلامی تورک بودند ، سازاخ واقعأ وسعت فکر کردن و دیدتان در حد صفر هست انگار فقط بە سایت العربیە و ایران گلوبال سر میزنی عزیز تمام روزنامە
نام: 
لیلا
نظر: 
سازاخ در موضع ضعف قرار گرفته و دوباره دارد ...
عنوان مقاله: 
العربیه
نام: 
سازاخ
نظر: 
کینه شتری سایت العربیه بخاطر افشا شدن قتل قاشقچی در خاک ترکیه به اشکال مختلف انعکاس می یابد و تمام اخبار تائید نشده توسط خبرگزاری های رسمی از جمله اکراد و ژنوساید ارامنه را با آب و تاب انعکاس می دهد،
واقعیت این است که در جنگ جهانی اول کلیه نیروهای نظامی ترک و ترکیه در خط مقدم جنگ رفته و برای حفظ استقلال ترکیه می جنگیدند، و در این اثنا داشناکسیون ارامنه با سو استفاده از شرایط و بخاطر هم دینی و ارتدوکس بودنشان با همکاری روسها مشغول خنجر زدن از پشت به وطنشان ترکیه بودند، و دولت ترکیه از روی ناچاری از خوانین کرد خواسته است که جلوی ارامنه را بگیرند، حالا خوانین کرد با ارامنه چه برخوردی داشته اند، برای همه پوشیده است، حالا ارامنه می توانند با ارائه مدارک خود، برخورد خوانین کرد را در دادگاههای ذیصلاح زیر سئوال ببرند، البته خود خوانین در قید حیات نیستند، ولی نوادگان خوانین کرد
نام: 
جم
نظر: 
سر کار خانم هما ارژنگی! قلمت پاینده باد. خوش گفتی. نواده گان بزرگوار کوروش کبیر حضرت خامنه ای و ملا حسن روحانی مدام الظله صلوات الله علیه، راه بزرگوار حضرتش را به همت امداد های غیبی تا چاه مبارک جمکران ادامه میدهند. بقول شما! اسلام کورش کبیری که در قرآن نیز از آن یاد شده، گویا ترمز بریده میره تا کرب و بلا را نیز فتح کند. کوروش بخواب سید علی بیدار است!
نام: 
به الوندی
نظر: 
شاه ، آخرین مامور استعماری غرب در ایران بود. به این دلیل تاریخ مصرفش که تمام شد، امریکا و انگلیس گوشش را گرفتند و انداختند بیررون . او طبق شعار مرسوم، سگ زنجیری امریکا در ایران بود. مصاحبه های اطراافیان و وزرای وی بعد از انقلاب نشان میدهند که او نه ملی بود و نه سکولار بلکه یک خرافاتی شیعه، از نظز دلاری، یک دزد، مدافع منافع اسرائیل و امریکا و غرب. ضد فرهنگ و ضد چهرههای ملی فرهنگی ایرانی، خودسر، دیکتاتور، زنها را ناقص العقل میدانست، خودش گرچه دیپلم دبیرستان هم نداشت، نوابغ تحصیل کرده مشاورش مانند نهاوندی را از اطاقش انداخت بیرون، به ارتش اعتماد نداشت، فریبهای ساواکی مانند آن ثابتی بهایی ساکن امریکا را خورد ،و گلسرخی و دانشیان را اعدام نمود. میلیاردها دلار ،خودش و افراد فامیل و خانواده اش از سرمایه و بودجه ایران را دزدیده و به خارح منتقل نمودند. ضد ملی بودنش آنست که آثار باستانی را طبق