اصغر جیلو

2019/8/9 آرش کمانگیر زمانه ما: در حمایت از ۱۴ بانوی دلاور درون کشور
2019/7/20 آزادیخواهی 14 مبارز درون کشور و سکوت کنگره حزب چپ
2019/7/19 بریتانیا با جانسون پاپولیست، یا کوربین سوسیالیست؟
2019/6/3 دشمنی با مصي علی نژاد چرا؟
2019/1/16 بیانیه جمهوری‌خواهی و رفتارشناسی اپوزیسیون ایرانی!
2019/1/10 ابهامات بیانیه جمهوریخواهان را روشن کنید
2018/8/5 هم‌صدایی یک نیاز عاجل و فوری است
2018/2/13 بیانیه 15 ، در جستجوی راهی کم هزینه ومسالمت آمیز برای دفع شر جمهوری اسلامی
2018/1/26 در چیستی اعتراضات خیابانی دی‌ماه
2017/12/24 مسئول محترم سایت ایران گلوبال
2015/2/12 ایران گلوبال پاسخ دهد
2015/2/2 در اعتراض به تبدیل ایران گلوبال به صحنه محاکمه قربانیان نظام جمهوری اسلامی
2014/2/16 در پیشگاه تاریخ
2013/7/16 شنود بی بی سی در دفتر کار مطهری
2013/6/10 اندر موانع اتحاد "ما"،
2013/2/9 معیار مخدوش یک "اندیشه پرداز سیاسی"
2012/7/26 نگاهی گذرا به "در دامگه حادثه"*
2012/2/9 تکذیبیه ای بر فتوحات ناکرده آقای علی خدایی
2010/11/1 چند تذکر در باره چند رویداد*روند شکل‏ گیری رهبری سازمان چریک های فدائی خلق ایران
2010/4/14 خلاء اطلاعاتی دراسناد ساواک(پاسخی به یک نقد)
2010/3/14 بازهم در باره تاریخ فدایی (بخش اول)
2010/2/9 «افسانه نفوذ» کنکاشی دریک رویداد از تاریخ فدایی