محسن سازگارا

2019/12/10 چند کلمه با احمد زیدآبادی،
2011/8/27 انتخابات نمایشی را نیز، می توان علیه دیکتاتور بکار گرفت/ گفتگو با محسن سازگارا
2011/5/5 دعوت به اعتصاب عمومی در روز 25 اردیبهشت
2011/4/28 احمدی‌نژاد تنها در برنامه زنده شرکت خواهد کرد
2011/4/21 تجمع کارگران نازنخ قزوین در برابر مجلس برای دومین روز
2011/3/17 در مورد استراتژی رژیم در بالاترین
2011/3/3 گستره جغرافیایی جنبش, فلج سازی سپاه و نافرمانی مدنی
2011/1/18 سکوت خیلی ها باعث شده که کشور در واقع به اینجا برسد
2010/10/21 نظام سیاسی مطلوب من دموکراسی پارلمانی لیبرال است
2010/10/11 مشروعیت زدایی و یک نوع فروپاشی اجتماعی
2010/6/5 تاکتیک تظاهرات
2010/6/4 اختلاف جدی مجلس و دولت
2010/5/1 نان بدون آزادی میسر نیست!
2010/4/22 تنها در ماه فروردین 38 هزار مورد نقض حقوق بشر در ایران
2010/4/21 گاف بزرگ آقای خامنه ای
2010/4/19 برنامه پیشنهادی برای اردیبهشت هشتادونه
2010/4/16 پیشنهاد تحریم پرداخت قبض تلفن که دست سپاه است
2010/3/27 جنبش سبز و شش سوال
2010/2/9 اتحايده اروپا و آمريکا :دست از سرکوب و کشتار مردم بردارید
2010/2/6 بحث ارتش سايبری
2010/2/5 تمام مراکز حساس رژيم بايد به خودشان بلرزند
2010/2/4 در 22 بهمن مراکز قدرت رژيم را بگيريم
2010/1/28 دستگاه اطلاعاتی ايران نادان است
2010/1/27 پول در ايران در حال سقوط است
2010/1/26 ايجاد اختلاف در جنبش
2010/1/25 حرکت مردم در 22 بهمن ممکن است کار حکومت را تمام کند
2010/1/24 تغيير ساختار نظام و قانون اساسی
2010/1/23 پشت کردن روسيه به تهران
2010/1/22 در صورت تغيير نظام
2010/1/21 اختلاف افکنی حکومت
2010/1/20 هراس خامنه ای از 22 بهمن و حرکت مردم است
2010/1/18 ايجاد شورای موقت مخفی برای جنبش
2010/1/16 تهديد و ادعاهای دروغين احمدی مقدم
2010/1/14 آيا مبارزات بی خشونت الزاماً رهبر کاريزماتيک ميخواهد؟
2010/1/13 آقای وحيد از بيت رهبری به احمدی نژاد گفته که آماده رفتن بشود
2010/1/12 نافرمانی مدنی در مقابل پرداخت عوارض قبضها و صورت حسابها
2010/1/11 حرکت ميليونی در 22 بهمن
2010/1/10 ملّت پاسخ خامنه اي را در تظاهرات 22 بهمن خواهند داد
2010/1/9 آشفتگی در فرماندهان کودتاچی
2010/1/8 تنوع تاکتيکی جنبش
2010/1/6 تقويت همبستگی و مقاومت عمومی''فلج سازی کودتاچيان''
2010/1/5 نافرمانی مدنی روز 17 دی شعارنويسی اسکناسها
2010/1/4 اميد را به جامعه تزريق کنيم
2010/1/3 اعتصابات دانشجويی،کليد پيشبرد جنبش سبز
2010/1/2 موسوی: کف مطالبات مردم است، يعنی سقوط دولت کودتايی
2010/1/1 شکست جو وحشت کودتاچيان
2009/12/31 رفتن به سمت نافرمانی های مدنی و اعتصابات
2009/12/30 جنبش سبز در نمايش امروز حکومت شرکت نميکند
2009/12/29 استراتژی جنبش بر مبارزات بی خشونت است
2009/12/28 خروش بزرگ ملّت ايران در سراسر کشور به يک نقطه عطف تبديل شد
2009/12/27 دستورالعملها و راهنمايی های مهم برای حرکت عاشورا
2009/12/26 حرکات ميليونی مردم در تاسوعا و عاشورا
2009/12/24 اخطار در مورد کارناوالهای عاشورا توسط کودتاچيان
2009/12/24 دستور کارمان: که خامنه ای و حکومتش را در اين دو روز عزل کنيم
2009/12/23 ادامه جو سازی و جنجالسازی کودتاچيان
2009/12/21 گفتار محسن سازگارا دوشنبه 30 آذر
2009/12/19 شکست مفتضحانه ی تظاهرات کودتاچیان
2009/12/18 گفتگوی روزانه محسن سازگاراجمعه 27 آذر
2009/12/17 گفتگوی محسن سازگارا چهاشنبه و پنجشنبه 25 ,26 آذر
2009/12/15 گفتگوی روزانه دوشنبه و سه شنبه 24,23 آذر
2009/12/12 آتش زدن عکس؛ اقدام عمروعاص وار کودتاچیان
2009/12/10 آقای فضلی، فرمانده سپاه تهران تعويض شد
2009/12/1 بررسی تاکتيکهای دفاعی برای روز 16 آذر
2009/11/11 گفتگوی روزانه محسن سازگارا چهارشنبه ۲۰ آبان
2009/11/9 گفتگوی روزانه محسن سازگارا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
2009/2/17 اسناد مربوط به رابطه خامنه ای با ک گ ب شوروی