احزاب و تشکل ها

کلمه متبرکه و مشعشعِ DIN در زبان ِ انگلیسی (اجنه) بمعنای ِ صدای نکره، گوشخراش ِ مبهم و ممتد است
دکتر قربانعلی، معاونت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فرموده اند به دستور مقام معظم رهبری، ایران اسلامی قرار است در سند چشم انداز ۱۴۰۴ رتبه ممتاز علم و علم آموزی متکی بر نیروی انسانی در منطقه باشد
علت هجمه های کارتونی اخیر علیه کیان سلطنت چیست؟
این همه پیامبر، اصرار و وقتی که خداوندِ تبارک و تعالی برای ِ هدایت ِ ابنای ِ بشر صرف کرده، اگر ربعش را به برآورده کردن حاجات بندگان می پرداخت حداقل ِ بازده کار ۹۸.۸ درصد میشد
امسال کاروان زائرانِ کربلای معلی در مسیرشان از برکت ِ نذوراتِ متعددی متمتع گردیدند که "پشمک" و "شلغم" از نذرهای بسیار پرطرفدار بوده است. تقبل الله
پرنده رادار گریز، فراصوت صوت، مانور پذیر، تطبیق پذیر و نسل پنجمی
در پی ِ خدماتِ دولت ِ خدوم و عبور از رو کود
تصاویر شکار شده در حین مانورهای آینده
پناهگاه با امکانات هتل هفت ستاره
سخنِ هروز و نه فقط دیروز
تبریک به همه متولدین مرداد ماهی
شعری در وصف شیر و دمش
انگار بوهایی به مشام قرار است برسد
خود کفایی برای کوبیدن ِ مشت بر دهانِ امپریالیسم