محمدرضا لوائی

2019/10/11 ترکیه، عملیات چشمه صلح و حامیان تروریسم کُردی
2019/10/4 از نیویورک به آزربایجان جنوبی
2019/8/22 دلایل آتشسوزی در جنگل های قاراداغ و دلایل‌ سکوت رژیم!
2019/7/21 آزربایجان، انقلاب و استقلال ( در نقد حسن راشدی و حسن ارک )
2019/6/25 حکومتِ « خط خطی » با مردمِ « قر و قاطی »!!!
2019/6/4 کسی برای این برده ها نخواهد جنگید!!!
2019/5/24 رژیم ایران باید نابود شود چون « انسان » را « ویران » می کند!
2019/5/15 بگذارید جنگ در بگیرد، جنگ « جهان آبادی » ها با « خراب آبادی » ها
2019/4/13 پایان « ملال استعمارزدگی » و آغاز « زوال استعمار کنندگی»
2019/3/14 تراکتورسازی خاری بر چشمان استعمارگران و نژادپرستان
2019/3/8 براهنی و ایرانه خانمش !!!
2019/3/3 من یک « اشغال شده » هستم !!!
2019/2/10 اگر اعتقادی به استقلال گفتمانها دارید بدانید که؛ گفتمان من استقلال است
2019/1/13 یکی باید بگوید؛ مرگ بر این مردم!
2019/1/10 از ابهام یاشاسین آزربایجان تا شفافیت یاشاسین اؤزگور آزربایجان
2018/12/31 استعمارستیزی و رنج رهایی
2018/12/27 به جای آنکه زبان مادری را قورت بدهیم آب دهان بر چهره استعمار تف کنیم
2018/12/18 هم " ایرانشهری " و هم " ایران " روایت توخالی " توهم " هستند
2018/12/8 کدام مردم؟ مردمی وجود ندارد!
2018/12/5 جمهوری استعماری ایران و ساخت هنرمند و قهرمان ملی برای آزربایجان
2018/11/26 ذهن استبدادی حضرت آیت الله و اعلیحضرت
2018/11/16 مرگ خواهی و کین ورزی حکومت و جامعه
2018/11/5 شیادی های جدید حکومت برای گریز از انزوا
2018/10/5 معتقدم ذهن شما متجاوز است !!
2018/10/2 بعد از پایان ایرانیت
2018/9/26 احواز تا نیویورک، خط سیر سیاست های سرکوبگریِ جدید
2018/9/19 ای حسین، سرت را بردار و برو!
2018/9/12 سر بریده حسین در دست یک بچه، و رقص بندری شمر در ظهر عاشورا!
2018/9/4 ایران استعمارگر یا ایران استثمارگر؟!
2018/9/1 تبریز( پایتخت استعمارستیزی) و تهران ( پایگاه استعمارگری)
2018/8/28 باید بر سازندگان بیشعوری تاخت نه بر محکوم شدگان به بیشعوری
2018/8/25 استعمارگری تاج، استعمارگری عمامه
2018/8/20 اسم لشگر عاشورا لشگر آزربایجان بود رفسنجانی عوضش کرد!
2018/8/19 گاوشدگی، گوسفندشدگی، رضایت و اطاعت
2018/8/12 راهی که باید برویم
2018/8/7 خوشحالم که فرزندان غیور وطنم نگذاشتند جواد طباطبایی در مرکز آزربایجانچیلیق شو اجرا کند
2018/8/1 سکوت کنیم یا به پا خیزیم؟ ( در جواب پرسشی که این روزها از بنده می پرسند )
2018/7/28 خونی که آقازاده ها از باکره های غربی می ریزند با ارزشتر از خون شهیدانشان است!
2018/7/25 جوابیه ای به بنی صدر در باب خیانت و خائن بودگی
2018/7/21 از حوزه عمومیت فریبکارانه تا حوزه نرم زبان
2018/7/18 و می دانیم که اندوهمان باز نمی ایستد
2018/7/15 گنده لات ها، سیاست، فرهنگ و تیزی هایی برای فرو کردن
2018/7/10 جامعه ی متعدی ایران و گذر از هفت خوان فروپاشی؟
2018/7/9 تذکراتی از احوالات یک رانده شده
2018/7/2 مقدمه ای بر آلترناتیوهای قدرت و سرنوشت ملت های محروسه
2018/6/26 اینبار فحاشی اسماعیل نوری علا نشان از نوفاشیسم جدیدی دارد - با ویدئو
2018/6/25 حسن آزربایجان و سازی که سر ناسازگاری با استعمارگری داشت
2018/6/21 مغول بودن افتخار است
2018/6/18 از دیگری ستیزی شفیعی کدکنی تا برو گمشوی نوفاشیسم
2018/6/15 ايرانشهرىِ برو گمشو!
2018/6/11 بندهايى در مورد روز جمهوريت، سفير كشور آزربايجان و دعوت از پهلوى ها
2018/5/30 داستان روباه و كلاغ، كپى ها و پنهانكاريها و غيره هاى آموزش و پرورش
2018/5/30 ملت ايران يا ملت هاى محروسه در ايران؟
2018/5/23 در مورد فروپاشى جامعه ى ايرانى
2018/5/20 ايرانيّت جواد ميرى، ايرانيّت ميانه ها؟!
2018/5/16 اسراييل، سلطنت طلب ها و تاريخسازىِ وارونه
2018/5/14 جامعه ى ايران و قهرمانسازى نوفاشيسم
2018/5/9 ايرانِ بعد از برجام، نوفاشيست ها و پاره شدگى
2018/5/4 ما و دلايل زيستن در خانه ى اكنون
2018/4/28 زبان فارسى در آزربايجان يك زبان بيگانه است
2018/4/22 مطهرى، شعبده ى استعمار شرقى زير پوشش اسلام ايرانى
2018/4/10 بى صدا بمير دختر معصوم، حواس سوداگران سياسى را برهم نزن!
2018/4/8 اين ايرانشرّى است نه ايرانشهرى !
2018/4/4 فاشيسم دينى، راسيسم آريايى و روحيه ى استعمارگرى
2018/3/24 داستان دستهاى ديكتاتور
2018/3/19 تبعيدى ترين بُعد جهان و عصيان
2018/3/10 خامنه اى و سركوب مليت هاى ممالك محروسه ( 1 )
2018/2/28 حكومت، باستانگرايان پارسى، و هراس از دوگانه ى خودى/ديگرى
2018/2/10 جمهوريّت قُدقُدقُدا، سريال ستارخان و صفرِ بيست
2018/2/5 سريال ستارخان بر عليه آزربايجان
2018/1/30 اهداف شاخه ى زيتون، چهارگانه ى اردوغان، و ترسيم انسان
2018/1/21 فرابستگى هاى هويتى در كشاكش نئوليبراليسم و اسطوره گرايى ارتجاعى
2018/1/11 از اين رؤيا رها نخواهيم شد چون اين رؤيا رهايى است
2018/1/6 تصوير اپوزيسيون ايرانى و رژيم در قاب شوراى امنيت
2018/1/5 گريز از ايرانيّتِ نابهنگامِ سياسى با قرمزِ فوتبالى
2018/1/2 آزربايجان از ايرانيّتِ عمّامه و تاج عبور كرده است، نمى بينيد؟
2018/1/1 هشت بند از منشور آزربايجان در خصوص وقايع فعلى ايران
2017/12/29 ما را رها كنيد، همان بهتر که خراسان سر ایران باشد نه آزربایجان!
2017/12/28 پروژه اى خطرناك بر عليه آزربايجان با بازيگردانى روزنامه ى ايران
2017/12/20 ديگرى نويسى، ديگرى ستيزى و نظريه ى ايران
2017/12/16 تسليت براى جناب آقاى اژدر بهنام
2017/12/12 آزرماه آزربايجانى است
2017/12/11 آنچه را كه بايد از زبان خودم بشنويد نه از اخبار
2017/12/2 داستان دهقان فداكار را كُشتند چون يك " ديگرىِ آزربايجانى" بود نه " آزربايجانىِ ديگرى" !
2017/11/28 داستان پسر دهقان فداكار
2017/11/22 سخنى با برازندگى هاى آزربايجانِ جان
2017/11/18 اى كاش زلزله اى هم در ذهن و فكر اين مردم و روشنفكرانش اتفاق بيفتد
2017/11/9 مولّفه هاى ايرانيّت كنونى ( تمركزى بر متن جناب دوشوكى )
2017/11/2 منطقه، مرزبندى فتواها، و ادبيات آشغال با طعم ناسيوناليسم آريايى
2017/10/25 آزربايجانِ شهيد امانى و شهيد امانىِ آزربايجان
2017/10/22 درباره ى نامه ى شاهداده ى پارسى سره به ترامپ
2017/10/18 روز آنا تومروس ضرورتى براى تقويم آزربايجان
2017/10/5 تحليل داستان سياوش، تعزيه و قرائت هاى راسيستى
2017/9/29 درخواست زيباكلام از سيستانى ، و دورويى و چاپلوسى روشنفكر ايرانى
2017/9/25 گاوشدگى، ادبيات استعمارى و استقلال سياسى
2017/9/23 مجموعه ى كلى زيباكلام و خطر سقوط آن
2017/9/22 استعمار، معشوقه ى صياد صفتى كه تشنه ى عاشق شدگى ماست!
2017/9/19 ما و منطقه و زمان جدايى ها
2017/9/9 يادداشت هايى از آراكان براى جهان
2017/9/6 روهينگيا قربانى تژادپرستى، قربانى برتر انگارى دينى
2017/9/1 و فرشته گفت چاقويت را بردار اسماعيل!
2017/8/29 لهجه ى ما آدمتان كرد و مُجرم شد ( دلنوشته اى براى اين لهجه ى اجبارى )
2017/8/26 زن تراشى پانفارسيسم براى شاهان تُرك
2017/8/23 رقاص هاى " خود منجى پندار"
2017/8/16 در محضر تُركانگى ، اين قسمت؛ ( آييران يا ايران؟! )
2017/8/13 يوخارى باش ها و آشاغى باش ها بيدار باشند؛ نبرد تُركانگى و پارسيانگى
2017/8/12 تهرانِ برجام، واشنگتنِ فرجام و مخالفْ تراشيده شدگان !
2017/8/7 ايران، برج بلند دموكراسى يا خانه ى محقّر حصر شدگى؟
2017/8/5 سرتيتر انديشندگى من عبور از اسارت تاريخى و فكرى و جغرافيايى است
2017/7/31 تغيير خاورميانه و خاورميانه ى تغيير
2017/7/26 نو انديشى در حركت ملى
2017/7/24 ماموران جيره خوار چه از جان حركت ملى مى خواهند؟
2017/7/22 داستانگرايى باستانى و باستانگرايى داستانى
2017/7/17 آتنا، فرشته اى در حصار آموزه هاى قاتل
2017/7/14 ايرانيّت يك خوانش قاطى پاطى از تاريخ است
2017/7/6 تماميّت ارضى و مرزى يا مرض تماميّت خواهى؟
2017/7/2 كه هيچ شهرى تورانشهر نمى شود
2017/6/26 ملى گرايى ايرانى؟ خنده ام مى گيرد
2017/6/20 ايران را مثل آدم برفى آب مى كنند! ( در نقد فيلم سينمايى آدم برفى )
2017/6/18 ترور بيولوژيكى خدايار
2017/6/15 " ابهام وطن شدگى " در ايران
2017/6/9 ظهور گفتمان جديد در حركت ملى آزربايجان
2017/6/5 وزارت اطلاعات ايران غرق در آشغال اشغال و تخريب
2017/6/3 متن پيام ويديويى كه در مورد تخريب ها و تهديد ها به ملتم و مخاطبانم رجوع كرده ام
2017/5/31 ممالك محروسه و شابشال هاى تربيتى
2017/5/26 ساخت فيلم كوروش و الگوسازى سيّد - ساتراپى
2017/5/23 جدال با تك نگارى تاريخى
2017/5/8 بيعت با بردگى؟!
2017/5/5 بازى كردن در گستره ى استعمار يا بازى كردن با استعمار؟
2017/4/30 به ظلم و ستم راى نمى دهيم
2017/4/26 تهرانيّت نژادپرست و ديگرىِ محروسه
2017/4/19 براى ما آزربايجانى ها يك تركيه ى قدرتمند به همه ى جهان مى ارزد
2017/4/16 سيل آزربايجان يا پلاسكوى تهران؟
2017/4/12 خداحافظى با ته چاه و پرسش و آلاداغلار
2017/4/11 اصالت حركت ملى آزربايجان در چيست؟
2017/4/7 بيانيّه ى شماره ى نخست در خصوص اتفاقات اخير
2017/4/5 ما را مادرانمان نمى زايند، ما را زبان مادرى مان مى زايد
2017/4/4 توضيح يك اشتباه
2017/4/4 عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى
2017/3/31 پروژه ى " كمربند شيطانى "