سخن روز

موضوع آینده ایران و نظام مطلوب برای امروز کشور، همچنان پاسخی جامع و برخاسته از شرایط سیاسی، جغرافیائی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی نیافته است.

 

تدوین برنامه سیاسی سکولار دمکراتیک و ایجاد نهادی سراسری از فداکارترین و مجربترین آزادیخواهان سکولار دمکرات، نیاز عاجل جامعه ایرانی بوده تا بتوان سد پوشالی حکومت اسلامی را برداشت و ایرانی نو، اینجهانی، آزاد، دمکراتیک و سوسیال بنا کرد.

ایجاد همپیمانی سراسری ایرانیان، از دل همگرائی ایرانمدارانه سکولار دمکراتیک  زاده خواهد شد. بدیهی است که...

51 کامنت
قرار است مردم بریتانیا از جمله صاحب این قلم در همه پرسی روز پنجشنبه ٣ تیر ماه مصادف با ٢٣ ژوئن امسال در مورد ادامه عضویت ٤٣ ساله این کشور در اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند. اتحادیه ای که ٢٨ عضو دارد.

 بسیاری از ناظران جانبدار و تحلیلگران هدفمند تحت لوای بی طرفی اما بصورت هوشمندانه تلاش می کنند نظرات خود را بر کرسی اذهان عمومی بنشانند. در نتیجه نگارنده باید اعتراف کنم از آنجایی که در دوران رای گیری اجبارا و به دلایل کاری در خارج از بریتانیا و در اروپا خواهم بود، ناچارا پیشاپیش رای خود مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا را از...

16 کامنت
کار کردن به روش فردی یا جمعی حق انتخاب فرد است و محترم. آنچه قابل نقد و ایراد است « دخالت در علاقه و فکر» دیگری ست. که من شخصاً چنین چیزی از آقای کیانوش توکلی ندیده ام.

در پی انتشار نوشته ی آ.ائلیار با عنوان " پیرامون مدیریت سایت ایران گلوبالhttp://www.iranglobal.info/taxonomy/term/81 »
که برای"  انتخاب درست مخاطب " جهت انتقادات ،  نگارش یافته بود سایت حکومتی" رسانه ی ایران"...

4 کامنت
حسن روحانی دیروز اعلام کرد: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد...
 
پاره ای از پارامترهائی که حسن روحانی را وادار به تمایل از استفاده ابزاری از مردم و طرح شعار "رفراندوم" نموده چنین بنظر میرسند:
1-در نظام فقاهتی دولت تنها نقش تجملاتی دارد. تجربه 38 ساله حکومت اسلامی در تائید این نظریه می باشد که همواره دولت در سایه (مافیای بیت رهبری) در مورد اساسی ترین مسائل سیاسی،...
1 کامنت
ما بعنوان سربازان آزادی، استقلال (نفی سلطه آئینی) و سکولار دمکراسی ایران، نمی توانیم از مبانی انسانمدارانه جهانشمول سیاسی، فرهنگی و اخلاقی خود چشم پوشی نمائیم و در میدان حکومت اسلامی بازی کنیم.

 

ما اینروزها شاهد تشدید اقدامات امریکاستیزانه، تحریک آمیز و جنگ طلبانه حکومت اسلامی هستیم که در اشکال مختلف بازتاب یافته است.

نمونه های موضعگیری های اسلامگرایانه حاکمان در ارتباط با امریکا و اسرائیل بکرات در رسانه های حکومتی دیده میشود. برای نمونه به رجزخوانی احمد واعظی برای سیدعلی خامنه ای اشاره می کنم که اعلام کرد؛ اسرائیل تا 25 سال...

11 کامنت
ایران از تناقض دو نیروی کاملن متضاد رنج می برد.

 

حکومت ها بارکشان فرهنگ، سیاست و جهانبینی اقشار و طبقاتی هستند که آنها را بر مسند قدرت نشانده اند و سوخت و ساز و جذب و دفع سیاسی آنها در ارتباط با خاستگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شان قابل تبین است. حکومت اسلامی آخوندهای شیعه ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند.

حکومت اسلامی در انقلاب بهمن بر دوش حاشیه نشینان از روستا کنده شده و شهری...

8 کامنت
تلفن ها را برداریم و به همه آنها که عشق به انسان، ایران و آزادی مردمانش را در دل دارند، زنگ بزنیم و بگوئیم که برای تعیین تکلیف با حکومت کهریزکی آماده شویم. رای ما، برچیدن حکومت اسلامی است؛ از همینرو

 

در سراسر تاریخ نمی توان  موردی یافت که یک نظام دیکتاتوری-فاشیستی، حتی در آستانه فروپاشی فاقد حمایت و پشتیبانی گروهی از مردم باشد. استبداد و دیکتاتوری همواره با ابزار مختلف و در اشکال گوناگون مردم را در مدار چرخه تحقیر و بردگی قرار داده، بخش هائی از جامعه آگاهانه یا ناآگانه تسلیم شرایط حقارتبار و اسارتبار حاکمان گشته و خود را به فرومایگان فروخته اند. این...

23 کامنت
طرح نئو کانهای امریکا برای خاورمیانه بزرگ ، با توافق بلوک غرب از حزب کارگر انگلیس گرفته تا قدرت های منطقه ای همچون عربستان ،ترکیه و اسرائیل با آن همراهی کرد.

 

حادثهٔ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تاکنون بزرگ‌ترین عملیات تروریستی تاریخ ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید و پیامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای این کشور و جامعۀ جهانی به دنبال داشته‌است. گفته می‌شود که حادثۀ ۱۱ سپتامبر، همانند حملهٔ ژاپن به بندر پرل هاربر، تاریخ آمریکا را تغییر داده‌است.ملیت هواپیماربایان را ۱۵ تبعه عربستان سعودی، ۲ تبعه امارات عربی متحده، یک تبعه مصر و یک...

6 کامنت
در چنین شرایطی برخورد درست یک سازمان دموکراتیک به انتخابات چگونه میتواند باشد؟ حفظ و پیش برد پرنسیپ و استراتژی خود که رفع سد حکومت است: - عدم شرکت در یک انتخابات غیر دموکراتیک - حرکت به سوی تشکیل
 
با توجه به فضای سیاسی موجود در ایران برخورد با انتخابات مجلس و شورای نگهبان گوناگون به نظر میرسد:
- تحریم(برخورد مخالفان با کل سیستم حکومت)
-شرکت(حکومتی ها)
-انتخاب بد از بدتر(برخورد  معترضین به غیر دموکراتیک بودن انتخابات). صاحبان «عدم موضع مشخص»نیز در این طیف قرار میگیرند.
 
یک سازمان دموکراتیک (چپ یا غیر چپ) وقتی میتواند...
9 کامنت
استعداد بالای اسلامگرایان در خیانت به ایران و ایرانیان و نیز علاقمندی به برپائی جنگ های فرقه ای - مذهبی در منطقه، از جمله دلائل نوسان های تاکتیکی نیروهای سکولار دمکرات ایراندوست است که از عزیمتگاه احس

 

هنگامی سخن از انتخابات میشود، بیوقفه این تصور تداعی میگردد که آزادی فعالیت احزاب بعنوان امری بدیهی در جامعه نهادینه است، احزاب آزاد هستند، از طریق رسانه های ملی سیاستهای خود برای آینده کشور در میان مردم تبلیغ و ترویج می کنند تا در معرض قضاوت شهروندان قرار گیرند.

اما نیک می دانیم که در 37 سال گذشته احزاب غیرقانونی بوده، از امکان استفاده...

27 کامنت
سخنان تهدیدآمیز سیدعلی و پاسدارانش در ارتباط با اعدام آخوند شیعه در عربستان، هیچگونه قرابتی با منافع، مصالح و علائق ایران و ایرانیان ندارد؛ همانگونه که کردار 37 سال گذشته حکومت اسلامی چنین بوده است.

 

عربستان و ایران گرفتار دو حکومت هستند که زیر پرچم  الله و اسلام، بزرگترین جنایات امروز تاریخ بشر را مرتکب می شوند. 37 سال است که آخوندهای شیعه ایران را  اشغال کرده و هستی ایران و ایرانیان را در راه منافع فرقه و فرقه ای ها هزینه کرده، ملیونها انسان قربانی سیاست های فرقه شیعه های حاکم بر کشور شده و حرص و ولع قدرت، فزون طلبی و سلطه گری، پای آنها به کشورهای...

21 کامنت
مسئول فنی سایت آماری را ارائه داده است که بخوبی نشان از تلاش همکاران ایرانگوبال دارد، مطالب منتشر شده در سایت در سالی که گذشت تعداد 6094 می باشد یعنی روزانه 17مطلب از خروجی سایت انتشاریافته است که

همچنیندر این سال 14253کامنت پست شد که تنها 1798کامنت منتشرنشد. شایان ذکر است که هیج نوشته ای به دلیل فکری سانسور نشده است.

کل مطالب منتشر شده در سایت      6094

خبر                                                                                  2212 (36،3 درصد)

مدیا...

35 کامنت
اکنون که ایران از همه لحاظ آبستن خروج از مدار کشورهای اسلامی و برپائی نظامی سکولار دمکراتیک است، باید بر حق ایرانیان در حسابرسی به تاریخ 37 ساله اسلامگرایان در ایران بعنوان مطالبه ای دادخواهانه ملی –

 

آخوندهای ایران 37 سال از وحدت اسلامگرایان سخن گفتند و تلاش کردند تا "جهان اسلام" را علیه  "کفار" و "شیاطین" متحد کنند. در این مدت "جهان اسلام" با سوء استفاده از حماقت و ایرانفروشی اسلامگرایان حاکم، هستی ایران و ایرانیان  را بالا کشیده و دیروز در نشست جده، آروغ شان را بسوی حکومت اسلامی ( قاصبان ایران) فرستادند.

...
15 کامنت
سپاه" سومین امپراطوری بزرگ اقتصادی کشور است. پایه های این امپراطوری در زمان جنگ و ریخت و پاش پول هایی که با سندسازی و آمارهای دروغین از دولت فقیر و نجیب موسوی تلکه می کردند، ریخته شد.

در "انقلاب بهمن" که جهان شاهد حضور بسیار گسترده مردم ایران در صحنه سیاست بود، انرژی اجتماعی عظیمی آزاد شد. خشونت سبعانه مرتجعین و روحانیتی که هدفش برقراری خلافت اسلامی بود و جنگ ویرانگر هشت ساله، بخش بزرگی از این انرژی آزاد شده را به هرز برد، اما نیروی عظیم تحول خواهی که در "انقلاب" سر برآورد، نیرومند...

3 کامنت
سه پرده از 10 پرده «دونالد ترامپ » حقیقت دارد. 1_او می گوید باولادیمیر پوتین «رفیق می‌شوم » 2_اگر صدام و قذافی هنوز سر کار بودند، دنیا جای بهتری بود3_ آمریکای به لحاظ استرا تژیک «فلج» شده است .

 ؟مگرروسیه کمترازعربستان نفت و گاز دارد ؟. بنابراین سخن «دونالد ترامپ » اینکه «او قصد دارد با پوتین روسیه رفیق شود؛ کاملا عقلانی و بسود امنیت جهانی است 2_  تئوری برژنسکی  در مورد عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه این...

9 کامنت