شیرین عبادی

2020/8/24 سال‌های اول انقلاب آغاز تحجر بود نه مدینه فاضله،
2020/8/13 آقای حجاریان آدرس غلط ندهید!
2020/7/21 بازجویی، از زندان تا تلویزیون و حالا دانشگاه، شیرین عبادی
2020/7/5 قفس طلایی روایت سه برادر، سه انتخاب و یک سرنوشت
2017/4/28 کابوس شبانه
2016/10/16 فراخوان همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی
2012/1/27 «اقدام رضا پهلوی بیشتر سیاسی است تا حقوقی»
2011/6/29 از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان
2011/3/23 جنبش اعتراضی ایران هرلحظه آماده شعله کشیدن است
2011/3/20 آزادی خواهی بدون هویت خواهی
2010/10/22 شيوه کار, وظيفه من...و بگويم که در ايران چه اتفاقی افتاده
2010/10/6 شیرین عبادی در دیدار با نمایندگان نوکیا - زیمنس، خواستار توضیحات آنان شد
2010/9/30 تحریم مقام‌های ایرانی، نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر
2010/1/13 بحران در حکومت ایران و سیاست غرب
2009/12/16 پیام شیرین عبادی به کمپین مردان باحجاب
2009/10/31 جمهوری اسلامی نه جمهوری است، نه اسلامی
2009/8/18 ’’تجاوزجنسی‘‘ جنایت علیه بشریت و قابل پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی است
2009/7/11 رژیم ایران روز به روز خشن‌تر می‌شود
2009/6/6 نامه سرگشاده شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد