تقی روزبه

2019/9/29 نگاهی به دو موضوع مهم داخلی و بین المللی: بن بست دیپلماسی و پارادوکس تؤسعه در چین
2019/9/18 کودتای فقیهانه ولرزه وپس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت!
2019/8/28 حضورظریف دراتاق تهاترسران ۷قدرت بزرگ غرب وسورپرایزمکرون! چه خبراست؟!واهداف حمله اسرائیل
2019/8/24 نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!
2019/8/19 چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»
2019/8/11 نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن!
2019/8/4 سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!
2019/7/22 شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟
2019/7/16 نگاهی به توپ وتشرهای خامنه ای بدون اشاره به مذاکره باآمریکا ودل پیچه های یک بحران درآمریکا
2019/7/12 دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا در انتخابات یونان
2019/7/10 آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دا
2019/6/23 پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*
2019/6/9 به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی دربرافراشتن فرانکشتاینی بنام خامنه ای!
2019/5/11 از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟
2019/4/9 آیا باید در انتظار «سیل» سیاسی هم باشیم؟!
2019/3/10 طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!
2019/3/2 به بهانه استعفا و بازگشت ظریف: بحران در فرایندبازتولیدقدرت!
2019/2/24 «هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟
2019/1/28 وقتی حرکت برلبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم وموشکی می شود!
2019/1/24 نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟
2019/1/19 کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها
2018/12/20 جنبشهای اجتماعی طبقاتی وشیفت پارادایم دولتهای اجتماعی ترازنوین!
2018/11/29 اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!
2018/11/25 اگر ف.م .سخن مشاور رضاپهلوی می شد؟
2018/11/19 گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!
2018/11/9 نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا،پی آمدهاوچشم اندازبحران سرمایه داری
2018/10/28 نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی
2018/10/22 قدرت بحران و بحران قدرت! به مناسبت قتل فجیع جمال خاشقجی
2018/10/18 جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!
2018/10/14 روحانی: تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!
2018/10/2 ‍سرنوشت برجام درپاسخ پرسشهای تارنمای جنبش جمهوریخواهان دموکرات ولائیک
2018/9/29 تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷!
2018/9/27 سخنرانی حسن روحانی بر چه پایه ای کوک شده بود؟!
2018/9/20 شوخی تاریخ!
2018/9/12 هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز ۱۱سپتامبر!
2018/8/31 رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی
2018/8/27 مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!
2018/8/21 رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!
2018/8/14 پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن
2018/8/12 تأملی بر سه واقعه
2018/8/1 نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!
2018/7/14 «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!
2018/7/4 دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!
2018/6/28 به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!
2018/6/19 وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!
2018/6/11 در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
2018/6/10 نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!
2018/6/6 مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!
2018/6/3 وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد
2018/5/21 معنای عروج مقتداصدر!
2018/5/18 نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!
2018/5/12 به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!
2018/5/1 گسترش اعتراضات،پراکندگی،واهمیت اشکال میانجی دردوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش سراسری
2018/4/20 دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!
2018/4/9 برند«چپ» و نشست کلن!
2018/3/15 کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!
2018/3/11 جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار وخشونت جنسی، و ترامپیسم هم چون نماد ادغام مردسالاری و قدرت
2018/3/6 احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!
2018/2/21 میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخملباف بر دوصندلی مقابل هم بوجودآورد
2018/2/13 چهلمین سالگردانقلاب بهمن در سه پرده!
2018/1/25 بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)
2018/1/6 نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!
2017/12/31 پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟
2017/12/14 چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟
2017/12/9 پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
2017/12/6 به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم!
2017/11/28 رویکردتازه و خطرناک"حکومت اسلامی!
2017/11/5 انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!
2017/10/13 آغازدوره پسابرجام؟ آغازآرامش قبل از طوفان؟
2017/9/26 دفاع از حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟
2017/9/21 همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
2017/9/10 آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟
2017/8/30 انقلاب اسلامی و محلل هایش!
2017/8/25 جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها
2017/8/19 اعتصاب غذای کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم!
2017/8/11 وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست!
2017/7/31 بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا
2017/7/27 انتشاراسنادکودتای 28 مرداد:فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی
2017/7/8 اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان،و صف آرائی ها
2017/6/24 سعیدحجاریان و تقلب در "انتخابات"، سه نکته و یک نتیجه!
2017/6/19 به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل!
2017/6/16 نسبت"روشنفکر دینی" با مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه اسلام سیاسی
2017/6/9 عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
2017/5/19 آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟
2017/5/17 اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی، و نگاهی به آخرین تحولات صحنه "انتخابات"
2017/5/15 اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
2017/4/30 جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم سوزان و مهاجم!
2017/4/23 انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!
2017/4/16 ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
2017/3/8 نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
2017/2/9 چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!
2017/2/4 ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!
2017/1/24 آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!
2017/1/20 ترامپ، و شروع فصلی تازه در سیاست و کنشگری جنبش های اعتراضی
2017/1/17 خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
2017/1/9 آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟!
2017/1/6 گورخوابی و پسوندمتجاهر!
2016/12/31 آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟
2016/12/20 ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق
2016/12/6 نگاهی به دو رویداد: روزدانشجو و مرگ کاسترو فرصتی برای حمله به چپ!
2016/11/29 بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل کاسترو!
2016/11/27 فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم
2016/11/7 نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!
2016/11/6 پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی
2016/10/21 انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!
2016/10/17 نگرانی از "جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!
2016/10/11 آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
2016/9/30 پاسخ به دوانتقاد نسبت به"همکاری گسترده رژواودولت آمریکا،وچالشی که این جنبش را تهدیدمیکند
2016/9/12 پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!
2016/8/27 بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکرد
2016/8/7 ترفندتازه و موذیانه قوه قضائیه پیرامون مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر!
2016/7/21 نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
2016/7/16 چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
2016/7/6 جشن بندگی و بردگی!
2016/6/22 نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
2016/6/9 نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق و جدال جناح ها حول ربنای شجریان!
2016/5/16 صدای شکستن یک تابو!
2016/5/4 چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
2016/4/17 بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
2016/4/7 جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
2016/3/19 احساس خطر خامنه ای و صحنه آرائی های شبه اپوزیسیون!
2016/3/4 در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد!
2016/2/25 "انتخابات" و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
2016/2/16 ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
2016/2/9 تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
2016/1/16 واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
2016/1/7 کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
2016/1/4 نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
2015/12/24 بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
2015/12/16 نشست پاریس، و مانیفست"کنش برای توقف جنایات اقلیمی"
2015/12/11 جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
2015/12/6 گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
2015/11/20 فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
2015/10/29 اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
2015/9/22 رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
2015/9/13 "دولت جهانی سوسیالیستی" یک تناقض تمام عیار!*
2015/9/2 تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
2015/8/28 تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
2015/8/23 پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
2015/8/16 چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!