دنیز ایشچی

2022/1/23 همسایه ما پاکستان
2022/1/11 نظری بر بودجه دولت ایران برای سال 1401
2022/1/10 گذار از سلطه الیگارشی مرکانتالیسم به نئولیبرالیسم؛ نظری بر اقتصاد ایران
2021/9/27 آنارکوسندیکالیسم
2021/9/10 زنده باد سوسیالیسم
2021/8/25 بحران هویت در چپ
2021/8/18 استراتژی امپریالیسم در کاشتن سرطان طالبان در افغانستان
2021/7/27 نظامیگری امپریالیستی، از افغانستان به کجا؟
2021/7/21 سردرگمی های ما، اعتصابات کارگری و جنبش خیابان
2021/7/15 سومالی یا لیبی دیگری در افغانستان
2021/7/7 حزب کمونیست چین یکصد ساله شد
2021/6/29 دو گام به پس
2021/6/26 اولویت وحدت سوسیالیستی بر جبهه جمهوریخواهی
2021/6/25 آزادی؛ لیبرال دموکراسی و جمهوریت
2021/6/16 طلاق از سوسیالیسم، ازدواج با دموکراسی
2021/5/28 زحمتکشان و انتخابات
2021/5/18 جنگ تریاک، و مساله فلسطین
2021/5/15 تزهایی در رابطه با اوضاع سیاسی
2021/5/1 نسخه " کینز" و بحران اقتصادی پسا کرونا
2021/4/29 جمهوری اسلامی پس از ولایت فقیه
2021/4/22 دموکراسی در تیزاب فلسفه
2021/4/15 پنج ستون سوسیالیستی
2021/3/30 توافقنامه ایران و چین، برتریها و خطرها
2021/3/25 در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین
2021/3/11 استراتژی معکوس
2021/3/3 جمهوری دموکراتیک دوقوز آباد
2021/2/26 تعریفی دیگر از "پناهنده"
2021/2/11 چند گام به پس، برای نجات سرمایه داری جهانی از بحرانی ویرانگر
2021/1/28 رهبر تراشی امپریالیستی
2021/1/24 سیاست ورزی در غیرممکن ها
2021/1/13 من هم شمعی روشن میکنم و به انتخابات ریاست جمهوری نه میگویم
2021/1/7 پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال
2020/12/25 در تفاوت های "ستون پنجم" و "اپوزیسیون"
2020/12/17 کشور یک پنجم ها
2020/12/5 آمریکا هراسی یا آمریکا ستیزی
2020/12/3 دانش؛ علم، تکنولوژی و سرمایه
2020/11/23 ملا پرستی و خود پرستی مدرن
2020/11/17 دو سناریو دو دیدگاه
2020/11/9 دموکراسی آمریکائی و انتخاب جو بایدن
2020/11/6 ایدئولوژی سوسیالیستی
2020/11/3 یا سوسیالیسم، یا دموکراسی
2020/10/22 آیا تاریخ در قفقاز تکرار میگردد؟
2020/10/3 مظلوم نمائی ارتجاعی
2020/9/20 هرج و مرج
2020/9/13 اشتغال در توسعه سوسیالیستی
2020/9/1 راستِ چپ
2020/8/26 اقتصاد جنگی
2020/8/9 "روسیه پوتین" و "چین کنونی"
2020/8/6 فرش قرمز برای " جو بایدن" در لباس مبارزه ضد امپریالیستی
2020/7/10 طرح مارشال چین، پروژه جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران
2020/7/5 کارگران احزاب سوسیالیستی را به منزلگاه خویش تبدیل نمایند
2020/6/5 مالکیت کارگری، مدیریت کارگری، رهبری کارگری
2020/5/22 آرامش قبل از طوفانهای پسا کرونا
2020/5/16 بازار تجارت جهانی کرونا
2020/5/9 تجربه ایرانی برنی سندرز و جرمی کوربن
2020/5/5 مسابقه برای رتبه اول بر سکوی ویروس کرونا
2020/5/1 انقلاب تکنولوژی دیجیتال و پایان برده داری مدرن
2020/4/17 دو روش متقابل دو شیوه متضاد
2020/4/12 سوسیالیسم، جمهوریت و دموکراسی
2020/4/8 گام های استوار کاروان سوسیالیستی
2020/4/6 صدای طبل های نقطه صفر فاشیسم
2020/3/23 سونامی سقوط بازار سهام و پس لرزه های آن
2020/3/17 روش سوسیالیستی و بحران امپریالیستی در مقابله با ویروس کرونا
2020/3/5 یک کلمه
2020/3/5 پیش بسوی سوسیالیسم ( پایان - 4)
2020/2/24 پیش بسوی سوسیالیسم (3)
2020/2/23 پیش بسوی سوسیالیسم (2)
2020/2/14 پیش بسوی سوسیالیسم
2020/2/8 نئوکان ها – نئو کانسرواتیسم
2020/1/31 بهمن کبیر پنجاه و هفت
2020/1/22 جنگ آمریکا با ایران از دو سال پیش آغاز شده است
2020/1/8 دونالد ترامپ، یک جنگ تمام عیار به نئوکان ها بدهکار میباشد
2019/12/24 پول دیجیتال در چه روندی حرکت میکند
2019/12/24 چند نکته کوتاه خودنگری در مورد چپ
2019/12/15 دانشجویان پیشگام و پیشاهنگ
2019/12/12 هفتاد سالگی تاسیس پیمان ناتو
2019/12/3 ایا چپ ایران به وظیفه تاریخی خویش عمل میکند؟
2019/11/29 شبیخون بر خیمه های چپ
2019/11/22 ضرورت تشکیل جبهه متحد چپ
2019/11/5 سوسیالیسم، فقط عدالت اجتماعی نیست
2019/11/1 زبان، منطق و بیان؛ زبان بعنوان ابزار سیاسی
2019/10/23 پرداکس در مساله کرد.. "روژاوا"، و تجربیاتی که نیاموختیم
2019/9/14 با دوستانت نزدیک، دشمنانت نزدیکتر
2019/9/10 شبیخون در هنگ کنگ
2019/9/4 نسبی بودن دموکراسی و ازادی در مدل آلترناتیو
2019/8/27 زمان آبستن آتشفشانی دیگر
2019/8/23 نرخ بهره منفی و بازتاب های احتمالی
2019/8/12 اژدهای نئوکان ها پنج سر دارد
2019/8/12 پرواز جغد بر فراز آشیانه فاخته
2019/7/16 سوسیالیسم و دموکراسی
2019/6/13 لیبرالیسم و دموکراسی
2019/6/11 دو دیدار، دو اجلاس ، چند اردوگاه جهانی
2019/6/6 شکوفائی فردی در اقتصاد سوسیالیستی
2019/5/27 خطر جنگ آمریکایی و اپوزیسیون ایرانی
2019/5/27 بازساختاری سوسیالیستی
2019/5/18 استقلال و بیطرف بودن قوه قضائیه
2019/5/16 مناسبات بین المللی بر محورهای صلح و توسعه متقابل
2019/5/6 آلترناتیو جاده ابریشم و راه کمربندی
2019/4/24 اولویت های آلترناتیو چپهای دموکرات - بخش سوم
2019/4/24 اولویت های آلترناتیو چپهای دموکرات " بخش دوم"
2019/4/24 اولویت های آلترناتیو چپهای دموکرات " بخش اول"
2019/4/6 دون کیشوت جمهوریخواهی در پیکار با طوفانها
2019/3/27 آلترناتیو سوسیالیسی نجات دهنده دموکراسی
2019/3/18 آیا خیزش بهار غربی در راه است؟
2019/3/6 سوسیالیسم دموکراتیک، آلترناتیو چپ
2019/2/27 " حکومت در تبعید ققنوس ایرانی"
2019/2/19 ساختارشکنی نسل جدید و چه باید کرد چپ دموکرات
2019/2/11 روح بزرگ دوران تحول انقلابی را دریابیم
2019/1/30 صدای پاشنه های آهنین استعمار نوین
2019/1/20 سال جدید آبستن چه طوفان هایی ست
2019/1/15 جمهوریت تاکتیک مرحله گذار میباشد، نه استراتژی آلترناتیو
2019/1/10 شفافیت و برجسته کردن آلترناتیو سوسیالیستی
2018/12/31 نظری کوتاه بر وقایع سالی که گذشت
2018/12/21 زنده باد سوسیالیسم
2018/12/10 تکنولوژی تمرکز زدائی خودگردان
2018/11/22 گذار ازماه عسل ترامپ، به ماحصل ترامپ
2018/11/9 تحریم ها و پروژه رنگ فیروزه ای
2018/11/8 مهندسی فاشیسم در برزیل
2018/11/3 اینترسکشنالیسم چپ دموکرات و مساله ملی در ایران
2018/11/1 بحران گذار، یا گذار از بحران
2018/10/22 نسخه نویسی غرب برای قتل خاشقچی
2018/10/18 نظام ارزشی غربی و قتل خاشقچی
2018/10/6 محورهای سیاسی حرکت در خیابان
2018/9/29 روانکاوی جو گیری سیاسی نئولیبرالی
2018/9/25 نظری بر اوضاع سیاسی روز
2018/9/8 نجوائی بر بحران بدهکاری ها
2018/8/22 بازگشت سکولاریسم
2018/8/17 توانمندی های روز افزون "قدرت نرم"
2018/8/6 ضرورت آمادگی برای فردای بعد از جمهوری اسلامی ایران
2018/8/3 نظری بر کنفرانس "بریکس"
2018/7/25 عبور از جمهوری اسلامی آری، دخالت های آمریکا نه
2018/7/25 شانتاژ در منش سیاسی روز
2018/7/15 دموکراسی یا جمهوریت و یا دیگر چی؟
2018/7/11 نظری کوتاه بر بازتاب های تحریمات اقتصادی
2018/6/30 آیا تاریخ در ایران تکرار میگردد
2018/6/27 قهقرای اخلاقی نئولیبرالیسم
2018/6/14 کنفرانس های موازی جی هفت، و شانگهای هشت
2018/6/14 کارد و پنیر دیدار "کیم جان اون" و "دونالد ترامپ"
2018/5/25 ایران و بحران های در پیش
2018/5/20 روایتی نوین از نئولیبرالیسم