تقی روزبه

2016/11/29 بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل کاسترو!
2016/11/27 فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم
2016/11/7 نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!
2016/11/6 پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی
2016/10/21 انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!
2016/10/17 نگرانی از "جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!
2016/10/11 آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
2016/9/30 پاسخ به دوانتقاد نسبت به"همکاری گسترده رژواودولت آمریکا،وچالشی که این جنبش را تهدیدمیکند
2016/9/12 پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!
2016/8/27 بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکرد
2016/8/7 ترفندتازه و موذیانه قوه قضائیه پیرامون مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر!
2016/7/21 نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
2016/7/16 چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
2016/7/6 جشن بندگی و بردگی!
2016/6/22 نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
2016/6/9 نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق و جدال جناح ها حول ربنای شجریان!
2016/5/16 صدای شکستن یک تابو!
2016/5/4 چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
2016/4/17 بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
2016/4/7 جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
2016/3/19 احساس خطر خامنه ای و صحنه آرائی های شبه اپوزیسیون!
2016/3/4 در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد!
2016/2/25 "انتخابات" و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
2016/2/16 ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
2016/2/9 تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
2016/1/16 واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
2016/1/7 کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
2016/1/4 نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
2015/12/24 بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
2015/12/16 نشست پاریس، و مانیفست"کنش برای توقف جنایات اقلیمی"
2015/12/11 جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
2015/12/6 گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
2015/11/20 فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
2015/10/29 اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
2015/9/22 رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
2015/9/13 "دولت جهانی سوسیالیستی" یک تناقض تمام عیار!*
2015/9/2 تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
2015/8/28 تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
2015/8/23 پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
2015/8/16 چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
2015/7/20 به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
2015/7/13 آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
2015/7/9 نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
2015/7/5 نگاهی به پیچ وخم همه پرسی یونان
2015/7/1 از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
2015/6/23 اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
2015/6/14 مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
2015/5/23 این پیرمرد به کجا رهسپاراست؟
2015/5/16 به بهانه موافقت قوه قضائیه باتبدیل زندان اوین به پارک
2015/5/14 اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار
2015/5/1 اوج گیری جنبش های مطالباتی و اهمیت همبستگی بخش های مختلف نیروی کار!
2015/4/21 درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
2015/4/10 تفاهم نامه لوزان: رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
2015/3/30 چالش های مذاکرات هسته ای و آنچه که گفته نمی شود!
2015/3/18 پیام این شعله های سرکش آتش؟!
2015/3/10 جنبش زنان و ضرورت عبور از چندین گسست مهم!
2015/3/7 به بهانه گزارش فیگارو به مناسب پیشرفت بیماری خامنه ای!
2015/2/20 خودکامگی در اوجی تازه!
2015/1/24 پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر!
2015/1/14 اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی
2015/1/4 اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟
2014/12/24 روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد "دانش"گاه!
2014/12/17 جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! رکودجنبش دانشجوئی از منظرمیزگردبی بی سی
2014/12/7 نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!
2014/12/3 روژاوا در پی دموکراسی بدون دولت!
2014/11/29 جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
2014/11/24 درنگی بر ماهیت مذاکرات هسته ای و معنای برد و باخت در آن!
2014/11/18 درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!
2014/11/8 انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!
2014/10/29 تحلیلی از رویدادهای اخیر: سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
2014/10/11 یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزادمرد!
2014/10/8 احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
2014/10/3 پرده برداری یزدی از سه خطرعمده، و معلق زدن رئیس قوه قضائیه!
2014/9/25 آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!
2014/9/14 کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
2014/9/7 دولت اسرائیل و قدرت مشرف بر زندگی
2014/8/29 مقایسه برخورد با زندانیان در ایران و برزیل در دو پرده!
2014/8/24 برشی از شورش سیاهان آمریکا، با شعاردست ها بالا، شلیک نکن!
2014/8/18 استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!
2014/8/18 رابطه سازمان یابی افقی و دموکراسی مستقیم ومشارکتی
2014/7/6 خاورمیانه و بحران زایمان!
2014/6/2 انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
2014/5/24 سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!
2014/5/18 جنبش لغواعدام و گام های تازه!
2014/5/8 از تحرک"دلواپسان" تا فعال شدن دولت پنهان!
2014/4/30 آیا سناریوی تازه ای از سوی جناح افراطی درحال کلید خوردن است؟
2014/4/21 ضرورت دفع تعرض ارتجاع حاکم!
2014/4/8 شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکردکهنه!
2014/3/28 سال نو، پیام و ضدپیام، ومحورهای پیشروی
2014/3/14 وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
2014/3/8 تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
2014/3/1 ادعای مضحک دولت در مورد ایرانیان خارج از کشور!
2014/2/12 انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
2014/2/8 رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! آمریکا نگران ازهم پاشی
2014/2/5 پرده برداری از یک هیولای واقعی!
2014/1/20 حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!
2014/1/10 آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!
2014/1/5 قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!
2014/1/2 ایران در آئینه سال جدید میلادی
2013/12/23 نگاهی به دوچالش:شنود، و سخنان جنجال برانگیزحجاریان!
2013/12/18 دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»!
2013/12/15 نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری در بسترنقدیک سندکارگری*
2013/12/8 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!
2013/12/4 نگاهی به گزارش صدروزه دولت و پنج چالش مهم پیشاروی آن!
2013/11/21 نگاهی به دوموضوع روز:سخنی در مورد نامه عمادالدین باقی به رئیس جمهورفرانسه
2013/11/18 پس از گذشت صد روز، آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است!
2013/11/11 چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!
2013/11/9 اهمیت افشاگری های اسنودن برای مهار غده سرطانی شنود و جاسوسی فراگیر!
2013/11/7 کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید!
2013/11/5 راست و دروغ های سیزده آبان!
2013/11/1 خط و نشان کشیدن رئیس قوه قضائیه و تشکیل ستادعملیاتی دولت پنهان!
2013/10/29 فرصت ها ناپایدارند، باید جنبید!
2013/10/25 شنود و جاسوسی تعمیم یافته، و برآمددولت های خود کامه و تمامیت گرای ترازنوین!
2013/10/19 نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی
2013/10/13 دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها!
2013/10/9 جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!
2013/9/29 پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!
2013/9/26 تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای!
2013/9/22 در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی دربرابر اوضاع کنونی!
2013/9/19 از "جیمی کراسی" تا "روحانی کراسی"!
2013/9/17 یک پیروزی دیگر!
2013/9/11 آیا ارابه جنگ از حرکت بازمی ایستد؟!
2013/9/8 به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
2013/9/1 آن تابستان سیاه!
2013/8/28 شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
2013/8/19 از "گفتمان"اصلاح طلبی تا "گفتمان"اعتدال فاصله زیادی نیست!
2013/8/15 وضعیت مصر در حالت دراماتیک!
2013/8/12 سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
2013/8/9 بحران بازتولید و کابینه نجات!
2013/8/1 ازمهندسی انتخابات تامهندسی کابینه!
2013/7/29 هنرِبرقدرت یاهم آغوشی با قدرت؟!
2013/7/11 "شگون"پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت!
2013/7/6 توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟
2013/7/3 انقلاب مصر گامی تازه به جلو!
2013/6/20 ازجادوی صندوق رأی تا پایکوبی در خیابان ها!
2013/6/13 نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90
2013/6/12 پروازشبحی برفراز «انتخابات»!
2013/6/2 رسوائی های بزرگ نمایش انتخاباتی!
2013/5/21 "انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن
2013/5/19 "انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!