اخبار

راحله فرج زاده طاراني :آخرين وضعيت بازداشت شدگان بيانيه ١٤ نفر

راحله فرج زاده طارانی در ارتباط با آخرین اخبار دستگیر شدگان بیانیه 14 فعال مدنی -سیاسی که روز پنجشنبه گدشته در مشهد و سایر شهرهای ایران
انتشار از: 

صدای کودتا!

در روز 28 مرداد 1332، کودتایی ضد ملی، که به دست سازمان سیای آمریکا، زیر نام عملیات "تی پی آژاکس" برنامه ریزی و با پشتیبانی سازمان ام آی 6 بریتانیا اجرا شد، دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق را برانداخت و بخت بزرگ رسیدن به پیشرفت و مردم سالاری را از ایرانیان گرفت.
مهدی میراشرافی، از نزدیکان ابوالقاسم کاشانی، نخستین کس از کودتاگران بود که سرنگونی مصدق را در رادیو ایران اعلام کرد.
افزون بر نیروهایی در ارتش و پلیس، روحانیت وقت به سردمداری ابوالقاسم کاشانی و اوباش تهران به سرکردگی ...
انتشار از: 
#فرنگیس_مظلوم، مادرسهیل عربی و از امضا کنندگان #بیانیه۱۴ امضای زنان پس از یک ماه انفرادی و شکنجه در بازداشتگاه دویست و نه اوین، دچار حمله قلبی شد.