رفتن به محتوای اصلی

● سیاست

فروغ اسدپور
حاکمان «خداپرست و خداترس» تهران که خود را «وارث زمین» سوخته و برهوتی تا بیکران ها می دانند با اطمینان از خستگی و بی عملی مردم آذربایجان و سکوت در دیگر نقاط ایران، منتظر هستند تا وضع اورژانسی «بیمار» او را از پای درآورد. حاکمیت در تهران و بازوهای هیولاوش او در آذربایجان مدت‌ها است برای مرگ دریاچه و درناها بشکن می زنند. بشکن می‌زنند چون مسئولیت احیای آن را نمی‌خواهند به دوش داشته باشند. بشکن می‌زنند چون می‌خواهند وضعیت «پسادریاچه» را هر چه زودتر اعلام کنند، رویش را با قیر و کثافت های نفتی...
امیر ممبینی
محاکمه طولانی نوری، با شاهدان بسیار، با کوشندگان پرتوان، با دادرسان بیطرف، و با شاکیان داغدیده ی منتظر، بپایان رسید و جانی محکوم شد. مهم تر از شدت
ابوالفضل محققی
"یقین دارم که سرانجام آن روز بزرگ فرا خواهد رسید و صدای تظلم خواهی مادران خاوران شنیده خواهد شد.."
علی یعغوب وند
اصل مطلب این است که اگر ما بخواهیم و بتوانیم به دموکراسی برسیم بسیاری از این اختلافات را می شود با رای اکثریت مردم حل نمود.
اما گویا مشکل در اینجاست که ما برداشت و تعریف واحدی از دموکراسی نداریم و بنابر این هر گروهی تلاش می کند "قبل از گذار" موقعیت برتری در اپوزیسیون برای خود فراهم کند و شوربختانه راه دست یابی به چنین موقعیتی را هم تخریب رقبا می انگارد.
ابوالفضل محققی
عبور می کنم از سالها رنج. از روزهای تلخ، ازمیان آتش و خون. گذر می کنم ازدروازه وطن بعنوان یک تبعیدی باریشه هایم مانده در آن خاک باستانی.بارشته های بافته شده از عشق!با سایه روشن هائی ازیک زندگی که زیستم!باچهره هائی که هرگز فراموششان نکردم! چه آن هائی که ماندند و چه آنانی که رفتند.
پاندورا نوری
اگر منظور اعلام موضع سیاسی در باره آینده ایران است این مجموعه تبدیل به یک حزب میشود که در کنار احزاب بی شمار دیگر قرار خواهد گرفت . اگر منظور جبهه سیاسی متشکل از احزاب است پس باید نام جبهه را برای خود انتخاب کند و مواضع سیاسی آن را تبلیغ کند
هوآس اسدی
 -قبل از هر چیز باید یادآوری کنم که دوستان اعضای شورا در مصاحبه بسیار مورد احترام من هستند. با احد عزیز می توانم بگویم بزرگ شدم. اعتماد بالای من به علی یعقوبوند خوشفکر را کوچکترین تردید ندارم . خارج از موضوع سیاسی عزیزانی هستند که من به آنها اعتماد دارم و در پاک سرشتی و دلسوزی آنها تردیدی ندارم. با نظرات آقای برومند سالهاست آشنا هستم چه در گفتار دلسوزانه و چه عمق صمیمت در نهایت دلسوزی برای میهن آتش گرفته ما.
محمد نیکبخت
متن زیر شامل دوازده پرسش آقای عبدالستار دوشوکی از شورای ملی تصمیم و پاسخ های من، محمد نیکبخت، عضو شورا، به آنها، می باشد
کشورروز به روز در سراشیبی تندی که  خامنه ای  و دار دسته نظامی او کنده اند به سقوط وحشتناک خود نزدیک می شود. همه از این استبداد بی شرمانه، از این سقوط دردناک سخن می گوئیم و می نالیم ! ازاین ناروشی وتاریک بودن آینده کشور در هراسیم ودنبال راه چاره می گردیم .
ابوالفضل محققی
داستان غریبی است داستان این اپوزیسیون جمهوری اسلامی ونقادان روشنفکر آن! اکنون دیگر کاملا به این نتیجه رسیده ام که من آدم ساده اندیشی هستم که نمی توانم، نه مفاهیم خوابیده در یک بیانیه سیاسی را درک کنم ! نه قادر به آنالیز شخصیت ورفتار افراد وعناصرتنظیم کننده این بیانیه ها هستم .
جواد تهرانی
در شرایطی که کشور و مردم در اوج تنگناهای اقتصادی هستند و مردم در زیر فشار تورم کمرشان شکسته, حاکمیت یاد حجاب و دستگیری دگر اندیشان و هم اندیشان غیر خودی افتاده است. در دوران کارم در صنایع ایران اصطلاحی بو
محسن کردی
شاهزاده یک نماد است. تاج زاده مانند دیگر شناخته شدگان صحنه سیاسی نیز رهبر فکری یک طیف میدانی است. شاهزاده را نباید در مسائل اجرایی و میدانی داخل کرد این کار خطرناک است.نباید از شاهزاده خواست که حزب تشکیل بدهد این خطرناک است! اگر از دیکتاتور شدن او در هراس هستید، او فردا روز با در اختیار داشتن یک حزب سیاسی و میلیونها عضو (چی؟ غیر ممکنه؟ مطمئنی؟ ایرانی را نمی شناسید؟) آنچنان قدرت و توان سیاسی و اجرایی بالقوه ای خواهد داشت که میتواند مثل خمینی همه تان را مثل بلدوزر بیرون بریزد.
ابوالفضل محققی
به مصاحبه بسیار زیبا ودرعین حال آموزنده آقای "عادل فردوسی پور" با آقای" سعید معروف" نگاه می کنم .مصاحبه ای که خواب از دیدگانم می رباید.
ابوالفضل محققی
یکی به مسئله خلق ها و کاستی در ادای حق مطلب کامل در این بند تکیه دارد ! دیگری گرفتار شده در بند انتخاب نام آن است" شورا " "حزب " "جبهه "و و...یکی دیگر بر سربعضی افراد جمع شده در این تشکل مشکل دارد . برخورد هایی که متاسفانه سال هاست هرگز به محتوی یک پیام ، به روح وجان های سوخته در پشت هر بند بند این پیام ها نگاه نمی کنند .کلیت مثبت آن را نمی بینند.
ابوالفضل محققی
سه روز از نشر اطلاعیه "شورای ملی تصمیم "می گذرد .بر شش بند جامع اطلاعیه که بقول تنظیم کنندگان آن هویت این تشکل شورائی را بیان می کند نگاه می کنم. بعنوان کسی که سال ها تلاش گر سیاسی بوده ام !
احد قربانی دهناری
مردم غیور ایران، این اظهارات نشان می‌دهد، مبارزه شما پایه‌های رژیم را لرزاند. روحانیون که ایران را ویران کرده‌اند، برای حفظ قدرتشان بر این ویرانه، خود را برای سرکوبی خونین آماده می‌کنند. به این خون‌آشام‌ها، فرزندان عمر، حجاج، یزید و خالد بن ولید، فرصت بیشتر ندهید. بیش از پیش در سازمان‌های خود متشکل شوید، در یک اتحاد ملی و سراسری، در یک اتحاد سیاسی، صنفی و مدنی، دست روحانیون را از قدرت کوتاه و ایرانی آزاد، دموکراتیک، سکولار، آباد، مرفه با شهروندان صلح‌جو و با عزت و احترام بسازید.
ابوالفضل محققی
کنار پنجره می ایستد با دردی که تمامی شب در جانش پیچیده وخواب ازچشمانش ربوده است.به فضای آرام  صبحگاهی خیره می شود . گوش بصدای خواندن پرندگان می سپارد
شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته های زیر تلاش و مبارزه میکند:
سعید برزین
آمریکا طی چهار دهه اخیر و تحت عنوان مهار جمهوری اسلامی، یک جنگ سرد دراز مدت و فرسایشی را علیه ایران دنبال کرده است. جنگ سرد به معنای ایجاد و حفظ رقابت و تنش نظامی، تا سرحد درگیری مسلحانه است
ابوالفضل محققی
اما آن چه که در بطن جامعه ایران بخصوص در بین نسل جوان می گذرد بسیار متفاوت تر از آن ذهنیتی است که ما از نسل جوان ایران داریم. نسلی که بسیار کم از او میدانیم .نسلی که متاسفانه نه تنها گروه های سیاسی واجتماعی بلکه والدین آن ها نیز در مورد ذهنیت و دنیای درونی آن ها کم می دانند .
ابوالفضل محققی
این شیوه تفکر بسته و ایدولوژیک مختص خامنه ای نیست . نگاهی است که اکثریت بند شدگان در چهار چوب بسته وسکت شده گروهی به آن گرفتارند. بسته به میزان باز بودن یا محدود بودن بدنه گروه و ارتباطشان با مسائل مردم
اسماعيل زرگريان
آقای مراد ویسی امروز  در کلاب هاوس"جنگل" در انتقاد به تاج زاده و احمد زید آبادی چنین گفت 
  زید آبادی سیاست انفعالی  را پیش گرفته است
 تاج زاده سیاست التماسی را  ادامه میدهد
 مراد ویسی میگوید
 من مدافع سیاست عبور و گذار کامل از نظام حاکم هستم.
ابوالفضل محققی
برخورد های اخیر اپوزیسیون خارج از کشور علی الخصوص نیرو های چپ وشش جریان جمهوری خواه به فرا خوان آقای رضا پهلوی برای ایجاد یک اتحاد ملی فرا گیر جهت مبارزه متشکل با جمهوری اسلامی من را بعنوان کسی که یک جمهوری خواه هستم ومهمترین هدفم یاری رساندن به این فرا خوان و شکل گیری چنین اتحادی است! باردیگر باسوال بزرگ چرا ئی چنین برخورد های شتاب زده وفصل کننده مواجه ساخت
سعید برزین
در میان فعالین سیاسی بحثی جدی در جریان است که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و گذار یکباره از حکومت چه پیامدهایی خواهد داشت. بررسی شرایط ایران نشان می‌دهد که به احتمال زیاد پیامد سرنگونی حکومت “خلاء سیاسی” خواهد بود. در توضیح ویژگی‌های این پدیده می‌توان گفت که:
علیرضا نوری‌زاده
حسین طائب (میثم در بیت) دوشنبه احضار شده بود و مجتبی و نه پدرش، به او خبر رفتنش را داده بود، و می‌گویند وداعشان اشک‌آلود بود؛ مثل وداع احمد خمینی با اسدالله لاجوردی. ۱۳ سال در اطلاعات (وزارت و سپاه) و سه سال مسئول هماهنگی بیت و دفتر با دستگاه‌های اطلاعاتی، مجتبی را مثل فرزندی به او پیوند داده بود.
ابوالفضل محققی
به عظمت دورانی که دوهزار وپانصد سال قبل ترا با مفهوم "دولت ، "مردم " روبرو می سازد.با دولتهای ماد و هخامنش که پایگاه خود برنهاد اقوام ایرانی ساکن در چهار گوشه این سرزمین بر اساس "آزادی اندیشه،برابری ،کار ورفاه !" بنیان نهادند.
ایرج مصداقی
سعید امامی ۲۳ سال پیش، طبق روایت رسمی، در زندان "خودکشی" کرد و در بیمارستان لقمان جان داد. رئیس این بیمارستان امیدوار رضایی، برادر محسن رضایی است. از نظر ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، او نقشی اساسی در لاپوشانی حقیقت دارد.
ابوالفضل محققی
کاخی ساخته شده ازکلمات !کلماتی صیقل یافته وبر آمده از سینه یک ملت !مجموعی از افسانه ،اساطیر، خیال ،آرزو ،امید وحرکت. کلماتی که باجادوی خود یک ملت را هویت می بخشند ! وحدت ایجاد می کنند !شور می آفرینند
کیانوش توکلی
ایرانگلوبال دچار تغییرات زیادی به لحاظ دیزاین و برنامه مورد استفاده شده است . اشکالات زیادی وجود دارد که بتدریج رفع خواهدشد
ابوالفضل محققی
چهار چوب فکری خمینی که سال ها حتی از حجره خود چه در قم وچه در نجف بیرون نیامده ، درتمامی سال های اقامتش در نجف راهی بجز خانه تا مقبره امام اول شیعیان نپیموده ولیمه از بازاریان سنتی ، آن هم از نوع جمعیت موتلفه مانند"عسگر اولادی"هفت خط تازه مسلمان شده گرفته بود .چه گونه باید می بود؟
جواد تهرانی
خامنه ای در سخنرانی اخیرش اظهار داشته که "میخواهند به مردم القاء کنند که مسئولین مملکت لیاقت اداره کشور را ندارند". به ایشان باید گفت دقیقا نکته همینجاست که مسئولین مملکت از بالاترین مقام کشور تا پائین ترینشان لیاقت اداره کشور را ندارند, در واقع در طول تمام این ۴۳ سال هیچگاه و هیچکدامشان لیاقت آنرا نداشته اند.
سعید برزین
در ایران شرایطی وجود دارد که یک انقلاب توده‌ای و یا فروپاشی درونی حکومت شرایط خلاء قدرت را ایجاد خواهد کرد و مانع شکل گرفتن یک انقلاب مخملی خواهد بود. شرایطی که مانع وقوع یک انقلاب مخملی در ایران می‌شود، از جمله عبارتند از:
احمد پورمندی
راز سر به مهری نیست که اطلاعات سپاه، به مثابه مهم ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی نظام و بازوی اصلی سرکوب، از نفس افتاده است. انبوهی از حفره های امنیتی، این سازه را از درون پوکانده و آنرا به پنیر سؤیسی بدل کرده اند. در دهلیز های این قالب پنیر ، حشرات و کرم های دست پرورده سازمانهای اطلاعاتی اسراییل، روسیه، انگلستان، آمریکا، فرانسه و... آزادانه در گشت و گذارند. به محرمانه ترین اطلاعات نظام دسترسی دارند و با آنها و با نظام، هر طور که بخواهند بازی می کنند.
ابوالفضل محققی
میدانم اگربه ریز ریز عمل کرد گروه های سیاسی وانقلاب بپردازیم سخن بدرازا خواهد کشید واز موضوع اصلی که چرائی مطرح شدن شعار " رضا شاه روحت شاد" واقبال بخش وسیع چامعه به آقای رضا پهلویست دور خواهیم افتاد.
سخن از سقوط ارزش ها وجابجائی اقشارو طبقات از جایگاه قبلی خود طی این چهل سال وجایگزین شدن اقشاروطبقه جدیدی است در کسوت حاکمان دینی و حامیان آن ها! در راس قدرت حاکمه و فاجعه عظیمی که آفریده اند.
هیچ عرصه ای از حیات
هوآس اسدی
ما با کینه ای روبرو هستیم که در دو سو عمل می کند. این دو سویه ، پهلوی ستیزی و کمونیست ستیزی یا «چپ ستیری»، از نوع جهان سومی هرگز به صلح و آشتی نخواهند رسید . اگر غیر از این فکر کنیم خود را گول زده ایم .