مهرداد درویش پور

2015/1/14 مهرداد درویش پور: ما نیز یک "شارلی" هستیم! در دفاع از رواداری و آزادی بیان
2014/4/4 عشق، قدرت و خشونت و نقش آن در سلطه بر زنان
2014/3/28 گفتگوی تلویزیون سوئد با مهرداد درویش پور درباره تحولات سیاسی ایران
2014/3/11 نظريه ميان برشی برای فهم پيچيدگی و گوناگونی موقعيت زنان
2014/2/25 گفتگو با درویش پور درباره مردانگی، مهاجرت و برابری
2014/2/12 گفتگوی رویا تاجی با مهرداد درویش پور در باره زنان، مهاجرت و خشونت خانگی
2014/1/31 نامه به وزیر امور خارجه سوئد، کارل بیلد در رابطه با سفر او به ایران
2014/1/21 فیلم سخنرانی درویش پوردر کنفرانس حق حیات و مجازات مرگ در کلن
2014/1/16 گفتگوی بی بی سی با مهرداد درویش پور درباره مرگ ساناز نظامی
2014/1/9 گفتگوی تلویزیون نوروز با مهرداد درویش پورو حسن شریعتمداری
2014/1/4 گفتگوی شهرنوش پارسی پور با مهرداد درویش پور
2014/1/3 کاهش آمار اشتغال، افزايش آمار طلاق زنان ايرانی
2013/12/21 گفت وگوی نسرین الماسی با دکتر مهرداد درویش پور درباره ماندلا و میراث او
2013/11/30 گفت‌وگو درباره خشونت علیه زنان با مهرداد درويش پور، شهلا شفيق و مرضيه هادوی
2013/11/19 گفتگو رادیو فرانسه با درویش پور درباره نژادپرستی در اروپا
2013/11/3 گفتگوی رادیو فرانسه با درویش پور درباره افزایش جمعیت ایران
2013/10/28 گفتگوی درویش پور با دانشجویان ایرانی درباره تحولات سیاسی روز
2013/10/24 گفتگو با مهرداد درویش پور درباره رفتار جنسی و تابوی خودارضایی
2013/10/14 رابطه با آمریکا ومذاکرات هسته ای درگفتگو با مهرداد درویش پور
2013/10/7 حقوق شهروندی و جایگاه انتخابات در ایران
2013/10/4 گفتگوی کاوش TV با مهرداد درویش پور: رابطه ایران و امریکا
2013/10/2 درباره سکولاریسم بخش 2: فرشتیان، درویش پور، رحمانی و شفیق
2013/9/30 میزگرد حسن فرشتیان، مهرداد درویش پور، تقی رحمانی و شهلا شفیق
2013/9/24 اخوان ثالث از نگاهی نزدیک در گفتگوی مهرداد درویش پور با زهرا باقری شاد
2013/9/21 گفتگو رادیو فرانسه با درویش پور: حجاب اسلامی و سخنان جنتی
2013/9/21 گزارش سخنرانی مهرداد درویش پور در یوتبوری درباره تبعیض نژادی و بهم پیوستگی
2013/9/15 علمداری، درویش پور و پیوندی در باره جنبش های نسل جدید
2013/9/15 ساکنان اشرف، "دوزخیان روی زمین"
2013/9/7 در محکوم کردن کشتار وحشیانه مجاهدین در اشرف
2013/9/1 جمهوری خواهان دمکرات و سکولار، آینده سازان ایرانند!
2013/8/17 در حاشیه واکنش کیهان به گفتگوی رادیو فردا با درویش پور، تاجیک و کاظمیان
2013/7/10 بیانیه جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در باره پیامد انتخابات ریاست جمهوری
2013/7/7 شکست افراط گرایی اسلامی در انتخابات، گفتگو شهروند با مهرداد درویش پور
2013/7/3 گفتگو تلویزیون اندیشه با درویش پور درباره تحولات سیاسی آینده
2013/6/24 گفتگو رادیوفرانسه با درویش پور، کشتگر و ویسی درباره انتخابات
2013/6/23 گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور درباره انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن
2013/6/22 گفتگو صدای آمریکا با دوریش پور در باره تبعیض زنان و انتخابات
2013/6/13 "نه" بزرگ دیگری به اقتدار ولی فقیه در راه است!
2013/6/11 گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد درویش پور درباره انتخابات
2013/6/10 گفتگوی رادیو فرانسه با مهرداد درویش پوردرباره تحریم انتخابات توسط اپوزیسیون
2013/6/8 گفتگوی تلویزیون اندیشه با درویش پور درباره تحریم انتخابات
2013/6/8 گزیده گزارشات از4 نشست جانبی بیست وسومین اجلاس شورای حقوق بشردر ژنو
2013/6/8 گزارشات کارزار حقوق بشر در ایران از نشست های جانبی شورای حقوق بشر در ژنو
2013/6/5 مناظره درویش پور مخالف وعلی حاج قاسمی موافق شرکت در انتخابات
2013/6/5 میزگرد همگرایی در گردهمایی پنجم جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
2013/6/5 مناظره مهرداد درویش پور با حاج قاسمی درباره تحریم یا شرکت در انتخابات در رادیو همبستگی
2013/6/4 مهرداد درویش پور: انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد
2013/6/3 گفتگوی دویچه وله با درویش پور درباره سخنرانی در ژنو درباره انتخابات ایران
2013/5/25 گفتگو امیر صفاریان با مهرداد درویش پور در باره تحولات سیاسی روز وانتخابات
2013/5/22 گفتگوی رادیو فردا با درویش پور درباره گردهمایی پنجم جمهوری خواهان لائیک
2013/5/21 انتخابات: گفتگوی برنامه افق با درویش پور، علیجانی، کریمی
2013/5/15 گفتگوی با درویش پور در آستانه پنجمین گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
2013/5/15 متوقف کردن ولی فقیه به نفع جامعه است گفتگو قریشی با درویش پور، شجاعی، براتی
2013/5/2 گفتگو با مهرداد درویش پور پیرامون پنجمین همایش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
2013/4/4 مهاجرت ایرانیان از اجبار تا اختیار گفتگو زهرا باقری شاد با مهرداد درویش پور
2013/4/1 نقش روشنفکران سکولار در پیش روی اسلام گرایی سیاسی درانقلاب ایران
2013/3/28 بازتاب ظهور حجاب اسلامی در برنامه آکادمی گوگوش:دشواری رواداری به دیگری
2013/3/18 آمار بالای طلاق در ایران نشانه چیست؟
2013/3/17 گفتگو با مهرداد دروبش پور در بارنقش گروه های اتنیکی تحت ستم در انقلاب
2013/3/8 گفتگو با مهرداد درویش پور در باره نقش زنان درانقلاب ایران
2013/3/8 در باره طرح سهمیه بندی زنان برای دستیابی به حقوقشان
2013/3/6 سخنرانی مهرداد درویش پور در یادبود کشاورز صدر در استکهلم
2013/3/2 یادی از نماد شعر و اخلاق در سیاست، امیر هوشنگ کشاورز صدر
2013/2/25 افزایش خروج جوانان از ایران نشانه ناامیدی آنان از تغییر در کشور است
2013/2/17 گفتکوی بهرام مشیری با مهرداد درویش پور درباره انقلاب ایران
2013/2/13 انقلاب اسلامی ایران و رشد نگرانی های ضدآرمانی در جامعه
2013/2/10 گفتگو رادیو زمانه با مهرداد درویش پور در باره انقلاب ایران
2013/1/31 گفتگوی تلویزیون مردم با درویش پور:ضرورت تحریم انتخابات
2013/1/30 گفتگو با مهرداد درویش پور: باید در تعیین مجازات به سمت مدنیت حرکت کنیم
2013/1/27 مناظره مهرداد درویش پور و اکبر گنجی درباره انتخابات در ایران
2013/1/22 گفتگو رادیو فرانسه با مهرداد درویش پوردرباره تماشای اعدام ها
2013/1/9 گفتگو رادیو فرانسه با درویش پور: خرافات و چهار شنبه سوری
2012/11/12 کنترل یا افزایش جمعیت؟ مسئله این است
2012/10/22 گفتگوی سیروس ملکی با مهرداد درویش پور (۱)
2012/10/21 جمهوری‌خواهان لائیک، ساختار شکن هستند گفتگوی خود نویس با مهرداد درویش پور
2012/10/4 گفتگوی شهره عاصمی با مهرداد درویش پور در باره تظاهرات بازار
2012/9/27 اثرات تحریم برجامعه مدنی گفتگوی هومن عسگری با مهرداد درویش پور
2012/8/27 گفتگوی اندیشه tv با درویش پور درباره تفکیک جنسیتی دقیقه 21
2012/8/26 گفتگوی رادیو زمانه با درویش پور درباره زلزله آذربایجان و همبستگی فراقومی
2012/8/22 گفتگو تلویزیون نورزو با درویش پور و عباسی درباره اپوزیسیون
2012/8/19 گفتگوی رادیو زمانه با درویش پور در باره زلزله آذربایجان
2012/8/11 گفتگو رادیو فرانسه با مهرداد درویش پور در باره تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها
2012/8/6 تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران در گفتگو با جمشید اسدی و مهرداد درویش پور
2012/8/1 گفتگوی شیرین فامیلی با مهرداد درویش پور به مناسبت سخنرانی در بروکسل
2012/7/30 گفتگو با مهرداد درویش پور و مجتبی واحدی از دقیقه 22
2012/7/30 جمهوری‌خواهی: "کم دافعه، پرجاذبه"
2012/7/27 گزارش سخنرانی مهرداد درویش پور در بروکسل
2012/7/24 ویدیو سخنرانی مهرداد درویش پور در بروکسل
2012/7/22 تشکيل جبهه جمهوری مطلوبترين راه حل سياسی است
2012/7/20 گفتگو با مهرداد درویش پور در باره گزینه جمهوری خواهی
2012/7/20 انتخابات آزاد آری، حمله نظامی و ارتباط با نئوکان‌ها، نه
2012/7/18 گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد، مهرداد درویش پور
2012/7/8 زمینه های جنبش دانشجویی در 18 تیر
2012/6/30 گفتگوی شهروند با مهرداد درویش پور در باره بروز تنش در تظاهرات استکهلم
2012/6/17 مهرداد درویش پور: مهاجرت نخبگان عارضه‌ی حکومت ایدئولوژیک است
2012/6/17 گفتگوی صدای آمریکا با مهرداد درویش پور:گسترش گدایی در ایران
2012/6/11 سلامتیان، سیادت و درویش پور در باره چشم انداز بحران هسته ای
2012/6/2 گفتگوی میترا شجاعی با مهرداد درویش پور
2012/5/16 دانشگاه آزاد، پروژه‌ای ناکام و ابتر، گفتگوی دویچه وله با مهرداد درویش
2012/4/16 حفظ استقلال جنبش زنان در پیکار علیه مردسالاری حیاتی است!
2012/4/2 در باره ممنوعیت بحث‌برانگیز ورود افغان‌ها به پارکی در اصفهان
2012/3/28 گفت‌وگو با سیلویا کادری روزنامه نگار سوئدی
2012/3/16 افزایش اسامی مذهبی نتیجه "‌مهندسی نام‌گزینی"
2012/3/13 گفتگو در باره سازماندهی جنبش های اجتماعی
2012/3/10 گفتگوی سارا شاد با مهرداد درویش پور در باره خشونت های ناموسی در میان مهاجران
2012/3/6 وضعیت زنان مهاجر در بازارکار سوئد
2012/3/6 گفتگو درباره لایحه ازدواج موقت و ازدواج مجدد
2012/2/29 ایران چلبی بردار نیست!
2012/1/6 در صورت بروز جنگ؛ در کنار جمهوری اسلامی نخواهم ایستاد