سخن روز

برای پیروزی صدای سوم یک قرنی ، لازم است حداقل دوسوم مردم جامعه از آن حمایت کنند. لازم است جهانی که از حقوق انسان صحبت میکند پشتیبان آن باشد.
 
 
عدالت اجتماعی، دموکراسی، عدم تبعیض
پیام خیزش دی ، پیام صدای سوم است.
 
در شعارهایی که خیزش دی مطرح کرد ، پیام* خود را به ایران و جهان رساند.  که مردم ایران
« عدالت اجتماعی، دموکراسی و عدم تبعیض » میخواهند.  
این صدای سومی ست  بین « رژیم گرایی، و رفرمیسم». با عنوان « تغییر» حکومت.
 ...
1 کامنت
«رهبری» جنبشهای خود جوش در جوامع تحت سلطه دیکتاتوری، نخست « غیر متمرکز» است و با پیشرفت جنبش و آزاد شدن فضا کم کم حالت « متمرکز» هم به پدیده رهبری افزوده میشود. رهبری جنبش در مسیر مبارزه ، هنگام خارج
 
0- جنبش جاری جنبش زحمتکشان است. جنبش گرسنگان است. جنبش آزادیخواهان و رهایی طلبان، از همه ستمگریهای حکومت ارتجاعی حاکم است.

سر دسته خشونتگران سپاه، گفته که جنبش دی تمام شد. خیال خامی ست که درسر پرورانده است. و یاوه ایست که در مقابل در یافت مزد، از راهبرش، گفته است. و کار همیشگی اینان .
تا حکومت اسلامی که ناقض زندگی انسانی ست ،...
3 کامنت
منطقی باشید و کاری نکنید که 22 بهمن دیگری تکرار شود. این برای شما بسیار بد میشود. مطمئن باشید مردم مانند شما به اعدام و شکنجه و تعزیر و روانگردانی علیه شما متوسل نخواهند شد.

آقا و آقایان  محترم حکومت جمهوری اسلامی ، اکنون که پیام مردم را در تظاهراتشان شنیدید، لطفاً خردمند باشید و محترمانه و مسالمت آمیر، بروید کنار! 
این مردم که شمایان، نزدیک به چهل سال است زندگی شان را متلاشی کرده اید ، پیام خود را به شما رساندند، توجه کنید، نه تنها حق دارند حرف خود را بزنند بلکه حق دارند خواسته های به حق خود را نیز اجرا کنند.
لطفاً اندکی منطقی فکر کنید...

10 کامنت
گردهمایی بزرگ هم میهنان بازنشسته و مالباخته در 19 آذر 1396، آزمونی کامیاب از پیوند گروه های گوناگون اجتماعی در دادخواهی از ستم و تباهی رژیم جمهوری اسلامی بود

 گردهمایی همزمان هزاران هم میهن بازنشسته و مالباخته و  شهروندان همراه با آنان در روز 19 آذر 1396 [1] و شعارهای رسا و کوبنده ی آنان بر ضد فساد و دزدی نهادها و سران رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در برابر مجلس رژیم، عظمت نیروی مردم ایران را به هنگام یکدستی و همبستگی به روشنی نشان داد.

امروز، 19 آذر 1396، هزاران تن از هم میهنان بازنشسته و مالباخته، همزمان،...

اکنون با درس هائی از زلزله کرمانشاه و اقدامات نهادهای خودسازمانگر مردمی، ایجاد سازماندهی برای مدیریت بحران در جامعه مورد تاکید قرار میگیرد. زلزله کرمانشاه؛ ضرورت مدیریت بحران توسط "مهستان های خو

 چرا ایجاد "مهستان های خودمدیریت سکولار دمکراتیک" یک نیاز فوری است؟

1-همبستگی ملی – مردمی خودجوش  جامعه ایرانی، تئوری های اسلامگرایان، قومپرستان، قبیله گرایان و چپ بدوی را نقش بر اب کرد. هنگام وقوع زلزله در کرمانشاه، واکنش جامعه ایرانی، فرادینی، فراقومی، فراطبقاتی و دقیقن انسانی و ملی – مردمی بود. جامعه ایرانی نشان داد که؛

علیرغم تلاش...

20 کامنت
شرم آور است در زمانی که در اثر زلزله شدید به تائید تمام مراکز علمی دنیا تاکنون اقلا به گزارش بی بی سی "480 نفر" کشته شده‌‌اند، به گفته همین گزارش 10000نفر مجروح نیز ثبت شده است."متاسفا

که خوشبختانه با واکنش روشنگر آنه کامنت نویسان سایت ایرانگلوبال مواجه شد.

این خبر دروغ را اولین بار؛ دیشب بلافاصله پس از زلزله تحت عنوان" گزارشِ مستندِ ویژه روژی کورد" توسط امیل ،به آدرس سایت ارسال شده بود که من برایشان نوشتم :"دروغ بس است " ولی همکارمان آقای رضا وضعی این خبر دروغ را درج کرد و خوشبختانه اکثر دوستان  در سایت  واکنش خوبی  از خود به جا گذاشتند  و این خبر دروغین را افشا...

46 کامنت
در پی کوشش های یک ساله گروهی از کنشگران سکولار دمکرات، پنجمین کنگره سالانه با حضور طیفی از فعالان سیاسی حزبی و غیر حزبی، در روزهای پایانی اکتبر 2017 برگزار شد.
 

سازمانگران سیاسی و اجرائی کنگره، گروهی هستند که پراتیک سیاسی بیشتر آنها به خارج از کشور محدود بوده و بنظر میرسد که سرنوشت ایران را در دست عامل خارجی می دانند. از همینرو، بار فعالیت آنها نه معطوف به جامعه ایران، بلکه ناظر بر شناخته شدن توسط قدرت های بزرگ و کسب مجوز از انها، و در گام بعدی، دلربائی از مردم ایران است.

این نگرش در کنگره توسط...

15 کامنت
نگارنده قبلا در مورد پروژه نفوذ و تخریب از درون وزارت اطلاعات ایران بنام "پروژه الماس فریب" توسط سردار مدحی چند مقاله نوشته بودم.

و پژهین، سخیفانه و فژگندمنشانه به توهین و تخریب بقول خودش دوست و دشمن پرداخت و در ویدئوهای نخراشیده و با ادا و اطوارهای عقیم و نتراشیده در منهزم کردن اپوزیسیون تلاشی بیهوده را آغاز کرده است. شوربختانه بعد از رفراندوم کردستان، نوک پیکان توهین خود را متوجه اقوام و ملیت های ایرانی کرده است و به زبان مرسوم خود حزب اللهی های سپاه به یک "شرور شمغند و پژوین جهت شیوع پلشتی ها در فضای مجازی و حقیقی...

98 کامنت
درست 25 روز پیش کردهای باشور کردستان با شادی و شور به پای صندوق های رای رفتند تا اراده خود در مورد سرنوشت شان را نمایش دهند.

 

اگر سال های گذشته سوریه کانون کشمکش قدرت های بزرگ بود، امروز ثقل زورآزمائی قدرت های جهانی و منطقه ای به باشور کردستان انتقال یافته است. واقعیت این است که نیروهای سلطه طلب و فوق ارتجاعی دو سوی صفحه شطرنج سیاسی نشسته و تلاطم های بزرگ سیاسی و جنگ های خانمانسوز در انتظار مردمانی ست که قلب های شان برای صلح، استقلال، آزادی، دمکراسی و رهائی از حکومت های نژادی و...

12 کامنت
بیایید بیاد آوریم... یادآوریم قرِ کمرهایی که پس از انتخاب حسن روحانی در خیابانها ریخته شد ، اما اندکی بعد نه تنها از حقوق مردم ایران خبری نشد بلکه با باتوم و گازاشک آور بر سرِ کارگران هوار شد!

بیایید فراموش کار نباشیم ، هنگامی که "جورج بوش" به عراق یورش آورد ، تا چند روزِ ابتدایی در بغداد وهمین کردستان جشن و پایکوبی بود. هنگامی که بهار عربی شکل گرفت ،عربها مدتی درپوستِ خود نمی گنجیدند اما طولی نکشید که این خوشحالی ها و خنده ها جایش رابه گریه ، خون وآوارگی داد.
پس بیایید بیاد آوریم...
یادآوریم قرِ کمرهایی که پس از انتخاب حسن روحانی در خیابانها ریخته شد ، اما اندکی بعد نه...

4 کامنت
امروز مردمان باشور کردستان، با شجاعتی سیاسی که کمتر از شجاعت نظامی کردهای روژوا در دفاع از کوبانی و ..

همه پرسی در باشور کردستان، دست های دشمنان آزادی و دمکراسی و نیز دمکرات نما ها را در منطقه رو کرد. اکثر کشورهای منطقه از خاستگاه منافع اسلام سیاسی شیعه، سنی، احیاء امپراتوری عثمانی و پان عربیسم، به کردهای باشور (جنوب کردستان) مدافع استقلال چنگ و دندان نشان می دهند.

 از سوی دیگر واقعیت این است که در مورد خاستگاه سیاسی برگزارکنندگان همه پرسی استقلال باشور...

13 کامنت
فاجعه ی این مردم نشان میدهد تبعیض دیدگان و تهیدستان با گروههای خشونت طلب راه بیافتند چه فجایعی میتواند رخ دهد. گروه خشونت طلب اسلامیست عبدالله، مسئله ی بعد از حملات و ضرباتی که مردم میخورند برایشان

طبق گزارشهای رسانه ها مردم 1.1 میلیونی روهینگیا در میانماز، که 4 درصد مردم کشور را تشکیل میدهند، و در کل مسلمان اند، نسلهاست تحت « تبعیضات گوناگون و فقر و خشونت » تحمل ناپذیری قرار دارند. فاقد سرزمین و تابعیت قلمداد شده و مهاجر بنگالادشی و غیره حساب میشوند.« به گفته فعالان حقوق بشر یک وضعیت «شبه‌آپارتاید» دارند. آنها از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و آزادی حرکت شان به شدت...

1 کامنت
من با بازتاب فریاد دادخواهی بانه ای ها، سکوت جامعه ایرانی را انتقاد می کنم و می پرسم که؛ چرا فقط شهروندان بانه اعتراض کردند؟ آیا جامعه ایرانی به کولبری برای اسلام سیاسی خو گرفته و به مرگ تدریجی خود

 

اسلامگرایان حاکم، به جنایات چهل ساله خود در سراسر کشور همچنان بیشرمانه ادامه می دهند و از جامعه ایرانی قربانی می گیرند. کولبران کردستان، مرزنشینان بلوچ و تمامی شهروندانی که به دلیل فقدان آموزش، تخصص، کار، مسکن، تامین اجتماعی، فقر، فلاکت و … جان شان را هزینه تداوم بقاء خود می کنند، قربانیان اسلام سیاسی در ایران هستند.

...

7 کامنت
گویی دیدنِ این عکس های دربند ، ما را روسیاه کرده و از پشت میله های زندان به محبوسانی همچون ما می خندند.

چند روز پيش با دوستِ خوبم اميد عليشناس گفتگویی داشتم و آزادی اش را تبريك گفتم، اما ناخوداگاه ياد آخرين صحبتم با آتنا دايمی قبل از رفتن وی به اوین افتادم و خوشحالیم از آزادی امید به یک دقیقه طول نکشید ....
امروز با ديدن اين عكسها و ديگر دوستانِ در بند آهي كشيدم و پيش خود گفتم :همگی ما به هر شکل و طریق، دربنديم.
بدا بحال آناني كه مي بينند و به راحتی گذر مي كنند.
و خوشا بحال ما كه...

1 کامنت
پس از گذشت 15 سال از ایده کوشش برای برپائی جنبش "جمهوری دمکرات لائیک ایران" و نقد آشفته بازار سکولار دمکراسی، ضرورت بازبینی جنبش جمهوریخواهان دمکرات لائیک ایران و صیقل یابی نظری - جنبشی آن،

 

عباس عاقلی زاده، یکی از کنشگران جمهوریخواهان دمکرات لائیک،  فردا در هانوفر بخاک سپرده میشود. عباس از میان طیف گسترده جمهوریخواهان دمکرات لائیک رفت و خود شاهد تحقق اهداف و آرزوهایش برای ایران نبود.

اما پیکار بیوقفه برای تحقق آن اهداف همچنان ادامه دارد. من از این فرصت استفاده می کنم تا در دفاع از آن اهداف شریف و از خاستگاه آزادی، رفاه...