کنگره ملیتهای ایران فدرال

2020/5/19 قطعنامه کنگره ملیتهای ایران فدرال در خصوص حدود و ثغور مناطق ملی
2018/11/15 بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعدام فعالین مدنی عرب اهواز
2018/9/28 اعلامیە کنگرە_ملیتهای_ایران_فدرال در مورد اتفاقات اخیر #اهواز
2017/9/7 اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعتراضات مردم شهرستان بانه
2016/10/12 بیانیه "کنگره ملیت های ایران فدرال" در رابطه با جدایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
2015/8/13 بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال
2015/8/10 درخصوص بمب گذاري در پايگاههاي حزب كومله كوردستان ايران
2015/5/8 اطلاعیە کنگرە ملیتهای ایران فدرال در مورد وقایع اخیر مهاباد و سایر شهرهای کردستان
2015/5/7 بیانیە اختتامیە مجمع عمومی کنگرە ملیتهای ایران فدرال
2015/4/30 به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
2014/12/28 تبریک به مناسبت فرارسیدن سال 2015 میلادی
2014/3/7 اطلاعیه کنگره ملیتها بمناسبت روز جهانی زن
2008/10/30 در باره تشکیل ائتلافى وسيع براى اسقرار دمکراسی در کشور ایران