محمدرضا لوایی

محمدرضا لوایی
2017/4/26 تهرانيّت نژادپرست و ديگرىِ محروسه
2017/4/19 براى ما آزربايجانى ها يك تركيه ى قدرتمند به همه ى جهان مى ارزد
2017/4/16 سيل آزربايجان يا پلاسكوى تهران؟
2017/4/12 خداحافظى با ته چاه و پرسش و آلاداغلار
2017/4/11 اصالت حركت ملى آزربايجان در چيست؟
2017/4/7 بيانيّه ى شماره ى نخست در خصوص اتفاقات اخير
2017/4/5 ما را مادرانمان نمى زايند، ما را زبان مادرى مان مى زايد
2017/4/4 توضيح يك اشتباه
2017/4/4 عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى
2017/3/31 پروژه ى " كمربند شيطانى "
2017/3/24 ناگفته هايى كه مجبور به گفتنش شدم
2017/3/21 بعدش پايكوبى و خيابان و بوق، كه؛ اونوندا ايينه سينى ووردوق
2017/3/17 ايرانيّت پايبند سنّت
2017/3/13 آتاتورك، رضاشاه و زن ايرانى
2017/3/10 ايران، جامعه ى حبسخانه اى
2017/3/7 مهار سركوبگرى با آزربايجانچيليق و توركچولوك
2017/3/2 ايرانيّت فروشنده با زبان اصغر فرهادى
2017/2/25 جعل اسطوره و قهرمان براى آزربايجان
2017/2/22 محكومانِ روز زبان مادرى
2017/2/16 سوگلى حكومت، پانفارسيسم است
2017/2/11 داستان خنده دار سوداگرانى كه خود را منجى آزربايجان فرض مى كنند
2017/2/7 نسل جديد حركت ملى آزربايجان و تفسيرهاى معنادار از آزادى
2017/2/2 نقش آزربايجانچيليق از رو به رويى تا رو در رويى در منطقه
2017/1/29 براى من اين جهان متن است و آزربايجان سرتيتر اين متن
2017/1/25 آزربايجان همچنان سدّ راه تبعيض و سلطه
2017/1/22 ويسلاوا آمد، مادرم آمد، و شاعر شدم، و نويسنده شدم، و ديوانه شدم
2017/1/19 اين آدرس اشتباهى است آقايان!
2017/1/15 ايرانيّت در دادگاه آزربايجانچيليق
2017/1/11 كار ما تماشاى آزربايجانچيليق نيست، كار ما انديشيدن به آزربايجانچيليق است
2017/1/8 گورخوابىِ ايرانيّت
2017/1/3 خطابه ى آزربايجانچيليق
2016/12/31 گريز از موقعيت سازىِ ايرانيّت، تثبيت موقعيت سازىِ آزربايجانچيليق
2016/12/29 دلايل ردِّ فراكسيون
2016/12/27 از كثافتكاريهاى معلوم الحال ها تا پزشكيان و فراكسيونش
2016/12/25 اين فراكسيون گور به گور شده
2016/12/22 هدف گسترش دانايى و توانايى ملت است نه تبليغ لمپنيسم و فراكسيون بازى
2016/12/19 سلام بر مرتضى، گور پدر فراكسيون
2016/12/15 جدال با مفاهيم گور به گور شده
2016/12/5 جواد طباطبايى و بليط فروشى در ايستگاه زبان اشغالگرى
2016/11/28 عوامل تقسيم بندى جان انسانها در ايران، و در سوگ وطنم آزربايجان
2016/11/24 غمگينى و نژادپرستى جامعه ى ايرانى به روايت آمار
2016/11/14 ايران تابع " مرگ آيينى " است
2016/11/12 ايستگاه ده ده قورقود، توطئه باورى و اصحاب خواب
2016/11/8 ارك تبريز، علامت تعجبى بر آخر جمله هاى ديكتاتور مآب
2016/11/5 ناانديشندگى در ايران بيشتر از نفت است
2016/11/2 فراكسيون تركها، چهرگانى و خاورميانه اى كه اعصاب ندارد
2016/10/31 ايرانيت، گرفتار بين ريش و پشم دينى و ريش و پشم سلطنتى
2016/10/29 از كوروش و گوناز تا براهنى و آتلانتيك
2016/10/28 يا رسول اللا
2016/10/19 ايران وطن نيست، وطن - خاطرگى است
2016/10/12 متن فارسى، متن فاصله گذارى
2016/9/28 هم اپوزيسيون و هم حاكميت از زجر و اندوه اين جامعه تغذيه مى كنند
2016/9/13 قفس ايرانيت
2016/8/29 بو آكشام اؤلوروم مى فهمى تبريز؟ بيا استانبول
2016/8/18 ايران، آلوده متنى تحت نظر
2016/8/4 ببخشيد، جامعه ى كدام ايران؟ ايران كدام جامعه؟
2016/7/29 جامعه ى رجزخوان ايرانى
2016/7/24 طراحى يك كودتا در تهران
2016/7/19 گذر از عقل سنتى - اسلامى اردوغان و تهران
2016/7/17 ده نكته در مورد كودتاى نافرجام در تركيه
2016/7/16 تركيه، كودتا و پيروزى دموكراسى
2016/7/9 عباس كيارستمى با طعم نژادپرستى
2016/7/1 جامعه ى ايرانى، صادق هدايت و فلسفه ى سگ شدگى
2016/6/27 من و وطن و آيسودا
2016/6/14 تنها كار مفيدى كه مشروطيت انجام داد دار زدن شيخ فضل الله نورى بود
2016/6/10 صمد بهرنگى، گذر از جويبار تنگ " خودى " و رسيدن به درياى "ديگرى "
2016/6/4 ذهن ايرانى، مرزگشايى در افسانه، فروپاشى در واقعيت
2016/5/29 تصحيح مى شود؛ تهران ديار اقوام و اديان
2016/5/26 قاراكشيش ها و سوزاندن انسان
2016/5/22 جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد
2016/5/16 مرحله ى گذار با حذف و سركوب؟
2016/5/12 آزادى براى انسان، انسان براى آزادى
2016/5/10 خويشتنِ مقدس، ديگرىِ ديّوث
2016/5/6 روشنفكر فارس گرفتار مصلحت
2016/5/2 اروميه ى مقدس و زيباكلام، كلامى كه زيبا نيست
2016/4/29 در پاسخ به بى تربيتى ها و توهين هاى هواداران ادبيات نفرت
2016/4/26 جاستين مك كارتى، جنايات ارامنه و تاريخنگارى حقيقت
2016/4/20 توضيحاتى در مورد نقد جسور و كتابم
2016/4/9 براى آزادسازى قره باغ تفنگ به دست خواهيم گرفت
2016/4/2 شيعه گرى فارسى ، ناسيوناليسم روسى و فلسفه ى ديگرى ستيزى
2016/3/24 آمريّت ايرانى، بى بى سى فارسى و قالب مردار فرهنگ
2016/3/17 به مردى با تو پيوستم ندانستم كه نامردى
2016/3/10 جامعه ى ايرانى در پى ويران شدنى آنى
2016/3/3 چرا اخم مى كنيد؟ قاضى پور ساخته و پرداخته ى خود شماست
2016/2/29 زوال انديشه ى ايرانى وقتى شكل گرفت كه به سياه نمائى ديگرى و رو سفيد سازى خودى پرداخت
2016/2/23 در مقايسه با زبانهاى فراگير زبان فارسى زبان كامنت نويسى است
2016/2/19 آزادى و زبان و هويت در كنار استخوان و جمجمه و حجرالاسود
2016/2/13 ایران با فاجعه ی " فقدان فهم " روبروست
2016/2/7 ایران در ساحت اندیشه مصرف کننده ای بیش نیست
2016/1/30 سخنی با سخنگوی راسیسم آریایی و اشغالگران فرهنگی
2016/1/23 ساختار تعلیم و تربیت در ایران مغزخوری می کند
2016/1/14 اتاق فکر ایرانی نا امید و ناکام است
2016/1/6 ایران، اعراب و مدار ترکیِ هویت
2016/1/3 چالدران تقابل خدای سنی با خدای شیعی بود و ربطی به زبان و برادربودگی ترک ها نداشت
2015/12/25 غلط کرد آنکه گفت چشمها را باید شست. هیچ گاوی خودش را نمی شوید
2015/12/19 من و هیولاها و آلاداغلار
2015/12/15 نامۀ سپاه پاسداران بر علیه مردم آزربایجان، کدها و نشانه گذاریها
2015/12/12 آزربایجان زمینه نیست مضمون است
2015/12/8 گریز از عمودی نویسیِ زبان فارسی
2015/12/1 چهرۀ تهران، چهرۀ وصال آدمیت نیست بلکه چهرۀ طرد و رد و انکار است
2015/11/27 شلیک ترکیه به سمت زیاده خواهی های روسیه، علائم و اشارت ها
2015/11/22 به نظر می رسد گونه ای از نویسندگان از کشت و کشتار موجود در سوریه حال می کنند
2015/11/15 جنس تحقیر شما از جنس تحقیر راسیسم است
2015/11/12 بعضی ها حق ندارند از زبان مردم آزربایجان بیانیه به نفع فاشیسم صادر کنند
2015/11/7 گندکاری فاشیسم و توهین دوباره به ترک های آزربایجان اینبار از شبکۀ دو
2015/11/2 پیروزی دموکراسی در ترکیه و سکوت حامیان تروریسم
2015/10/24 آزربایجان روایتگر رهایی است و تهران روایتگر سرکوب
2015/10/8 یاران حلقه های قدرت و متغیری به نام هویت
2015/10/5 ولو شدگی در پیاده روهای دیگران
2015/9/28 پیروزی استقلال طلبان کاتالونیا پیروزی جنبش های هویت خواهی است
2015/9/24 ماه مهر، ماه اشغال ذهن و زبان
2015/9/17 گریز از زبان نفرت
2015/9/11 حرکت هماهنگ اپوزیسیون و دولت ایران در دفاع از تروریست های کرد
2015/9/9 " دیگری ستیزی " مقصد نهایی تاریخنگاری جدید ایران است
2015/9/3 برای ناصر پورپیرار
2015/8/31 صمد در ادبیات یک مارکسیست نیست بلکه یک ملی گرای ترک است !
2015/8/22 زهتابی ستیزان، کردیه بازان و مرض مرز
2015/7/31 سه گانۀ ترکیه، ایران، آزربایجان و مواضعشان در خصوص تروریسم
2015/7/25 عملیات ترکیه بر علیه تروریسم به نفع ماست
2015/7/23 دزدی، تحریف و سانسور تاریخ در قلب اروپا
2015/7/19 حق تعیین سرنوشت و باقی قضایا
2015/7/10 این بار رنگ خواسته های تبریز آبی بود!
2015/7/10 آزربایجان از اویغورهای ترک و مسلمان حمایت کرد
2015/7/9 بنیاد جعلی فرهنگ و هنر و ادب آزربایجان نشانی از ادب و هنر ندارد!
2015/7/6 چرا به زور قلم را از دستان یکدیگر می گیریم و به جایش تفنگ می کاریم؟
2015/7/5 محبوب من آزربایجان، آنها را رها کن!
2015/7/1 آزربایجان کیش داد، تهران ماتش برد! این وسط اویغورها را می شناسید؟
2015/6/15 نمایش اقتدار فرهنگی آزربایجان و حسادت پان فارسیسم
2015/6/12 رد پای سگ در ادبیات فارسی
2015/5/17 نتیجۀ نهایی تیراختور و نفت: آزربایجان ایران نیست!
2015/5/11 تیراختور برای رؤیاهای آزربایجان می جنگد
2015/4/28 از اوج برج "ویلیس تاور" تا اعماق تبریز مدرن
2015/1/22 زبان مادری و مادرانگی زبان
2015/1/16 آکینا
2015/1/8 آیا زبان پارسی حاصل زندگی اشغال شدۀ ماست؟
2014/12/28 چشمهایم تجزیه طلب اند آیسودا!
2014/12/8 صدا و درخت و نویسندگانی که شمایید
2014/12/4 محبوب من، اگر از تبریز رانده نمی شدم
2014/11/17 چرا روشنفکران به اندازۀ اسب و تفنگ ستارخان کارایی ندارند؟
2014/11/11 ما و منطقه ای که پر از التهاب مردگی است!
2014/10/17 اتهام: ناسیونالیسم افراطی
2014/10/3 آزادی به علاوۀ رنج
2014/9/21 اشغال شدگانی چند به اشغال اشغال شدگانی دیگر در می آیند!
2014/9/12 تهران عرضۀ نگهداشتن شهریار را نداشت - در نقد کتاب "همسو با شهریار..."
2014/9/3 چالش سطل نمک و تقابل دو گفتمان
2014/8/30 چهره ات جغرافیای شرقی اعتراض است بؤیوک خانیم
2014/8/27 از اسارت بطن به بطن اسارت
2014/8/15 بدنت ارادۀ آزاد جغرافیای اشغال شدۀ من
2014/8/14 پروفسور " هئیت"، شیرینی زبان مقاومت
2014/8/11 مکتب تبریز در مواجهه با اصول نامطمئن تاریخی و فلسفی سلطه