م. ائینالی

2018/2/18 چرا اعتراضات اخیر در ایران فروکش کرد؟
2017/10/4 رفراندم بارزانی در شمال عراق و دستهای نامرئی
2017/9/19 بارزانی و رفراندم در شمال عراق استقلال یا جنگ (بخش دوم)
2017/9/19 بارزانی و رفراندم در شمال عراق استقلال یا صلح (بخش اول )
2017/4/18 ترکیه: پیروزی در رفراندم یا بُن بست سیاسی؟
2015/4/25 تبعید ارامنه، اظهارات رهبر کلیسای کاتولیک و قعطنامۀ پارلمان اروپا
2015/2/13 روایتی دیگر از سوریه، داعش، عین العرب (کوبانی)، (PYD(PKK و ترکیه
2013/10/13 جنگ داخلی در سوریه، "مداخلات بشر دوستانه"و آقای ماشالله رزمی
2012/3/23 در جواب به نوشتۀ گروهی بنام " گاماج" میخی بر تابوت " تئوری رهایی"
2012/3/18 پیرامون حوادث " قوبا " در آذربایجان شمالی و درسی که باید از آن گرفت!
2012/3/3 باز هم در بارۀ شبکۀ تلویزیونی " گون آذ تی وی" (GünAz TV)
2012/2/23 جنبش ملی آذربایجان و شبکۀ تلویزیونی " گون آذ تی وی" (GünAz Tv)
2012/2/5 ترکیه و حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) – بخش دوم
2012/2/4 ترکیه و حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) – بخش اول