«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.
شما می‌توانید با فرستادن ایمیل به آدرس سایت info@iranglobal.info به عنوان کامنت نویس نام‌نویسی کنید و با گرفتن کد سایت، کامنتهای خود را مستقیما در زیر مطالب و یا در صفحه شما قرار دهید. امتیازِ گرفتن کد این است که با آنلاین شدن در سایت و نوشتن کامنت، نظر شما بلافاصله و مستقیما منتشر می‌شود.
نام می‌تواند مستعار باشد. واقعی یا مستعار بودن نام در ایمیل نیز اختیاریست. به این ترتیب اطلاعات کسانی که مایل به افشای نام و هویتشان نیستند، برای ما نیز نامعلوم خواهد بود.
لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

 

عنوان مقاله: 
دسته گل.حزب چپ
نام: 
علی سعادت
نظر: 
علی رغم اینکه طرفدار حزب چپ نیستم لیکن فکر میکنم
پیشنهاد با انتخاب تفاوت چندانی نداشته باشد.وقتی پیشنهادئ
مطرح میشود ابتدا انتخابی صورت میگیردوپیشنهاد.بخودی.خودمطرح نمیشود از طرفی درحال حاضرحزب چپ تصمیم گیرنده نیست ودولتی دراختیار ندارد
لذا چندان مهم نیست که انتخاب باشد یا پیشنهاد.اما فکر میکنم
بهتر است به شکل جدی این موضوع حل شود.
1.زبان مادری همواره با اعتراض به زبان فارسی ودر اصل با
سیاست وعملکرد پهلوی ها همراه بوده است .
2.زبان مادری وزبان رسمی.باید ابتدا مشخص گردد.ایا با سیاست وعملکرددولت وحکومت جدا رسیدگی وحل شود یا
با ان مرتبط میباشد ؟
3.با توجه به سوابق تاریخی گذشته بنظر میرسد چنانچه حقوق
اساسی مردم رعایت وبعبارتی رفاه اجتماعی.وازادی ورفع تبعیض نسبت به همه کسانی که قوم یا ملت نام دارند میتواند
زبان رسمی از یک سو وحق وحقوق مربوط به زبان مادری ازیک
سوی دیگر را حل کند
عنوان مقاله: 
تلویزیون اهواز
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام _ آفرین برآقای عبدیان ،که بامدیریت درست وباتفکربزرگ اندیشی درتلویزیون کلمه ،برنامه فدرالیسم راباشرکت آقایان یوسف کر بنمایندگی از مردم تورکمن .جناب بلیده ایی بنمایندگی ازمردم بلوچ رابشکل زیباوباصحبت وسئوال های منطقی پیش برد.
این حقیرازحدودسال هفتاددو تاکنون درموردسیستم فدرال نامه هایی به تمام مسئولین ازرئیس جمهور تا روسای دانشگاه آنزمان وسران قوه ها ونمایندگان که فکرمیکردم اصلاح طلب هستند،چندین نامه وبرنامه درموردفدرال بانام هایی مستعارنوشته وآنهارا دعوت به برقراری سیستم فدرالی کردم .
من درحال حاظرازسالهای گذشته تنهاراه خروج ازبحران ونجات مردم ایران رادرسیستم فدرال دیده ومی بینم .
بازهم این سیستم راباقوانین غیرمتمرکز تنهاراه رهایی ازیوغ استعمارداخلی وخارجی میدانم .
براین باورم ،که روشنفکرنماهایی که بافدرالیسم مخالفت دارند،اگرچنانچه عامل مستقیم رزیم سرکوبگرنباشند،بامخالفت خود
نام: 
لاشین و لنین
نظر: 
جناب لنین ! از لاشین پرخاشگر مغول تبار، انتظاری نداشته باش .
خلاف انتظار شما ،پرولتاریای مبارز نه تنها کتاب کاپیتال مارکس را نخواند ، بلکه آکادمیکر ها و ارتشیان سابق فراری به دامن سرمایه داری ؛مانند لاشین، نظام سیاسی مورد علاقه شان، حکومت ارتجاعی قاجار ، و ممالک محروسه اقوام و ایلیاتی آن ، و سیستم مالک الرعیتی فئودالیسم سلسله های ترکی سلجوقی پیشین است. جامعه روس شما اگرچه در آفاز عمر تولستوی و داستایوسکی، نظام حیوانی استثمارگر مالک الرعایی را لغو کرد. نوادگان تاتار و ازبک و مغول ما مانند لاسین و سازاچ و تورکعلی و صدرالاشراف، در کشور ایران، اکنون خواهان این نظام قاجاری فئودالی و ممالک محروسه و اقتصاد ارباب و رعیتی شده اند.
ایکاش لاشین بجای آرامگاه شما ،دنیال کشف قبر چنگبز میرفت و آدرس آنرا میداد ؛ چون وی آرامگاهی ندارد، و گویا لاشه اش طعمه گرگ و کفتار و روباه و عقاب و شاهین گردیده.
نام: 
تبریزی
نظر: 
دوستان گرامی، در زمان فرمانروائی پادشاهان قاجار ایران کمابیش نیمی از خاکش را از دست داد!

پس از به روی کار آمدن فتحعلیشاه قاجار (که باید او را گندعلیشاه قاجار نامید) بخش هائی از قفقاز که هزاران سال بخشی از خاک ایران بودند از خاک ایران جدا شدند! و جمهوری آذربایجان کنونی، جمهوری ارمنستان کنونی، جمهوری گرجستان کنونی و داغستان کنونی از دست رفتند!

پس از آن رویدادها به جای آن که قاجاریان به خود آیند و چاره ای بیندیشند همچنان به خوشگذرانی پرداختند! از این روی هنگام فرمانروائی ناصرالدین شاه قاجار جمهوری ترکمنستان کنونی، افغانستان کنونی و بخشی از بلوچستان و پاکستان کنونی نیز که هزاران سال بخش هائی از ایران بودند از ایران جدا شدند! و کوتاه سخن آن که ایران در زمان قاجاریان کمابیش نیمی از خاکش را از دست داد!

اما پان ترک ها همواره گندکاری های بی شمار قاجاریان را ماله کشی و ماست مالی می کنند!
عنوان مقاله: 
حزب چپ ؟
نام: 
روشن
نظر: 
در یک کلام باید گفت حزب چپ اش شله قلمکاری از بی وطنی وقدرت پرستی و سرسپرده گی و گروه تجزیه طلبان و دشمنان اشکار و پنهان ملت ایران است .این سازمان تروریستی که ریشه در برون مرز دارد با ایجاد ترور و دروغ وبهتان و همکاری با نظام اسلامی مرتکب هزاران قتل در ایران شده است .این سازمان ویا حزب باید نقش خود را در همکاری با نظام اسلامی روشن کند .این سازمان باید در برابر تمامیت ارضی ایران موضع روشن داشته باشد .این سازمان باید در برابر عناصر تجزیه طلب که از سوی دولتهای منطقه حمایت مالی میشوند مرز بندی روشن داشته باشد .
اینگونه بنظر می‌رسد که در درون سازمان فدایی ویا حزب چپ. گروه تجزیه طلب به عنوان خط رسمی برای تلاش تجزیه ایران فعالیت میکند .
حزب چپ جریانی ورشکسته ودروغزن و تحریک کننده جنگ داخلی در ایران ودشمن اساسی وحدت ملی ایرانیان است .
حزب چپ نه تنها عامل تجزیه بلکه عامل اصلی جنگ دینی
عنوان مقاله: 
پان ترک و سنگ پای قزوین
نام: 
Anonymous
نظر: 
آقای داور بدرستی به نقش محمد علی شاه و لیاخوف روسی با به توپ بستن مجلس و نهادینه کردن دیکتاتوری اشاره کردند.از آن جایی که پان ترک ها وظیفه شان گل الود کردن آب است آسمان و ریسمان میبافند و انقدر در هر زمینه نظرات من دراوردی ارا یه میدهند تا نویسنده و منتقد خسته و بی خیال شود. پان ترک ها خود به شاعران ایرانی مثل نظامی و مولوی رحم نکرده و آنها را در چهارچوب مرز های فعلی ترک مینامند ولی وقایع دوران قاجار را میگویند با تفکرات همان دوران برسی کرد. اینطور پیش برود دارالفنون را که ابتکار امیر کبیر بود نه تنها ناصرالدین شاه ترک بلکه دانشگاه هاروارد هم ترک ها ساختند و یا زبان مادری را نمیگویند در زمان قاجار مدرسه زبان مادری نبود و ادعای سیستم فدرال در زمان قاجار دارند خب الان هم در شهر های ایران هرکس زبان خود را صحبت میکند . افرادی که منافع شخصی دارند و با بهانه مثل پان ترک ها میخواهند
عنوان مقاله: 
باز دید یک ایرانی از قبر روباز لنین..
نام: 
lachin
نظر: 
ســـلام دوســــلار....

مــــن از قـــاجـــار گفتــــم, او نـــوشـــت از زبـــان.....
بــــاشـــی چـــــوخ گیـــــجَلـــدی انـــون هــــر زمــــان....(1)

همیــــشه بـــه یـــارب کنـــــد هــــی دعـــا.....
بـــــو گیـــر گیــــن مـَــــریضــــه تــــاپیـــلمــــاز داوا...(2)

بــــرای وطــــن هستـــــم آمــــاده بــــاش...
منـــــی ســـــویلَـــــدی "نـــاسیـــونـــالیـــست "آرکـــا داش...(3)

هـــم از استــــا لیـــن نـــوشـــت وَ هـــم از لنیـــــن...
انــــون بیئـــنی یــــوخـــدی کــــی اولســـــون دریـــــن ...(4)

بــــگفـــت از کـــمو نیـــزم و ســـوسیـــالیـــزم ســـلیــــم...
یِـــری بِلله مــــاخــــدان جیــــریــــلدی اَلیــــــم....(5)

بـــکـــردم زیــــارت ز قبـــــر لنیـــــن .....
ایچــــن ودکــــامیــــز بیــــردَن اولــــدی سَــــرین...(6)
نام: 
آ. ائلیار
نظر: 
این هم دسته گل حزب چپ ما:
حرب چپ:
"حزب ما ضمن تاکید بر لزوم تحصیل زبان فارسی بعنوان زبان اداری و آموزشی مشترک سرتاسری..."

زبان " آموزشی یا تحصیلی"سرتاسری نداریم!
چرا؟
-زبان آموزشی، زبان رسمی هر واحد فدرال، برای محیط خود است. همین زبان هم زبان اداری آن واحد فدرال است.
- انتخاب زبان ارتباطی" فقط بین ادارات دولتی در سراسر کشور" باید به رأی عمومی گذاشته شود. با کاندید شدن و کردن چند زبان.
-زبان اداری سراسری به عنوان یک واحد درسی آموزش داده می شود.

ایده حزب چپ در مورد مسئله زبان" فارسریزه کردن جامعه و غیر دموکراتیک" است.
یک حزب حق ندارد برای یک جامعه زبان اداری سراسری و آموزشی سراسری انتخاب کرده و جامعه را فارسریزه کند.
میتواند پیشنهاد دهد. دیدگاه های "اعمالی و پیشنهادی" باهم متضادند. کلمه پیشنهاد در جمله غایب است.
عنوان مقاله: 
آخوند
نام: 
ahmad
نظر: 
آخوندها نه در علوم دینی و فلسوی چنان باهوش نیستند که شغل اصلی‌‌شان باید باشد..از اقتصاد و سیاست و علوم اجتماعی هیچ چیز بلد نیستند و ثمره چهل سال حکومتشان باعث جنگ، ویرانی، فقر، فساد ،اعتیاد سکته و ، سرطانهای بی‌ دلیل تصادفهای شهری و جادهی بی‌ شمار منجر به مرگ، نزاع و جر و دعواهای خیابانی منتهی به قتل و خلاصه کلکسینی از بی‌ لیاقتی و کوچک بودن در برابر مردم و ایران هستند...بد‌ترین کاری که به اصطلاح جمهوری اسلامی کرده این است که هر کم و کاستی که هست به دین ربط داده میشود و مردمی که از شرایط اقتصادی اجتماعی خسته و ناراضی هستند فکر میکنند هر مشکلی‌ هست به خاطره اسلام است و جمهوری اسلامی برای موجه جلو دادن اشتبهاتش و خراب کاریهایش از اسلام مایه
می‌گذرد و چون یک اسم اشتباه را یدک میکشد
مردم دین را مقصر تمام بدیهای موجود میدانند..
نام: 
Anonymous
نظر: 
هموطنان همانطور که ملاحظه میکنید پان ترک هایی که بی وقفه از زبان مادری حرف میزنند خود نه در آذربایجان و قزاقستان و ترکیه بلکه به علت عشق شدید به زبان مادری و روحیه کارآفرینی ترک ها و درامد خوب در کشورهای ترک اروپا و آمریکا زندگی میکنند.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
نام: 
علی
نظر: 
هیچ سازمان.حزب.گروه . هر تشکیلات بنام سراسری . مرکزی . ایران . با هر نامی نباید به ملتهای غیر فارس مشروعیت داشته باشند. یا ملتهای غیر فارس نباید از اینها پیروی کنند. چون محوریت و تصمیم گیری نهایی اینها فارسها هستند .
ملتهای غیر فارس صغیر نیستد . هالو هم نیستند . و باید ملتهای غیر فارس احزاب و تشکیلات مستقل خود را داشته باشند.
اگر از اول انقلاب 57 چنین می بود مثللمن شرایط چنین دردناک نبود و کشور غارت نمی شد.
نام: 
Anonymous
نظر: 
آقای تبریزی! اگر ادعا داری رضا پلانی تورک بود، او نیز مثل شما یک تورک مانقورد بود. هیتلر نیز از ترکهای مجارستان از خانواده تورک یهودی بود. ولی یک جنایتکار تمام عیار، یک مانقورد بی وجدان در خدمت دیگران بود. گؤبلز و یا ( قوبول گئیه ن یوسوب) نیز از خانواده یهودی از ترکهای خزر بود که نسلها در جامعه آلمان زندگی میکردند، انیشتاین و یا "آین اشتاین"نیز که اسمش به تورکو " بیر داش" که از اسامی اضیل تورکان باستان مثل "بک داش" است، از ترکان خزر بود. مارکس که مثل انتیشتن نه مویش بلند، و نه چشمش آبی بود، از یهودیان تورک خرر بود. دختر مارکس"ائل نور" نام داشت. اگر دقت کنید "ائل نور" یک اسم توکو است. اما انیشاین و مارکس، مثل هیتلر و یوسف گؤبلز ، خود فروخته و جانی نبودند. انیشتاین و مارکس به بشریت خدمت کردند، مثل شما کاسه داغتر از آش نبودند، برای خدمت به شونیسم فارس حلقومت را پاره میکنی.
نام: 
Anonymous
نظر: 
پان ترک ها با حقیقت و کلا هر بحث واقعی که پوچی گفتار آنها را برملا کند مشکل دارند. قبل از نشر نوشته قاجار در بحث زبان مادری یکی از بحث های ثابت سایت به این سوال که زبان فارسی هزار سال و در دوران قاجار هم زبان مشترک همه ایرانیان بوده پاسخ نداده وآنوقت هم میگویند که الان بحث زبان مادری است نه پادشاهان قاجار.
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/73499 , حقایق و درس های از تاریخ... قاجاریان , لاچین
نام: 
yaradiciliq
نظر: 
"" عهده دار شدن ریاست ( جنبش عدم تعهد ) توسط جمهوری آزربایجان شمالی‌، چگونه ژئوپلتیک منطقه را تغییر خواهد داد ؟ "" سران دولت‌های جنبش عدم تعهد با بیشتر از ۱۲۰ عضو در اکتبر امسال در باکو، پایتخت جمهوری آزربایجان، دیدار خواهند کرد، ژئوپلتیک منطقه و جهان، به سرعت در حال تغییر است، "" آخرین آن، کشیدن جنگ فارسستان با عربستان، به کشمیر است "" فارسستان طرف هند را می‌گیرد و این یعنی‌ پاکستان با تمام توان به دشمن اول فارسستان تبدیل خواهد شد، لغو ویزا بین تورکیه و آزربایجان، تحولی‌ در مسیر ادغام منطقه در پروژهٔ اورسیا است که جاده ابریشم چین، از مرکز آن عبور می‌کند، با فارسستان اینبار در باتلاق کشمیر، انزوای فارسستان توسط چین، الزامی خواهد شد. تحولات ژئوپلتیکی بزودی چنان حجم عظیمی‌
https://fp.brecorder.com/2019/08/20190805504409/
The NAM is having its Summit in October 2019 in Baku, Azerbaijan
عنوان مقاله: 
جناب داور
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام _ جناب داورعزیز،دولت ایالتی ولایتی قاجار که به این سیستم هم اکنون فدرال میگویند،درزمان خودش علاوه براینکه درعصری حکومت میکرد،که ملاها حرف اول وآخررامی زدند،
ماباتوجه به اینکه درحال حاظردرقرن انقلاب انفورماتیک زندگی میکنیم ،مردمی داریم هنوزبه رشدفکری نرسیده است یعنی میشودگفت بااینکه ادعای خودشیفتگی دارند،هنوزبااستغاره کارشان راانجام میدهند.
درعصرقاجارواقایع رابایدبا تفکرملت همان زمان بایدبررسی کرد،نه بانوشتجات افرادمغرض دوران حکومت بعدی.
درست است که تجددخواهان باگسیل جوانان به غرب بتوسط عباس میرزاشروع ودرزمان ناصرالدین شاه به اوج خودرسید.
علت بعدی این رشدروشنفکری خودناصرالدین شاه باایجادمدرسه تادانشگاه دارالفنون بایددانست.
شمایک طرف موضوع رادیده وطرف دیگرقضایا که تاخت وتازانگلیس وروس وفرانسه وآلمان رانادیده گرفته اید.
درزمان مظفرالدین شاه اساسنامه انقلاب مشروطه امضاشد.
عنوان مقاله: 
عدم فهمیدن یک زبان هزار ساله
نام: 
lachin
نظر: 
ســـلام دوســـلار...
همانطور که متوجه هستیم بعضی ها واقعآ در درک زبان دری هزار ساله مشکل دارند چون توانائی فکر کردن را از دست داده اند. موضوع مقاله در باره سلسله قاجاریان است ولی این کاربر سوسیالیست کذائی در باره « زبان » کامنت میگذارد....دو موضوع کاملآ جدا... خدایا سوسیالیست ها کذائی را به را هر چه چپ تر هدایت فرما . چون هر چه چپ تر هدایت شوند به راه راست نزدیکتر میشوند. درست سفر در کره زمین... اگر از شرق شروع به سفر بکنیم, هرچه سفر را ادامه بدهیم به طرف غرب نزدیکتر میشویم.. آمین یا ربّ العالمین..
عنوان مقاله: 
درس‌هایی از تاریخ قاجار
نام: 
داور
نظر: 
در نوشتار تاریخ قاجار متاسفانه نامی از محمد علی میرزا فرزند مظفرالدین شاه قاجار برده نشده بود .
با انکه مظفرالدین شاه قانون مشروطه را امضا کرد فرزند وی محمد علی شاه قانون اساسی و حکومت قانون مشروطه را برنتافت و با کمک لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و ازادی خواهان را فراری داد .اگر محمد علی شاه قانون اساسی را می‌پذیرفت دیگر نیازی به فرار ایشان به روسیه و برامدن رضاخان وپادشاهی رضا شاه نبود . قانون اساسی مشروطه که دستاورد جنبش مشروطه بود در حقیقت میتوانست سدی در برابر استبداد ودیکتاتوری محمد علی شاه رضا شاه محمد رضا شاه و خمینی ورجوی باشد اما کودتای محمد علی شاه وسنت قانون شکنی از زمان محمد علی شاه نهادینه شد.قانون اساسی مشروطه سند ملی ما برای ایجاد حکومت قانون وایجادعدالت وازادی بود ولی دولتهای گذشته و کنونی وهمه سازمانهای
چپی ودینی دشمن قانون اساسی و حکومت قانون شدند .نمونه روشن
نام: 
لاشین و سیاست
نظر: 
منظور از نام سازاج در کمنت زیر، اسم همزاد او ، یعنی لاشین است.
این دو اینقدر شبیه هم در این سایت 24 ساعته حاضر هستند که حتی اتومات سایت هم اسامی آنان را با هم قاتی کرده.
...
نام: 
تبریزی
نظر: 
نویسنده این نوشتار که ناسیونالیست و پان ترک و راست گرا و ضد کمونیست است پس از گنده گوئی های فراوان و ستایش های گزاف از فرمانروائی پادشاهان قاجار نگفته است که در زمان قاجاریان زبان کاربردی دبستان ها زبان فارسی بوده است و در زمان قاجاریان دبستان به زبان مادری و دبستان به زبان پدری و دبستان به زبان عمه ای و دبستان به زبان خاله ای در هیچ کجای ایران یافت نمی شدند!

البته پان ترک ها این داستان خنده دار را ساخته اند که از زمان به روی کار آمدن رضاشاه همه دبستان ها ناچار شدند با زبان فارسی کار کنند اما همه می دانند که زبان دری که به نادرست فارسی نامیده می شود هزار سال است که زبان کاربردی همه ایرانیان است!
نام: 
Anonymous
نظر: 
آقای تبریزی بدرستی اشاره کردند بله پان ترک ها عمدا دروغ مینویسند و تکرار میکنند و در جلوی دید کاربران اینترنت قرار میدهند تا اهدافی را دنبال کنند.
نا امید کردن مخالفین رژیم
با تکرار دروغ در افراد ناآگاه که تاریخ نمیدانند و وقت ندارند ایجاد شک و شبهه میکنند.
برای خود در جهت ایده پان ترکیسم تاریخ سازی میکنند
مداوم کمبود ها و زجر ودرد جامعه ایران را که ناشی از حکومت های بی لیاقت ترک سلجوق و مغول و گوسفندان سیاه و سفید و شیعه صفوی و قاجار است باز هم در جهت عذاب دادن ایرانیان و افسرده کردن مردم استفاده میکنند.
پان ترک ها از طریق ایران گلوبال رخنه کرده اند و با دروغ و اسامی مختلف خود سعی در برهم زدن همبستگی نیروهای مخالف دارند.
تا رژیم آخوند ها سقوط نکند وضع همین است و بدتر هم میشود چون دولت ایران با غارت ۴۰ ساله منابع ایران به ساخت ترکیه کمک کرده و مردم هم با خرید خانه و سرمایه گذاری و
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/73499 , حقایق و درس های از تاریخ... قاجاریان , لاچین
نام: 
yaradiciliq
نظر: 
"" مدرنیزم به معنی‌ جدا ئی از قدرت آسمانی / عرفانی، برای رسیدن به پیشرفت است و این پیشرفت باید باید از ۲ دو راه حاصل شود ۱- رشد اقتصادی ۲- پیشرفت صنعتی "" اعدام آخوند فزللاه نوری شیرازی توسط انقلابیون تورک آزربایجان در مرکز ایران، نماد جدا ئی از قدرت آسمانی / عرفانی بود، این پروسه در فضای ادبیات تورک دوران قاجار، تاثیر گرفته از قفقاز و تورکیه بود. دیدن عکس آخوند هندی خمینی در ماه آن هم یک قرن بعد از انقلاب مشروطه، تحت تاثیر ادبیات شعر زده فارس و شاهنامه بود، شاهنامه با جو گیر کردن مردم در اسطوره و افسانه، آخوند هندی خمینی را در ماه متجلی کرد. لطفا دقت کنیم فرهنگ شاهنامه، مانند ایدئو لوژی کمونیستی و شیعه ارمنی امامی توان و ظرفیت پیشرفته کردن جامعه با اتکا به ۱- رشد اقتصادی ۲- پیشرفت صنعتی را ندارد. شاهنامه در جامعه فارسی‌ امروز، مرز فانتزی با واقعیت را از میان برداشته، و انسان فارس، درکی غی
عنوان مقاله: 
"دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع,
نام: 
peerooz 1
نظر: 
جناب سعادت, ممنون از توجه, به ویژه اظهار نظر در باره موضوعی خارج از مساله ترک و فارس و کرد و عرب.

چهل سال پیش عده ای از ما "روشنفکران", شیادی به نام خمینی را از پاریس تا فرودگاه مهرآباد همراهی و دو سه میلیون "پیروان آگاه", "امام" را از فرودگاه تا "بهشت" زهرا استقبال نمودیم. تذکر معدودی افراد چون زنده یادان بختیار و شاملو به جائی نرسید. پس از استقرار و "توی دهن زدن", سربازان گمنام خیابان ها را با "یا روسری یا تو سری" قرق کردند. بیست سال پیش که به ایران رفته بودم دیدن دختران و پسران در خیابان که احیانا کنار هم نشسته و گاه دست در دست بودند حتی با "حجاب" آن روز چیز نادری نبود و ویدئو ها و عکس ها هم موید این کیفیت بوده است.

امروز که رژیم و ملت چهار چنگی در زیر زمین خانه ای که از پای بست ویران است گرفتارند, توجه به نقش ایوان حجاب, از دوسه میلیون "پیروان" ایترنتی ,
عنوان مقاله: 
حذف شدن حرف انگلیسی t در انتهای کلمه Socialist....
نام: 
lachin
نظر: 
ســـلام دوســـلار...
متاسفانه حرف ( t ) در انتهای کلمه Socialist حذف شده است.
عنوان مقاله: 
نه به کمونیسم عقیده بدارم و نه سوسیالیسم....
نام: 
lachin
نظر: 
ســـلام دوســـلار....
گِنــــه آغـــــزون آشـــدیــن سَفِئه لَـــه نمــاغــــا........(1)
او ســـوزلــــر بیـــزی ســــا لـــدی چـــوخ گــــول ماغـــا.....(2)

هـــم از استـــالیـــن هـــم از مـــارکس و انگــلس نـــوشـــت....
کیـــچیک بـــین ینـــی (3) را گـــذاشـــت زیــــر خشــــت...........

ز زال و ز رخـــــش و ز اسفنــــدیـــار.....
خـــودش را تـــانیـــدیــــردی (4) با صـــد افتــــخـــار...............

آیم ســـو پراد آو بی یینگ سوشلیست. (5 ) .....
I am so proud of being Socialis
مــــگر گــــور مـــیسَن ( 6) در ســـرم عقــــل نیــــست؟....


مــــن هـــر گــــون ( 7) غیــــب شــــدم در پشـــــت درفـــــش...........
نــــه پالتـــــار واریـــمدیــــر (8 ) , نــه نــــا هـــار واریـــــمدیـــر, (9) نـــه کفــــش......

عنوان مقاله: 
دردرياى خزر يا مارندران يا كاسپين و غيره
نام: 
ولى اله يوسفى
نظر: 
قرارداد في مابين مجمد رضا شاه و اتحاد جماهير شورى ، فقط بايد ملاك باشد و بس. حق ايران پنجاه در صد است البته از تمام مزاياي اين دريا چه زير زمينى و زير آبى رميتي و ساحلى و دريانوردى. اگر كشورهاى جدا شده از اتحاد جماهير شورى ادعائي دارند بايد بين كشورهاى جدا شده از جمهورى شورى قبلى و روسيه فعلى باشد نه ايران.
جواد ظريف خونسارى و روحانى (فريدون) و خامنه اى و ديگر مزدوران جمهورى ننگين اسلامى به هيچ وجه منتخب ملت ايران نيستند و زير بار هر گونه قرارداد يا موعاهده اينگونه داستانها معتبر نبوده و نيست و نخواهد بود، حتى اگر مجلس قلابى فعلى كه همهگى نوكران خاين و وطن فروش خامنه اى هستند هم تاييد كند.
بزرگترین جاهلان عصر حاضر ، کسانی هستند که #مدارک_تحصیلی را معادل تحصیلات میدانند . هر مدرسه رفته‌ای عالم و باسواد نیست !!