سخن روز

من این نوشته را با صحنه هائی از آرزوی کودکان آغاز می کنم .چرا که روح لطیف زندگی در دینای کودکانه ساده تر وروشنتر نمود می یابد.
1 کامنت
به تصویردردمند زنی با سری باند پیچی شده وصورتی سخت زخمی می نگرم .زنی که اورا با چشمانی عمیق که گوئی به ابدیت خیره گردیده می شناسم .با چهزه ای مصمم، لب هائی فشرده شده بهم که خبر از اندوهی سخت ودردی جا
3 کامنت
نیرو های ساده ای که شب با شرمندگی باید از مسیر کوچه یا خیابانی به خانه خود بر گردند!
در روز جهانی نه به اعدام .تلخ ترین نوشته خود را باز نشر می کنم وجان های آزاد را به مخالفت با اعدام فرا می خوانم !داستانی تلخ و واقعی از خشونت نهفته در بطن جامعه .
مهر ماه نامی زیبا بر پیشانی ماهی که با مهر آغاز می شود وبا نخستین روز مدرسه در هم می آمیزد ونخستین خاطره در ذهن کودک رها شده از خانه و قرارگرفته در جمع بزرگ همسالان را نقش می زند .ن
در جمهوری جهل و جنایت جمهوری اسلامی همه چیز امنیتی است از کلمه رقص تا پستان گاو امنیتی است چه برسد به مخالفین آشکار و پنهان رژیم اسلامی ؛ در این برنامه( پنج ماه پیش) ابتدا در باره فهرستی از دستگاههای
نزدیک به دوسال قبل زمانی که بیانیه چهارده نفردر اعتراض به شخص خامنه ای و در خواست کنار رفتن وی منتشر شد نوشتم :" آن چه که بر این بیانیه ارزش و اعتبار می‌بخشد شهامت و جان بر سر دست نهادن وبه می
یک نگاه به بازتاب اعتصابات کارگری در ایران وانعکاس آن در سایت های اپوزیسیون خارج از کشور.
5 کامنت
می‌گردم چونان خواب‌زده‌ای در میان اصوات، در میان چهره‌های اثیری در فضائی لایتناهی. چهره‌ها یکی بعد از دیگری ظاهر می‌شوند. در چشمانم خیره می‌گردند و می‌گذرند.
"تأمین جانی از جامعه رخت بربست و امنیت مالی، سکه بی‌رونقی شد. مغولان برای چپاول اندوخته‌های جامعه، از هیچ کاری رویگردان نشدند... تار و پود قشرهای جامعه در شهرها از هم گسست.
1 کامنت
هر چهار تن پیچیده در چادرهای گلدار که مرا بیاد چادر های گلدار شهرم زنجان می اندازد.با خبری کوتاه اما بسیار تلخ" مشهد امروزچهارشهروند بهائی امروز هفده فروردین ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام د
شاید باور کردنش مشکل باشد اما این دقیقا بازتاب تمام گفتگو ها ئی است در طی همین چند روز اول سال در تبریک گفتن به اقوام ودوستان داشتم چند جمله اول صرف تبریک و حال واحول پرسی و چگونگی هوا وخانه نشینی و
3 کامنت
شیخ ابوسعید ابوالخیر روزی برای وعظ به مسجد در آمد جماعت بسیار بود و جای سوزن انداختن نبود .
مدت هاست بر وحدت عمل اپوزیسون گرفتار در باور های بی تغیر خود می نویسم. بی آنکه حتی یکبار بطور استدلالی جواب روشن ودقیقی بگیرم.
7 کامنت
انتخابات ریاست جمهوری سال یک هزار وچهار صد بر گزارخواهد شد همان گونه که ولی امر حاکم بر جان ومال مردم ایران می خواهد!