اخبار

هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان! رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ازتهیه کنندگان بیانیهها و فعالان گروههای ۱۴ نفر را، که خواستار" گذروعبور کامل از جمهوری اسلامی" شدهاند بازداشت کرده است. تعداد دستگیر شدگان بیش از ۱۶ نفر هستند که محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی، حوریه فرج زاده طارانی، نرگس منصوری و محمد

گرگ درون!

قسمت هجدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!
برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
انتشار از: