«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.
شما می‌توانید با فرستادن ایمیل به آدرس سایت info@iranglobal.info به عنوان کامنت نویس نام‌نویسی کنید و با گرفتن کد سایت، کامنتهای خود را مستقیما در زیر مطالب و یا در صفحه شما قرار دهید. امتیازِ گرفتن کد این است که با آنلاین شدن در سایت و نوشتن کامنت، نظر شما بلافاصله و مستقیما منتشر می‌شود.
نام می‌تواند مستعار باشد. واقعی یا مستعار بودن نام در ایمیل نیز اختیاریست. به این ترتیب اطلاعات کسانی که مایل به افشای نام و هویتشان نیستند، برای ما نیز نامعلوم خواهد بود.
لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

 

نام: 
تبریزی
نظر: 
دوستان گرامی، صدرالاعیان ها، صدرالاشراف ها، صدرالسلطنه ها، صدرالدوله ها، صدرالپولدارها، صدرالسرمایه دارها، صدرالبورژواها، صدرالزرسالارها، صدرالمیلیاردرها، صدرالکارخانه دارها، صدرالشکم سیرها، صدرالمفت خورها و ..... همواره از خیزش کارگران و دهقانان و رنجبرانی که از آنها بهره کشی کرده و با نیروی کار آنها به صدارت رسیده اند در هراسند!

ناسیونالیسم و نفرت پراکنی ناسیونالیستی ابزاری در دست این صدرهاست تا صفوف یکپارچه کارگران و رنجبران و دهقانان را چند پارچه کنند و با فرمول: "چند دستگی بینداز و فرمانروا باش!" صدرالاعیان بودن و صدرالاشراف بودن آنها از میان نرود!

از این روی باید ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی را ریشه سوز کرد و یکپارچه شد، چنان که در لینک زیر نیز آمده است مردم یکپارچه هرگز شکست نمی خورند

https://www.youtube.com/watch?v=7F_9FEx7ymg
عنوان مقاله: 
گفتگوي صادق صبابامهرداددرويش پور
نام: 
حامد
نظر: 
جناب دكترمهرداددرويش پور به نكات بسيارزنده درموردبرتري طلبي ونژادپرستي جامعه إيراني اشاره كردند درواقع مهردادگرامي كماكان نظرات بسيارمترقي وبرابرطلبي رانمايندگي ميكنند واميدوارم جناب توكلي درپخش نظرات ايشان ونيزنظرات محمدرضا شالگوني ازسازمان رآه كارگربيشترازاين كوشاباشندباتشكرقبلي
عنوان مقاله: 
نسیم زیبای آزادی
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام _ دنیای دیجیتالی نسیم آزادی رابهرشکل وبه هرنحوواردایران کرده ومیکند.
عقب ماندگان مختلف فکری ازچپ وملی گرایی،مذهبی وغیرباشکل وظاهری جدیدبرای عوامفریبی تلاش میکنند،من این حق رابه غرق شدگان تفکرعقب ماندگان قرن گذشنه میدهم ،تنهااصرارآنهابرتفکرغلط شان مقداری برای بروزاندیشان ایجادتنش میکند.
این عقب ماندگان همچون غرق شدگان درآب های عمیق می ماند،که فکرمیکنند،تنهاآنهادرست فکرمیکنند.
رهانیدن یقه بروزاندیشیدن ازدست این عقب ماندگان تنهامبارزات ملل رامقداری به تعویق می اندازد.
تعدادی نیز همچون ستاره داران سرخ کارشان ایجادانحراف درمبارزات برای مبارزان واقعی میباشند.
این شبه سیاسیون، راسیست هایی درلفافه کومونیسمی میباشند،که تعدادی بنام اسلام درسنگراسلام سنگ اندازی دراجرای قوانین اسلامی میکنند.
نسیم آزادی درسایه انقلاب انفورماتیک بشکل گوشی موبایل دردستان ملت مابه سلاحی تبدیل شده است.
ا

عنوان مقاله: 
بمب اتمی اسراییل
نام: 
حسن
نظر: 
دولت انگلیس و یهود از عاملین اصلی ناامنی جنگ و خشونت در جهان و خاورمیانه هستند.
دولت انگلیس بخوبی میداند که ایران هدف صلح جویانه از انرژی اتمی دارد در حالیکه دولت اسراییل دارای صد ها بمب اتمی است . این دروغ تاریخی علیه ایران ناشی از تحریک یهودان سرمایه دار امریکا و انگلیس علیه منافع ملی ایران است . این گستاخی دولت انگلیس را باید دولت ایران با تمام قدرت پاسخ دهد و علیه هر گونه گستاخی دولت انگلستان همه گزینه ها را اماده کند. هر گونه مماشات با دولت غارتگر انگلیس خیانت به ملت ایران است . نا گفته پیداست که عوامل داخلی دشمن از درون با نشان دادن ستم ملی در ایران و دروغ شاخدار ملل تحت ستم و مصاحبه های چریک اسبق و تچزیه طلب کرد کوشش دارند سیاست بیگانه را تبلیغ و ترویج کنند.
بر ایرانیان میهن پرست است که
عنوان مقاله: 
زبان کشی یا دموکراسی نمایی یا حماقت
نام: 
علی سعادت
نظر: 
از همه دوستان معذرت.میخواهم انهم.از دریای خزر تا
خلیج فارس.
همه شما میدانید هرچه باهم بحث کنید اخرش همان نکته از سرخط است وکسی قانع نمیشود وقانع هم نمیکند خوب با این وصف ایا شما همگی ...بحساب نمیائید؟من عذر خواهی کردم وحق دارم اینرا پرسش کنم مگر غیر از این است؟کسی هم نمیتواند بگوید خیر
اخر انها سواد ندارند یا تشخیص نمیدهند چراکه.طرف
مقابلش هم این ادعارا میکند .حال دوباره میپرسم
ایا.این حماقت نیست چرا قصددارید حماقت رابیشتر
ادامه دهید؟لطفاتطفره نروید وجواب دهید.
نام: 
سازاخ
نظر: 
وقتی ملتی عادت می کند که کل بودجه آموزشی کل کشور را برای شکوفائی و رشد زبان و فرهنگ خود اختصاص دهد، و دیگر زبانها را زنده بگور بکند،
مشکل می شود به آنها فهماند، که این یک دزدی اقتصادی علنی از حقوق حقه دیگر ملتهاست، وقتی دو نفر شرکتی باز می کنند، با مشارکت هم از منافع شرکت بهره مند می شوند، ولی چه چیزی نصیب ملت ترک آزربایجان گردیده؟ امروز کودکان آزربایجانی اگر تا چهار سالگی بدست والدین خود آسیمله نشوند، بدستور رهبر انقلاب باید کودکان آنها را دولت مصادره کند، و از دست والدینشان بگیرد، آنوقت هی بگوئید رهبر ترک است سران مملک همه ترکند،
نام: 
فدرالیسم
نظر: 
نظام سیاسی فدرالیسم را ، تجزیه طلبان آذری مغول تبار، و شاه الهی های نادان ، بدنام کردند چون هر دو گروه بدبلیل وابستکس طبقاتی ارتجاعی، فاقد سواد سیاسی مدرن مردمی هستند. ربشه یکی در فئودالیسم قاجار و ممالک محروسه، و ریشه دیگری در دیکتاتوری سلطنتی و تئوری شاه شاهان است. در این سایت هرج و مرج طلب گلوبال ، هیچگاه فدرالیسم از نظر مکتب لیبرالیسم و از مکنب سوسیالیسم معرفی و طرح نشد ؛ مگر افراد بیسواد ترگ و لس آنجلسی، که مزخرفات بلندگوهای فاشیستی شاه و شیغ را تکرار و بلغور می نمایند.
پان ترک هایی مانند صدرالاشراف ، و پان عربهای شیخ خزعلی، مانند بنی طرف، فدرالیسم مناسب خود را در نظام ملوک الطوایفی و مالک الرعایایی و ممالک محروسه کذشته قاجار و نظام فئودالیستی جستجو میکنند که 80 درصد مردم در کوه و دره دنبال دام و وحوش خود بودند و شاه و حاکمی را نمی شناختند و برای چرا دنبال دامها از ایالات
عنوان مقاله: 
جنّ از بطری پرید... جنّ شیشه دن چیخدی
نام: 
lachin
نظر: 
سالام دوسلار...
متاسفانه خیلی ها سعی در ترساندن جامعه ایران را از ( فدرالیسم ) که به یک نوع یوگسلاوی تبدیل خواهد شد , می کنند. خیال میکنند که فدرالیسم مثل قاقالی می ماند که میتوان از شیرین و تلخی این قاقالی حرف به میان کشید .نقطه خنده دار این است که این اقایان در کشور زندگی میکنند که بطور فدرالیسم ( ممالک محروسه ایران ) بطول سالیان دراز اداره میشد. این آقایان نه حرفی برای گفتن و نه راه حلی برای یک کشور کثیرالملل مثل ایران که با بیماری های اجتماعی و سیاسی روبراه هست , دارند. فقط در عالم هپروت سیر میکنند و از سوسیالیسم , انترناسیونالیسم و از « ایسم » های خیلی دهن پرر کن صحبت می کنند که ملت سرشان با این ( ایسم ) ها و از سرود های کاتیو شا و انترناسیونالیسم ها گرم بماند. از مرز های آزاد به فاصله هزاران کیلومترها بین آمریکا و کانادا بدون مرزبانان حرف می زنند که خود دونالد ترامپ هم
نام: 
تبریزی
نظر: 
دوستان گرامی، فدرالیسم یکی از بهترین ابزارها برای مردم سالاری است و در سایه رژیم فدرال - دموکرات همه بخش های یک کشور به دست مردم آن کشور گردانده می شوند و دستمایه های آن کشور نیز به جای تلنبار شدن در پایتخت و چند شهر بزرگ در همه جای آن کشور پخش می شوند، کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا و آلمان و روسستان و چین و استرالیا و ..... با روش فدرالیسم دموکراتیک گردانده می شوند، کشورهای پیشرفته ای مانند ژاپن و انگلستان و فرانسه نیز با آن که نام فدرال بر رویشان نیست اما در میدان کردار این کشورها نیز ساختار فدرال - دموکرات دارند و این چنین نیست که در انگلستان و فرانسه و ژاپن هست و نیست این کشورها در پایتخت و چند شهر بزرگ تلنبار شده و بخش های گوناگون این کشورها با فرمان های دیکته شده از پایتخت گردانده شوند! البته رژیم های دیکتاتوری مانند رژیم ولایت فقیه .....
عنوان مقاله: 
راه را می شناسید.خوب هم می شناسید.
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام _ جناب صادق طبا هم چاه رامی شناسدوهم راه را.
دراین کار چرا بسراغ شاهنامه پرستان وکوروش پرستان نمی روید؟

چرا توهمات افسانه های شاهنامه را نمی خواهیدموردکنکاش قراردهید؟
چراجعلیات فاشیست های داستانسراهای صدساله راوریشه یابی دراین موردرا بازجویی نمی کنید؟
چراهزینه های بیلیاردی برای نژادسازی میسونرهای انگلیسی ،روسی،فرانسویی رادرتلویزیون بی بی سی به تنقیدوبازبینی قرارنمی دهید؟
چراحاکمیت پان فارس وبریدن زبان دیگرملل وخصوصن تورک هارا یک باربرای رضای خدادراین 97 سال بازبینی نمی کنید؟
وووو....
عنوان مقاله: 
در مانیفست کمونیست مارکس , واژه ( کشت و کشتار ) نیست
نام: 
lachin
نظر: 
سالام دوسلار..
(( چون در اساسنامه این گروه واژه تجزیه نیست پس این گروه تجزیه طلب نیست مانند آن است که کسی بگوید چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه دیکتاتوری نیست پس رژیم جمهوری اسلامی هم یک رژیم دیکتاتوری نیست )).
..................
چون در « مانیفست کمونیست » مارکس, واژه (( کشت و کشتار )) نیست , پس رژیم های چپ (انسانی ترین ) نوع حکومت در کره زمین هستند..
برگرقته از ویکی پیدیا...
در حکومت‌های کمونیستی در قرن بیستم کشتارهای جمعی رخ داد که میزان تلفات آن‌ها بین ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تخمین زده می‌شود.[۱] منابع علمی بر علل کشتارهای جمعی در یک جامعه تمرکز می‌کنند، گرچه برخی ادعاها در خصوص علل مشترک کشتارهای جمعی طرح شده‌است. بیشترین کشتارها در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به رهبری ژوزف استالین، در جمهوری خلق چین به رهبریمائو تسه‌تونگ، و در کامبوج به رهبری خمرهای سرخ رخ داده است....
عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
نام: 
آشچی
نظر: 
از قرار، این جناب پان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبانها بلد است. بد نیست برای واژگان دخیل در انگلیسی نیز ایشان معادل سازی بکند! یک بار دیگر معنی کنگره در اینجا درج می گردد:
A formal meeting or series of meetings for discussion between delegates, especially those from a political party, trade union, or from within a particular sphere of activity.
در تعریف بالا بلاخص روی کلمه پولیتیکال تاکید شده. یعنی کنگره جاییست که نمایندگان احزاب سیاسی (یا نمایندگان شرکتهای تجاری و ...) دور هم جمع می شوند و در رابطه با موضوعی بحث و تبادل نظر می کنند. چیزی هم در این تعریف راجع به رای مردم آورده نشده. حالا، دیکشنری آکسفورد چیزی می گوید و جناب تبریزی نامی آن را قبول نمی کند. و اساسا باز موضوع بحث این نبود. موضوع این بود که آیا این افراد نسبت به سیل و مسائل کارگری بی تفاوتند یا نیستند
نام: 
تبریزی
نظر: 
دوست گرامی ما لاچین پرسید: (..... کمونیست های دو آتشه! مگر قبول ندارید که برای برقرار کردن حکومت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا اول سندیکاهای کارگری بایستی ایجاد شوند؟ .....) من در پاسخ گفتم که کمونیسم با سندیکالیسم سازگار نیست و کمونیست ها خواهان سندیکا نیستند، اکنون ایشان می گوید: (..... لطفا از درس دادن درباره سندیکاها دست بردارید! .....) سرانجام من چه باید بکنم؟ آیا به پرسش ایشان درباره سندیکا پاسخ بدهم یا نه؟

درباره تجزیه طلب بودن گروهی که نام خنده دار کنگره ملیت های ایران فدرال را بر رویش گذاشته است نیز پیش از این به فراخی سخنانی نوشتم که نیازی به تکرار نیست اما این که کسی بگوید چون در اساسنامه این گروه واژه تجزیه نیست پس این گروه تجزیه طلب نیست مانند آن است که کسی بگوید چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه دیکتاتوری نیست پس رژیم جمهوری اسلامی هم یک رژیم دیکتاتوری نیست!!!
نام: 
تبریزی
نظر: 
همواره معنای یک واژه در واژه نامه ها برابر با معنای آن واژه در فرهنگ واژه های سیاسی نیست! چنان که در زبان عربی به نشستن اجلاس و جلوس و به جایگاه نشستن مجلس گفته می شود اما آیا معنای واژه نامه ای مجلس برابر با معنای سیاسی مجلس است؟ معنای واژه نامه ای کنگره نیز برابر با معنای این واژه در فرهنگ واژگان سیاسی نیست! مجلس و یا کنگره در فرهنگ واژگان سیاسی به پارلمانی از نمایندگان برگزیده شده از سوی مردم گفته می شود، مانند کنگره آمریکا یا مجلس شورای ملی و .....

اگر در فرهنگ آکسفورد یا هر واژه نامه دیگری معنای دستور زبانی و واژه نامه ای برای کنگره نوشته شده است این معنی برابر با معنای واژه کنگره در فرهنگ واژگان سیاسی نیست!
عنوان مقاله: 
آشجی
نام: 
رازیانه
نظر: 
این آشچی را باید بوسید. چرا؟ چونکه وقتیکه مینویسد دست به مردم فریبی نمیزند، روراست و شجاع است. من از خواندن نوشته هایش لذت میبرم. چه آنچه در مورد سیاست ترکیه اردوقانی و چه در مورد سیاست خامنه ای و چه در مورد پانهی رنگارنگ. من به هیچ وجه مخالف زبان مادری کسی نیستم و از شنیدن زبان مادری خودم هم با وجود سالها دوری از آن لذت میبرم. اما از نوشتارهای پانترکها که بسیار بی منظق اند چندشم میشود.
عنوان مقاله: 
کلاس های اکابر در علم سیاست..
نام: 
lachin
نظر: 
سالم دوسلار..
آفای تبریزی.. ما از شما یک سوال ساده با زبان (( فارسی )) کردیم و باز هم می کنیم. همانطور نوشته اید ......
(( دوستان گرامی، چند ناسیونالیست ایرانی که شماره آنها بیشتر از بیست و چند تن نیست گرد هم آمده اند و گروهی را درست کرده اند و در آن گروه گاه از تجزیه ایران به چند کشور سخن می گویند))..
لطفآ عبارت (( تجـــــــزیــــــه ایـــــران )) را در اساسنامه کنگره ملیتھای ایران فدرال را که الم شلنگ درست کرده اند , نشان بدهید.. لطفآ از درس دادن سندیکا ها دست بردارید و مغلطه گوئی ها را کنار بزنید و فقط بر روی « سوال پرسیده شده » تمرکز بکنید. چون پروپا گانداهای فسیل های چپ, مارکس , لنین , استالین , فیدل کاسترو و سایر « ایسم » های دیگر بعد از صد سال خریداری ندارد. اگر وقت پیدا کردید از « دیوار کشی کمونیسم » مثل دیوار برلین هم مطالعه بکنید.
عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
نام: 
آشچی
نظر: 
اما هر جا پای زبان فارسیست، هرگونه ولخرجی و اتلاف سرمایه برای اینکه فلان لغت دخیل به کار نرود یا معادلهای لوس و بی مزه ای مثل ابربازار! رواج یابد، خیلی هم مجاز است. به طور خلاصه، مرگ خوب است ولی برای همسایه. اگر پای سلامتی زبان و فرهنگ خودش در میان باشد، مثل آخوندهای دغل باز می شود که زمانی که بیمار می شوند هر گونه شعار قبلی را فراموش کرده، سر از انگلستان در می آورند. به این جناب پان باید گفت که دست از بازی بردار. می بینی که حنایت رنگی ندارد. یک بار حرف دلت را بزن و مثل راسیستهای دیگر بگو که دردت ریشه کن کردن زبان و فرهنگ مردم است.
عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
نام: 
آشچی
نظر: 
واقعا چقدر شخصی مضحک می شود وقتی می خواهد ادای چیزی را در بیاورد و تظاهر به چیزی بکند که سنخیتی با عقاید و نیات واقعی اش ندارد. این آقا صبح تا شام به ناسیونالیسم فحش می دهد ولی اگر یک ناسیونالیست که نه، یک راسیست دو آتشه در این سایت وجود داشته باشد همین فرد است. مگر زبان تنها یک وسیله پیوندی برای شما نیست؟ پس چرا این قدر نسبت به اینکه ملت به بقالی سوپرمارکت می گویند معذب هستید؟ در ایران هرکس بگوید میرم تا از سوپر خرید بکنم، همه متوجه می شوند که منظورش بقالی سر کوچه است. ارتباط برقرار می شود و من سر در نمی آورم که چرا باید یک نفر که چنین نگاه مکانیکی به زبان دارد خود را درگیر این قبیل جزئیات بکند.
عنوان مقاله: 
کودکانی که فارسی نمی دانند را باید از خانواده‌هایشان جدا کنیم
نام: 
سپیده به محسن کردی
نظر: 
محسن جان تنها زبان رسمی ایران فارسی هست
یعنی صاحب اصلی ایران شمایید
پس چرا مردم آذربایجان باید قیام کنند؟
خوب بفرمایید قیام کنید...قاعده بازی اینه
تو ترکیه هم اینجوریه...کردها نقش آنچنان تو تحولات ندارن...چون هویتشون در حاشیه هست
زمان صدام سنی ها بیشتر تو تحولات عراق نقش داشتن...الان قدرت افتاده دست شیعه ها و بیشتر برای یکپارچگی عراق احساس مسئولیت میکنن
اقلیت های مذهبی ایران هم همینطورین...مثلا یه یهودس آنچنان خودشو مسئول در برابر ایران نمیدونه...چون هویتش در حاشیه هست
حالا هم ترکها هویتشون در حاشیه هست و در برابر ایران احساس مسئولیت آنچنانی نمیکنن
تو هم فکر میکنی حالا با این خرفای تو ما دلمون میسوزه و میریم فراخوان میدیم مردم آذربایجان قیام کنند
نه عزیز من...ما کاره ای نیستیم...این مردم دیگه مثل قبل نسبت به ایران احساس مسئولیت ندارن
اگه تو مشروطه قیام کردن واسه این بود که
عنوان مقاله: 
ویرایش
نام: 
تبریزی
نظر: 
با پوزش از دوستان گرامی، در یادداشتی که من درباره سندیکالیسم فرستاده بودم جای لینک ها نادرست بودند، از این روی نخست به این لینک نگاه کنید

http://iranglobal.info/node/63705

و سپس به این یکی لینک

http://iranglobal.info/node/65924

من جای این دو لینک را نادرست نوشته بودم که از همگان پوزش می خواهم.
نام: 
تبریزی
نظر: 
دوستان گرامی، دولت در تبعید، پارلمان در تبعید، مجلس در تبعید و کنگره در تبعید کی برپا می شوند؟ گاهی کشوری اشغال می شود و میهن پرستان برای آن که با اشغالگران پیکار کنند دولت در تبعید را برپا می کنند، مانند دولت در تبعید فرانسه به رهبری شارل دوگل هنگامی که فرانسه را ارتش آلمان نازی اشغال کرده بود.

کنگره ملی هند نیز پس از آن که هندوستان را استعمارگران انگلیسی اشغال کرده بودند از سوی میهن پرستان هندی برپا شد و نماینده میلیون ها هندی بود.

گاهی هم رژیمی دیکتاتوری در یک کشور فرمانروائی می کند و آزادیخواهان و میهن پرستان دولت در تبعید و پارلمان در تبعید را برپا می کنند، مانند کنگره ملی آفریقا که نماینده میلیون ها تن از مردم آفریقای جنوبی برای پیکار با رژیم دیکتاتوری و نژادپرست آفریقای جنوبی بود.

از سوی دیگر پارلمان های ساختگی و دولت در تبعیدهای دست نشانده نیز .....
نام: 
تبریزی
نظر: 
(..... کمونیست های دو آتشه! مگر قبول ندارید که برای برقرار کردن حکومت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا اول سندیکاهای کارگری بایستی ایجاد شوند؟ .....)

نه! کمونیست ها خواستار برپائی سندیکا نیستند و سندیکالیسم را ابزاری در دست سرمایه داری و بورژوازی برای به بیراهه بردن جنبش های کارگری می دانند!

(..... سندیکا یک نهاد کارگری ادغام شده در نظام سرمایه داری است! سندیکا هیچ گاه نمی توانسته و نخواهد توانست نهاد انقلابی طبقه کارگر برای دگرگونی نظام سرمایه داری و برانداختن سیستم کار مزدی باشد چرا که موجودیتش وابسته به موجودیت کار مزدی است! .....) همه این نوشته در لینک زیر

http://iranglobal.info/node/65924

همچنین در این باره نگاه کردن به نوشتاری در لینک زیر نیز سودمند است

http://iranglobal.info/node/63705

نکته: سندیکالیسم واژه ای فرانسوی است و برابر انگلیسی آن تریدیونیونیسم است.
نام: 
سازاخ
نظر: 
در هر گوشه دنیا رهبرانی که به بهانه دفاع از حقوق پرولتاریا و مستضعفان خواستنه اند با شعار زنده باد مرده باد و یا مرگ بر و یا با شهیدبازی، سوار بر ذهن و احساسات زحمتکشان بشوند و بدون سرمایه گذاری و بدون زحمت حاکمیتی را بدست بگیرند عملا در تاریخ نشانداده شده است که این رهبران ناصادق ترین انسانها در تاریخ بودند، که نمونه های دست نخورده از این نوع حکومتها در جهان که بعنوان موزه جهانی نگهداری شده اند مثل: کره شمالی، کوبا و ایران می باشد، تا مردم دنیا با سفر به این سه موزه ، نتایج خفت بار حکومتهای ایدئولوژیک و دینی را از نزدیک ببینند، تا هرگز فیلشان یاد هندوستان نکند.
نام: 
جم
نظر: 
این کمونیستقلی های کتاب نخوانده، به همراه پانفارسقلی ها، از جمله پان لرقلی های کاسه داغ تر از آش، که در معیت زاگرسقلی های اهورائی کوروش کبیر صلوات الله علیه، از زبان مادری ملل غیر فارس نفرت دارند، آیا از زبان مادری خود نیز نفرت دارند؟ آیا این پانفارسقلی ها که زبان مادریشان برایشان عزیز است، زبان مادری ملل غیر فارس برایشان عزیز نیست؟ آیا این کمونیستقلی ستاره دار که از زبان مادری خود نفرت دارد مگر مادر ... چه بدی به وی کرده است اینهمه از زبان تورکی مادرش نفرت دارد؟ اگر پانفارسقلی ها میخواهند زبان دههاتی خود را بملل ایران زور پچان کنند، آیا این کمونیستقلی ستاره دار هیچ ارج و عزتی برای مادرش قائل نیست، افتاده دنبال حزب ژوبین خان ارمنی؟ کسی که از زبان تورکی مادریش نفرت دارد، فردا چه ارج و احترامی نسبت به زحمتکشان و کارگران جامعه خواهد گذاشت؟ کسی که اینهمه از کارگر دم میزند! دم خروس را
نام: 
سازاج ...
نظر: 
سازاچ ... فریبکار ، دوباره ترمز برید ... و دهن ... توهین را در کمنت زیر باز کرد. تنفر از روح این نواده چنگیز میبارد .... پان ترک مانند وی مرزی نمی شناسد. در خانه میزبان به صاحبخانه و زمین و زمان ...میزند و دشنام میدهد.