تقی روزبه

2013/5/13 نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!
2013/5/8 صحنه "انتخابات" درچند پرده!
2013/5/5 تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
2013/5/1 آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟
2013/4/25 نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش
2013/4/12 مرگ تاچر یا تاچریسم؟
2013/4/3 سازها را باید دوباره کوک کرد!
2013/3/22 پیام نوروزی خامنه ای، و"ضد پیام"!
2013/3/19 چه کسی مشغول تدارک"فتنه" 92 است؟!
2013/3/11 درددل حضرت آقا!
2013/3/8 به بهانه 8 مارس
2013/3/7 بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
2013/3/1 انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
2013/2/20 بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
2013/1/31 در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!
2013/1/21 انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
2013/1/11 پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر
2013/1/8 آزادی موقت رضا شهاب و عقب راندن رژیم
2012/12/30 نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
2012/12/17 پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی
2012/12/5 انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژگی ها
2012/11/19 دولت اسرائیل و سیاست نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی
2012/11/16 تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن
2012/11/12 جنگ قدرت و ربوده شدن فرزند رفسنجانی از تخت بیمارستان!
2012/11/11 تصویب برنامه بسته ریاضتی یونان و یک پرسش چالش برانگیز
2012/11/5 انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط!
2012/10/31 بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!
2012/10/24 دادگاه ایران تریبونال و دو چالش مهم پیشاروی آن
2012/10/15 خودخوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!
2012/10/8 موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)
2012/10/1 حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!
2012/9/25 اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!
2012/9/16 منشورها و بازارمکاره سیاست!
2012/9/12 چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
2012/9/5 برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
2012/8/23 طناب داربر گلوی دموکراسی!
2012/8/16 بی تابی دولت اسرائیل برای حمله به ایران
2012/7/30 موقعیت چپ در ایران؟
2012/7/17 یک استدلال و هزار اما و اگر
2012/7/8 نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
2012/6/8 شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه
2012/6/1 نگاهی به چند انتقاد وبرخی مفاهیم مرتبط با شکلگیری چپ مستقل وضد سرمایه داری
2012/5/16 جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
2012/5/12 چاووش خوان، وآوای مرگ جمهوری اسلامی!
2012/5/3 انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
2012/4/14 تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
2012/4/4 سلاح هسته ای و حرمت فتوا!
2012/3/20 چگونه سالی ؟!
2012/2/28 بازهم پیرامون رابطه متقابل تحریم وجنگ افروزی(بخش پایانی)
2012/1/2 سال جدید،سناریوی های سیاه ولزوم درهم شکستن آن ها !
2011/12/29 تقابل دواستراتژی:" تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی"
2011/12/12 جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره!
2011/12/6 انتخابات مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده