سخن روز

محدودیت‌های رسانه‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری نکرده است و رئیس جمهوری موفق نشده است که به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود که بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران بود که شش سال پیش تعط
6 کامنت
سران نظام از پی 37 سال سلطه و پراتیک ویرانگرانه، جنگ طلبانه و خونبار خود، با بن‌بست های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و ایدئولوژیک مواجهه شده اند و برای برون رفت از شرایط مرگبار کنونی، سیاست تنش آفرینی و ماج
بیش از 37 سال از عمر حکومت اسلامی گذشت و هنوز گروهی بر سر ماهیت انسان ستیزانه، ایرانفروشانه و ضد ملی حکومت اسلامی اما و اگر می گذارند.
12 کامنت
بعقیده من دولت روحانی در این "ماموریت امکان ناپذیر" موفق شده است.
11 کامنت
اکنون از دل زایمان پردرد اپوزیسیون، جنبش سکولار دمکراسی زاده شد، که براستی می تواند حلقه پیوند ملت ایران جهت گذر از حکومت اسلامی و ایجاد نظام مبتی بر سکولار دمکراسی در کشور گردد. این موضوع که در اتاق
23 کامنت
جامعه رویاهای زیبا ، خوابهای صد سال بعد نیست. جامعه جایی ست که آدمها در آن چون گرکهای هار همدیگر را میدرند. این ماهیت «روابط اقتصادی-اجتماعی» حاکم بین آدمهاست.
19 کامنت
پرسش اساسی این است که چرا تندیس برداشته شد؟ نماد حکومت اسلامی بر شاهنامه ارجحیت دارد؟ کدام سیاست و ائتلاف به برداشتن تندیس فردوسی رای داد؟
51 کامنت
از دید ناظران و تحلیل گران جهان «فاجعه تروریستی » پاریس نقطه عطفی در تقابل با بنیادگرایی اسلامی بود و تاثیرات متفاوتی درچهارگوشه جهان گذاشته است .کشورهای غربی تدابیر امنیتی _ سیاسی خود را افزایش داده
28 کامنت
اکنون مجال خوبی است که در حد توانمان نگذاریم توهین به "مقدسات" بهانه ای برای تحمیل "مقدسات" گردد.
عصر ارتباطات، اطلاعات و جهانی شدن، موقعیت ادیان و بویژه اسلام را بشدت شکننده و بحرانی کرده و تناقضات اسلام و حکومت اسلامی با انسان و زندگی را بیش از هر زمان دیگر آشکار ساخته است.
13 کامنت
گفتمان مناقشه برانگیز "هویت شیعی ایرانی" که توسط مسعود بهنود و ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران آغاز شده بود، با قرائت جدیدی از هویت ایرانی توسط جناب آقای دکتر عطاالل
44 کامنت
حکومت اسلامی آخرین ترکش های خود؛ برومند ها، بهنودها و .. را رها می کند تا حرمت اسلام، شیعه، امام زمان..
10 کامنت
وقتی مسعود بهنود این سخنان تبعیض آمیز و به نوعی "نژادگرایانه" را به زبان آورد، مجری برنامه او را به چالش کشید و به او فرصت داد تا سخنان خود را تصحیح کند.
22 کامنت
واقیعت این است که در پی برخی رویداد های مهم سیاسی ایران و جهان، انبوهی از اخبار، گزارش، ترجمه، مقاله و... به سایت سرازیر می شود.
9 کامنت
براستی این اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، با این یال و کوپالش چرا منفعل نشسته و اقدامات معینی را در دستور کار قرار نمی دهد؟ چرا نمی خواهید برای دفاع از کوبانی همصدا شوید و اقدامات معین و موثری ر
19 کامنت