محمود خادمی

محمود خادمی
2016/9/27 نوار سخنان منتظری ؛ سندی انکار ناپذیر برای دادخواهی شهیدان
2016/9/20 فایل صوتی منتظری ؛ افشای فتوایِ دروغینِ ولی فقیهِ بنیانگذار
2016/9/13 نوار گفتگوی منتظری ؛ خمینی در کانونِ داوری مردم خشمگین
2016/7/26 ترس رژیم از قیام ارتش میلیونی بیکاران ؛ واقعی یا توهم ؟! « بخش پایانی »
2016/7/20 ترسِ رژیم از قیام ارتش میلیونی بیکاران ؛ واقعی یا توهم ؟! « بخش اول »
2016/6/22 اصلاح طلبی و اعتدال ؛ مانع توسعه و رادیکالیزه شدن جنبش « بخش پایانی »
2016/6/15 اصلاح طلبی ؛ مانع جدی توسعه و رادیکالیزه شدن جنبش اعتراضی « بخش اول »
2016/5/23 " اقتصاد مقاومتی " ؛ واکنشی سیاسی و نه اقتصادی
2016/5/4 برجام ؛ دو راهی مرگبارِ تسلیم یا تحریم « بخش دوم ؛ پایانی »
2016/4/27 برجام ؛ دو راهی مرگبارِ تسلیم یا تحریم « بخش اول »
2016/4/13 پسا انتخابات ؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه « بخش پایانی »
2016/4/6 پسا انتخابات ؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه « بخش دوم »
2016/3/30 پسا انتخابات ؛ ریزش و تشتت در اردوی ولی فقیه « بخش اول »
2016/3/7 منشاء زن ستیزی رژیم ؛ سیاسی شدن مفاهیم دینی و اخلاقی!!
2016/2/15 بعد از برجام ؛ ممکن است شرایط بدتر هم بشود !!
2016/1/26 انتخابات اسفند ؛ جراحی در درونی ترین و بالاترین نهادهای نظام « بخش سوم و پایانی»
2016/1/16 انتخابات اسفند ؛ جراحی در درونی ترین و بالاترین نهادهای نظام « بخش دوم »
2016/1/11 انتخابات اسفند ؛ جراحی در درونی ترین و بالاترین نهادهای نظام « بخش اول »
2015/12/15 جوک گوئی ؛ ابزاری برای بیان نارسائی های اجتماعی و سیاسی
2015/11/25 انحطاط اخلاقی جامعه و زوال همدلی و همبستگی ملی « بخش پایانی »
2015/11/18 انحطاط اخلاقی جامعه و زوال همدلی و همبستگی ملی
2015/10/26 گسترش فحشاء ؛ فروپاشی و زوال اخلاقی جامعه « بخش دوم ؛ پایانی »
2015/10/19 گسترش فحشاء ؛ فروپاشی و زوال اخلاقی جامعه « بخش اول »
2015/10/6 انتخابات مجلس و خبرگان ؛ لشگر آرایی باندها « بخش سوم ؛ پایانی »
2015/9/29 انتخابات مجلس و خبرگان ؛ لشگر آرایی باندها « بخش دوم »
2015/9/23 انتخابات مجلس و خبرگان ؛ لشگر آرایی باندها « بخش اول »
2015/8/25 دوران پسا توافق ؛ وقت بر خاستن است « بخش دوم و پایانی »
2015/8/17 دوران پسا توافق ؛ وقت بر خاستن است « بخش اول »
2015/8/9 توافق اتمی؛ توافقی "فرا اتمی" است
2015/7/20 تحصن نسرین ستوده؛ الگوئی برای گسترش "نا فرمانی مدنی"
2015/7/6 آزادی یا عدالت؛ کدام یک مقدم اند؟!
2015/6/22 فراگیر شدن اعتراضات کارگری ؛ زمینه ساز قیام اجتماعی
2015/6/8 سودای رفسنجانی در جدال با ولی فقیه چه میباشد؟! «بخش پایانی»
2015/5/28 سودای رفسنجانی در جدال با ولی فقیه چه میباشد ؟! «بخش اول»
2015/5/18 اعتیاد و مواد مخدر؛ ابزاری مؤثر در سلطه نظام
2015/5/4 خود سوزی و خودکشی ؛ احساس بی قدرتی در برابر نظام
2015/4/22 توافق اتمی لوزان؛ سوپاپ اطمینان برای حفظ نظام «بخش دوم؛ پایانی»
2015/4/15 توافق اتمی لوزان ؛ سوپاپ اطمینان برای حفظ نظام « بخش اول »
2015/4/7 فساد در نظام دینی ساختاری است راه حل ؛ سرنگونی نظام
2015/3/23 میراث دکتر محمد مصدق ؛ درس هائی برای امروز « بخش دوم و پایانی »
2015/3/16 میراث دکتر محمد مصدق ؛ درس هائی برای امروز « بخش اول »
2015/3/4 مخالفت و مقابله مردان با خشونت علیه زنان ؛ شرط جدی توسعه مبارزه
2015/2/25 رفراندم و نظام ولائی؛ طنز تلخی که " مرغ پخته " را هم به خنده وا میدارد
2015/2/17 رفراندم و نظام ولائی ؛ طنز تلخی که " مرغ پخته " را هم به خنده وا میدارد
2015/2/9 25 بهمن 89؛ اولین نافرمانی مدنی مردم ایران «بخش دوم؛ پایانی»
2015/2/2 25 بهمن 89 ؛ اولین نافرمانی مدنی مردم ایران « بخش
2015/1/21 رابطه کوبا و امریکا ؛ تخریب دوباره چهره سوسیالیسم
2015/1/14 حقوق بشر؛ حقوق اولیه و برابر انسان ها
2015/1/6 تمدید مذاکرات؛ در جا زدن در مرز خطر سیاسی و اجتماعی «بخش پایانی»
2014/12/28 تمدید مذاکرات اتمی؛ توقف در مرز خطر سیاسی و اجتماعی «بخش اول»
2014/12/15 اسید پاشی؛ چالشِ جدیِ مشروعیت استبدادِ دینی
2014/12/5 شانزده آذر؛ طلیعه فصلی نو در تاریخ مبارزات رهائی بخش ملی «بخش دوم»
2014/11/27 شانزده آذر؛ طلیعه فصلی نو در تاریخ مبارزات رهائی بخش ملی «بخش اول»
2014/11/18 پاسخ به سوالات ماهنامه " دیدگاه سوم "
2014/11/11 داعش ؛ رجعتی اقتدار گرایانه به خلیفه گری و دوران شکوه امت «بخش دوم»
2014/11/3 داعش؛ رجعتیِ اقتدار گرایانه به خلیفه گری و دوران شکوهِ امت «بخش اول»
2014/10/22 منشاء مشروعیت دولت و حکومت؛ زمینی یا آسمانی؟
2014/10/13 فقه و شریعت آخوندی ؛ مسبب اصلی بحران اخلاق در جامعه
2014/9/29 مناقشات اتمی؛ فرهنگی؛ اجتماعی و دغدغه های سرنگونی «بخش دوم»
2014/9/22 مناقشات اتمی؛ فرهنگی؛ اجتماعی و...؛ دغدغه های سرنگونی «بخش اول»
2014/9/14 وظایف نیروهای سیاسی در شرایط مرگ خامنه ای؟!
2014/9/10 قتل عام زندانیان سیاسیِ سال 67 و عاقبت به خیری منتظری
2014/9/3 افزایش اجباری زاد و ولد؛ تعرض فقه و شریعت به حریم خصوصی
2014/8/25 تشکیل دو کشور مستقلِ فلسطینی ؛ رویایی که با مذاکره محقق نمی شود
2014/8/15 مجلس قانون گذاری ملی، خانه ملت یا لانه فاسدان ؟! «بخش دوم»
2014/8/6 مجلس قانون گذاری ملی "خانه ملت" یا "لانه فاسدان"؟!
2014/7/28 نه به "حکومت دینی" و نه به "دین حکومتی"
2014/7/15 کُمای دو آیت الله ؛ آغازِ انقراضِ نسلِ اولِ کارگزاران نظام «بخش دوم»
2014/7/7 کُمای دو آیت الله ؛ آغازِ انقراضِ نسلِ اولِ کارگزاران نظام
2014/6/24 گفتمان و مبارزه ملی؛ راهگشای سرنگونی رژیم
2014/6/12 رهائی از حجاب اجباری؛ در گروِ عملِ تعرضی است نه "یواشکی"
2014/6/4 یارانه و افشای افلاس و درماندگی اقتصادی رژیم «بخش دوم»
2014/5/27 یارانه و افشای افلاس و درماندگیِ اقتصادی رژیم
2014/5/6 زندانیان سیاسی؛ ثروتِ معنویِ جنبش سرنگونیِ طلب
2014/4/27 حقوق بشر؛ پاشنه آشیل استبدادِ دینی
2014/4/18 " شیخ شجاع " همچنان شیفته و دلباخته خمینی است!!!
2014/4/10 مذاکرات ژنو؛ برگشت ناپذیر و بستر ساز قیام «بخش سوم»
2014/4/3 مذاکرات ژنو ؛ برگشت ناپذیر و بستر ساز قیام
2014/3/24 مذاکرات اتمی ژنو ؛ برگشت ناپذیر و بستر ساز قیام
2014/3/5 زنان ؛ طلایه داران رهائی از دوزخ استبداد دینی
2014/2/24 استبدادِ دینی مروّج و عامل اصلی دزدی و فساد «3»
2014/2/17 استبدادِ دینی مروّج و عامل اصلی دزدی و فساد «2»
2014/2/7 خمینی و ملاها ؛ وارثینِ سیاسی انقلابی که صاحب نداشت
2014/2/3 استبدادِ دینی مروّج و عامل اصلی دزدی و فساد
2013/12/23 توافق ژنو؛ چرخش سانتریفوژها یا چرخش چرخهای نظام؟! «بخش دوم»
2013/12/17 توافق ژنو ؛ چرخش سانتریفیوژ ها یا چرخش چرخهای نظام ؟! « بخش اول »
2013/12/2 اعدام و قصاص؛ عدالتیِ انتقامی و تحقیری - بخش 2
2013/11/25 اعدام و قصاص ؛ عدالتیِ انتقامی و تحقیری
2013/11/11 مقاومت برای سرنگونی رژیم ؛ هم ستایش بر انگیز است و هم تنها راه
2013/10/29 قانون " فرزند خوانده " ؛ مصلحت فقه و شریعت یا مصلحت کودکان ایران
2013/10/21 چرا با حسن روحانی هم ؛ سرنگونی تنها راه نجات است؟ «بخش چهارم»
2013/10/15 چرا با حسن روحانی هم ؛ سرنگونی تنها راه نجات است ؟ «بخش سوم»
2013/10/8 چرا با حسن روحانی هم ؛ سرنگونی تنها راه نجات است ؟ «بخش دوم»
2013/10/1 چرا با حسن روحانی هم، سرنگونی تنها راه نجات است؟ «بخش اول»
2013/9/18 پایانی غرور آفرین ؛ که با جانفشانی و فدا رقم خورد «بخش دوم»
2013/9/12 پایانی غرور آفرین ؛ که با جانفشانی و فدا رقم خورد
2013/9/2 پنجمین حمله دد منشانه به کمپ های مجاهدین در عراق ؛ محکوم است
2013/8/20 فتواهای خامنه ای؛ خود شیفته ای تحقیر شده
2013/8/9 خلیج فارس ؛ خلیج فارس است و خواهد بود
2013/8/1 حسن روحانی؛ جرقه در اردوگاه رو به موت اصلاح طلبان «بخش پنجم»
2013/7/24 حسن روحانی ؛ جرقه در اردوگاه رو به موت اصلاح طلبان « بخش چهارم
2013/7/16 حسن روحانی ؛ جرقه در اردوگاه رو به موت اصلاح طلبان بخش سه
2013/6/25 حسن روحانی؛ جرقه در اردوگاه رو به موت اصلاح طلبان «بخش دوم»
2013/6/19 حسن روحانی ؛ جرقه در اردوگاه رو به موت اصلاح طلبان *
2013/5/28 رد صلاحیت های انتخاباتی ؛ علاج واقعه قبل از وقوع
2013/5/21 هاشمی رفسنجانی ؛ از " عالیجناب سرخپوش " تا " منجی اصلاحات "
2013/4/29 تاج زاده و سوء استفاده از حمایت و همدردی مردم با زندانیان
2013/4/18 انتخابات ؛ تناقضِ نظام و شروع یک سر فصل
2013/4/9 انتخابات ؛ تناقضِ نظام و شروع یک سر فصل « بخش اول »
2013/4/1 اسلام فقاهتی ؛ نابرابری طلبی و استثمار اقتصادی « بخش دوم و پای
2013/3/25 اسلام فقاهتی؛ توجیه گر نابرابری و استثمار «بخش اول»
2013/3/3 زنان میهن ؛ نه به " تمکین " * از نظام مرد سالارِ دینی
2013/2/18 دیه ؛ قصاص ؛ سنگسار و ..... احکامی الهی یا تاریخی ؟!
2013/2/7 امام زاده سازی و ترویج خرافات
2013/1/29 احمدی نژاد ؛ رئیس جمهوری که عادت دارد سکته بدهد ( بخش سوم )
2013/1/22 احمدی نزاد ؛ رئیس جمهوری که عادت دارد سکته بدهد ( بخش دوم )
2013/1/13 احمدی نژاد ؛ رئیس جمهوری که عادت دارد سکته بدهد* ( بخش اول )
2012/12/30 روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش ششم )
2012/12/20 روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش پنجم )
2012/12/9 روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی (بخش چهارم)
2012/11/29 روحانیت شیعه ؛ معضلِ اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش سوم )
2012/11/19 روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش دوم )
2012/11/8 روحانیتِ شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواه ( بخش اول )
2012/10/17 احمدی نژاد ؛ سپر بلا یا اپوزیسیون؟!
2012/10/4 " انتخابات آزاد " یا اجتناب ناپذیریِ سرنگونیِ رژیم ؟!
2012/9/23 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و .... بخش سیزدهم ( آخر )
2012/9/11 اجلاس غیر متعهدها ؛ تَرتیزکی1 که قاتل جان شد
2012/9/2 شکنجه ؛ موضوع و مقوله ای تاریخی
2012/8/19 راه حلی واقعی برای مقابله با زلزله
2012/8/5 نظام ولایت فقیهی ؛ کِشتگاهِ اصلیِ فاجعه و ویرانی اخلاق در جامعه
2012/7/23 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و ...(بخش دوازدهم)
2012/7/9 مذاکره و جنگ ؛ نه
2012/6/28 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و .... ( بخش یازدهم )
2012/6/19 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و .... ( بخش دهم )
2012/6/11 حاکمیت فتوا ؛ ناقض قانونیت و کشورداری
2012/6/4 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و ...... ( بخش نهم )
2012/5/28 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و... (بخش هشتم)
2012/5/21 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و .... (بخش هفتم)
2012/5/14 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و .... ( بخش ششم )
2012/5/7 اصلاح طلبی دینی ؛ خطری در کمین و ..... ( بخش پنجم )
2012/4/30 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و ........ ( بخش چهارم )
2012/4/23 اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و مزاحمی جدی در مسیر سرنگونی/3
2012/4/10 اصلاح طلبی دینی ؛ خطری جدی برای مسیر سرنگونی
2012/1/22 انتخابات مجلس و احتمال رهایی
2011/12/2 حکومت دینی، استبداد قانونی مبتنی بر احکام و قوانین شریعت
2011/10/22 موسوی و کروبی سکوت چرا؟!
2011/10/9 اختلاس یا آتش تهیه
2011/10/2 نه به انتخابات نمایشی؛ سر فصل یک اجماع ملی برای سرنگونی
2011/9/12 انقلاب لیبی؛ فریب یا پیروزی ملت؟!! بخش 2
2011/9/5 انقلاب لیبی؛ فریب یا پیروزی ملت ؟! بخش 1