جمشید طاهری پور

2019/1/16 روشنگری در باره انحطاط اتحاد جمهوریخواهان
2013/2/18 انتخابات آزاد؛ ناممکنی در فرایند ممکن
2012/10/12 گفتگو با جمشید طاهری پور در باره مسایل ملی _قومی
2012/9/29 هويت‌خواهی ملی و هويت‌خواهی قومی انکار يکديگر نيستند،
2012/7/15 بسوی هدف! نگاهی از درون به کنفرانس بروکسل
2012/7/9 ایران گلوبال :جمشید طاهر پوردر کنفرانس بروکسل
2012/6/28 حقیقت شکنجه
2012/1/24 "رويداد سياهکل”: نابالغی خود خواسته
2011/12/9 آواز را به خاطر بسپار... و آوازخوان را!
2011/6/17 مصالحه ولائی
2011/5/21 بازتوزیع قدرت زیر سایه رهبر
2011/2/8 در شرح یک پارادوکس: چریک های فدایی چگونه انسان هایی بوده اند؟
2011/1/19 جای خالی حرف!
2011/1/14 ضرورت اتحاد؛ نگاهی دیگر!
2010/12/11 علیه خشونت… علیه حکومت اعدام و ترور
2010/10/19 آن که باد می کارد طوفان درو می کند!
2010/9/22 نظام اسلامی: خطر تحول معکوس!
2010/8/27 راه آزادی: بیمها و خطرها!
2010/5/15 سالگرد کودتا در آینه جنبش سبز
2010/3/11 بدترین استبداد و شرایط امکان آزادی
2010/1/9 در پاسداشت همرأئی ملی عليه استبداد دينی
2009/11/28 سیاست مدنی و رادیکالیسم شعارها
2009/11/6 آبان سبز: پيشروی به سوی آزادی!
2009/9/15 راه سبز ... و ضرورت همرأئی ملی عليه استبداد دينی
2009/9/8 اولویت پیکار امروز کدامست؟
2009/8/14 ايران در گذار به انقلاب مشروطيت دوم بخش دوم
2009/8/6 ايران در گذار به انقلاب مشروطيت دوم بخش اول
2009/7/28 در شش قاره جهان، اتحاد برای ايران
2009/7/21 نماز جمعه هاشمی رفسنجانی
2009/7/9 اتحاد برای ايران- فراخوان همبستگی بدون مرز
2009/7/5 در جستجوی راهکار مدنی - سياسی برای ادامه پيکار!
2009/6/25 پيکار ملت ايران نماد “زنده” می‌خواهد!
2009/6/16 ضرورت کميته های همبستگی ملی برای ابطال انتخابات ۲۲ خرداد
2009/2/25 مشکل ايران حکومت اسلامی است
2009/1/25 “رويداد سياهکل”: نابالغی خود خواسته/بخش پايانی
2008/11/8 در نمايش “انتخابات” چراغ گفتگو خاموش است
2008/8/4 انقلاب مشروطيت، رويداد ناتمام تاريخ ايران(پايانی)
2008/7/25 انقلاب مشروطيت، رويداد ناتمام تاريخ ايران
2008/1/22 فراسوی ۳۷ سال: در آستانه…!
2007/11/29 تکليف شرع يا حقوق بشر! کداميک؟ ائتلاف مجازی نانوشته يا ائتلاف واقعی نوشته؟
2007/11/10 انتخاب اول؛ سکولاريسم است! - بخش چهارم-
2007/11/2 هويت، جستجوی ناتمام اختيار و آزادی
2007/9/26 توهم"دفاع ميهنی" و خط قرمزهای"اپوزسيون"
2007/9/17 انتخاب اول؛ سکولاريسم است! - بخش سوم-
2007/9/10 انتخاب اول؛ سکولاريسم است بخش دوم
2007/9/1 انتخاب اول؛ سکولاريسم است!