سخن روز

رژیم اسلامی در طول عمر خود، موفقیت های چشم گیری در ایجاد تفرقه و انشقاق در میان صفوف اپوزیسیون در کارنامه خود دارد.

پس از 35 سال فعالیت معطوف بخود نیروهای اپوزیسیون، اکنون شرایط  آنچنان بلوغ یافته است که نیروهای جدی سیاسی، از منظر و عزیمتگاه فراخود، برای خیزی وحدت طلبانه اماده شده اند تا با احساس مسئولیت فرا قومی، فراگروهی، فراحزبی پا در میدان همکاری ملی گذارند. و براستی نمود چنین روحیه سیاسی، بلوغ دمکراتیک، فرهنگ گفتگو و مدارا در کنگره جنبش سکولار...

23 کامنت
تاریخ کوشش برای ایجاد جایگزین برای جمهوری اسلامی عمری بدرازای این نظام بیدادگر و انسان ستیز دارد. اما یکی از فرازهای سمتگیری اپوزیسیون، تلاش برای ایجاد جنبش جمهوریخواهان لائیک دمکرات ایران بود.

 

بررسی جامع چرائی روی کاغد ماندن "جنبش جمهوریخواهان دمکرات لائیک ایران" موضوع این نوشتار نیست ولی اشاره به تناقضاتی که آنرا زمینگیر کرد ضروری است.

جمهوریخواهان لائیک در التقاط سیاسی و تناقض ترکیب نیروها با اهداف تعیین شده قرار گرفت. نشست موسس به میدان کشمکش فرقه ای تبدیل شد. عدم گسست از نگرش چپ کلاسیک، حضور فرقه ای در حرکت ملی، محدودیت...

تهاجم وحشیانه اوباشان رژیم اسلامی به زندانیان سیاسی در شرایطی انجام گرفت که 1) اختلافات بالائی ها لاینحل مانده است و هیچکدام از جناح های حکومتی قادر به حذف دیگری نیست.

فقدان اتوریته سیاسی – مذهبی در راس حکومت و تناقضات عریان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دیپلماتک، فرهنگی و دینی نظام، موجب انشقاق بیشتر در میان مافیاهای حاکم بر ایران گردیده است.

2) عقب نشینی پان اسلامیسم در عرصه دیپلماسی خارجی نمی تواند بنیادهای ایدئولوژیک نظام را نلرزاند و به درگیری های جناح های مافیائی...

7 کامنت
شاه رساله خمینی را ممنوع کرد و ملت ناآشنا با افکار پیشاقرون وسطائی او، در دام پان اسلامیسم و شعارهای پوپولیستی گرفتار شدند؛ لطفن رساله های قومپرستان فاشیست را ممنوع نکنید!

 

 

این روزها مباحثات پیرامون آزادی بیان و شرط و شروط آن به مسأله روز گروهی از دست اندرکاران، همکاران و خوانندگان ایرانگلوبال تبدیل شده است.

نگرش نسبت به آزادی از فیلتر منافع سیاسی، اجتماعی، طبقاتی عبور می‌کند و...

110 کامنت
در جهان متمدن جشن های ملی آنگونه مدیریت می شوند که شادی مردم به عزا تبدیل نگردد.

در جریان مدیریت جشن های سالانه در اروپا، مردم می توانند وسایل مورد نیاز آتش بازی استاندارد و کنترل شده را در فروشگاهها تهیه کنند و هیچ ممانعتی برای جشن و پایکوبی مردم وجود ندارد.

اما در ایران، حکومتی از اعماق تاریخ به جایگاه رهبری اعزام شد که با روح زمانه، فرهنگ، تاریخ و...

8 کامنت
اقدامات اعتراضی در استانهای خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری حول مطالبه عادلانه و دمکراتیک اخراج مزدور ولی فقیه در صدا و سیما متمرکز گشته است.

مدتی است سریال های فرمایشی برای تخریب چهره های اقوام ایرانی از منظر تطهیر نقش پلید روحانیت شیعه و شیعه گری باب شده است. اسلامگرایان همواره تلاش کرده اند تا بر ویرانی های تخریب و تضعیف هویت ملی ایرانیان، استبداد  و ارتجاع ایرانی ستیز را بنا کنند. سیاست نفاق افکنی میان اقوام ایرانی معلول هراس حاکمان از زیر گرفته شدن هویت اسلامی توسط هویت ملی ، طبقاتی ویا قومی است.
رسالت صدا و سیمای جمهوری...

11 کامنت
آیا برای ما ایرانیان زخم خورده از سیاستهای استبدادی، نظامی که تمام ایدئولوژی ها بتوانند با پذیرش اصول استقلال و آزادی و لائیک بودن دولت، در آن به صورت عادلانه رقابت نمایند، قابل تصور نیست؟

22 بهمن‌ماه روز جشن اسلامی حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران است. این روز میتوانست روز استقلال، آزادی مردم ایران باشد که متاسفانه نیست. از دیدگاه ما، چنین روزی یادآور آغاز رنج‌های سیاسی یک ملت است که بر علیه نظام پادشاهی برای رسیدن به آزادی سیاسی قیام کرد. برای ما این روز فرصتی است تا با تاریخ سیاسی ایران در این 35 سال گذشته رو در رو شویم و بر...

1 کامنت
حسن روحانی فرزند نیازهای نظامی است که کشمکش های درونی و خیزش ملی مردم آنرا تا پرتگاه سقوط فرستاده بود.

پس از افتضاح دولت احمدی نژاد، شبکه ولایت فقیه ابزار تحمیق و فریب را آنچنان تدارک دید تا علاوه بر چند میلیون مزدور و جیره خوار، لایه هائی از مردم را هم بپای صندوق رای آورند و به جهانیان وانمود کنند که ایران کشوری آزاد و انتخابات  دمکراتیک است. رژیم موفق به فریب و خرید گروهی از عوام شد و با چاشنی سنتی تقلب انتخاباتی "حماسه آفرینی" کرد. از آن پس روحانی همه جا با استناد به حمایت سیاسی لایه های...

3 کامنت
قلمزنان پراگماتیست رژیم اسلامی با حنجره های متورم فریاد می زنند که جامعه ایران را دو قطبی نکنید!

"انتخابات" 24 خرداد 92  و مهندسی "حماسه" مورد نظر سیدعلی خامنه ای توسط نهادهای امنیتی اطلاعاتی، ناظر بر ایجاد تعادل در حکومت، کشیدن ترمز درگیری های بالائی ها و پیشگیری از تعمیق شکاف میان مافیاهای حاکم بر کشور بود.
قطب بندی ها و روندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بطن جامعه اراده گرایانه نبوده و خارج خواست خدا، شاه و شیخ است. در 35 سال گذشته تحولات عینی در اعماق و روح و جان جامعه، خلاف...

3 کامنت
« پس تکلیف این برده داری چه میشود؟»

 

 

ماندلا جاودانه شد.
 

جهان او را انسان بزرگی نامید. انسان صلح و دوستی ومسالمت.  اراده و مبارزه.  انسانیت و الهام بخش. و چند صدایی و تغییرگر. انسان استثنایی و عدالت و برابری. خورشید بشریت، گاندی روز، و قهرمان دوران. و...
و براستی او شایسته ی همه اینها بود و هست.

او نشان داد نژاد پرستی و تبعیض در همه ی اشکال آن...

3 کامنت
پروژه ی اتمی اساساً یک برنامه ی «ضد محیط زیست، و ضد امنیت جامعه» است.

 

در مورد توافقنامه ی حکومت ایران با طرفین خود، نظریات گوناگونی منتشر شد ، که هر کس از یک زاویه  آنرا مورد توجه قرار داده بود. اما تعداد معدودی از تحلیلگران به کل پروژه ی اتمی حکومت اشاره کرده بودند. 
 توافق نامه جلوی بلند پروازی های رژیم ایران را در این مرحله بست. از این زاویه برای آن یک شکست بود. اما از اینکه برنامه ی غلطی را نمی تواند به روال سابق ادامه دهد به «خیر خود حکومت»...

1 کامنت
آنچه به ایران و ایرانیان و منافع ملی ما مربوط می شود؛ همانا ایجاد آمادگی برای تعیین تکلیف با نظامی ست که روزانه شهروندان کشور را مورد تجاوز آئینی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد و

تا چندی پیش انتظار میرفت که شهرهای ویران سوریه، سنگرهای جنگ مدافعان دیکتاتوری اسد و جمهوری ملاهای ایران از یکسو، و جبهه ای بزرگ از غرب و متحدین شان در خاورمیانه باشند، ولی مواضع سرسختانه روسیه برای باج گیری از آمریکا و اروپا، رودروئی مستقیم و ضربتی را بتعویق انداخت.
اما نیروهای حاضر در منطقه در برابر رژیم اسلامی و دیکتاتور سوریه، ازعزیمتگاه های ارتجاعی صف آرائی کرده اند و اسرائیل، ترکیه...

8 کامنت
براستی تحمل هم تحملی دارد! تا کی نظاره گر اجساد جوانان مان بر چوبه های دار بنشینیم؟ یکروز بایستی متحد، یکصدا ایران فریاد برآورد نه! نه به اعدام! نه به چوبه های دار!

 

چوبه های دار برچیده شوند!

صدای گلوله های دهه 60 در قلب های عاشق فرزندان ایران هنوز خاموش نشده است که اسلامگرایان حاکم بر میهن ما؛ چوبه های دار را در سراسر این سرزمین بر پا کرده اند و هر روز جوانانی را که خود قربانیان بربریت، بیعدالتی و جباریت هستند بدار می آویزند...

7 کامنت
«بهار عربی » که به سوریه رسید و تظاهرات مسالمت آمیز مردم که هرروز اوج جدید ی به خود می گرفت وحمایت کشورهای منطقه و غرب را بدنبال داشت .همه براین نظر بودند که رزیم اسد رفتنی است.

کودتای مصر؛ ترکیه را از عربستان دور ساخت .اسرائیل از ابتدا سیاست مهار دوگانه را در پیش گرفت که هر چه از دو طرف کشته شوند بسود ادامه اشغال در اراضی اعراب است . نگرانی اسرائیل  سلاح شمیایی و موشک های روسی بود که هر دو نابود شدند. امروز جبهه مخالفان نه تنها دچار چند دستگی است  بلکه در مواردی با هم به جنگ مسلحانه  مشغولند. در چنین شرایطی  ایران و ترکیه از شدت گرفتن مناقشات فرقه‌ای در سوریه...

3 کامنت
آقای روحانی! مسئول قتل دو فرزند ایران، حبیب الله گلپری پور و رحیم یعلبی کیست؟ مگر نه اینکه نظام جهنمی اسلامی و رئیس جمهور اخته شده اش باید پاسخگوی قتل عام شهروندان باشند؟

مرز انسان و حیوان با آگاهی مشخص می شود. انسان حیوانی اندیشمند و ناطق است  که به اعتبار اندیشیدن وآگاهی از دنیای خوبخودیسم و کور حیوانی رها یافته؛ اما ظاهرا گسست از زندگی پیشاانسانی، مستلزم کیفیتی از پندار، کردار و گفتار می باشد تا توانائی های آدمی ابزاری برای بازتولید منش حیوانی در اشکال و مضامین بمراتب فاجعه بارتر نگردد.

روزگاری نچندان دور در میهن ما، زندگی...

5 کامنت