م. ائینالی

2021/4/17 روایتی دیگر از سفر پاپ فرانسیس به عراق
2021/2/10 روسیه، آذربایجان و بیانیۀ آتش بس در قره باغ
2020/11/28 "بیانیۀ آتش بس" و قاراباغ
2020/11/10 ترکیب اتنو – دموگرافیک و تحولات اجتماعی و اقتصادی آذربایجان 1905 - 1828
2020/8/13 پیرامون درگیری مابین ارمنستان و آذربایجان (بخش دوم)
2020/8/13 پیرامون درگیری مابین ارمنستان و آذربایجان (بخش اول)
2020/6/21 بحران اقتصادی – اجتماعی و جنگ قدرت در آمریکا (بخش دوم) م. ائینالی
2020/6/21 بحران اقتصادی – اجتماعی و جنگ قدرت در آمریکا (بخش اول) م. ائینالی
2018/2/18 چرا اعتراضات اخیر در ایران فروکش کرد؟
2017/10/4 رفراندم بارزانی در شمال عراق و دستهای نامرئی
2017/9/19 بارزانی و رفراندم در شمال عراق استقلال یا جنگ (بخش دوم)
2017/9/19 بارزانی و رفراندم در شمال عراق استقلال یا صلح (بخش اول )
2017/4/18 ترکیه: پیروزی در رفراندم یا بُن بست سیاسی؟
2015/4/25 تبعید ارامنه، اظهارات رهبر کلیسای کاتولیک و قعطنامۀ پارلمان اروپا
2015/2/13 روایتی دیگر از سوریه، داعش، عین العرب (کوبانی)، (PYD(PKK و ترکیه
2013/10/13 جنگ داخلی در سوریه، "مداخلات بشر دوستانه"و آقای ماشالله رزمی
2012/3/23 در جواب به نوشتۀ گروهی بنام " گاماج" میخی بر تابوت " تئوری رهایی"
2012/3/18 پیرامون حوادث " قوبا " در آذربایجان شمالی و درسی که باید از آن گرفت!
2012/3/3 باز هم در بارۀ شبکۀ تلویزیونی " گون آذ تی وی" (GünAz TV)
2012/2/23 جنبش ملی آذربایجان و شبکۀ تلویزیونی " گون آذ تی وی" (GünAz Tv)
2012/2/5 ترکیه و حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) – بخش دوم
2012/2/4 ترکیه و حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) – بخش اول