امیر

2021/9/19 نشست ۱۶۲ کانون کتاب تورنتو معرفی کتاب "مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد"
2021/9/8 نژادپرستی و تبعیض مهمترین مانع رشد مهاجران است!
2021/8/18 دادگاه نوری آغازی برای محاکمه بین المللی جنایت علیه بشریت در ایران ؟
2021/6/17 آیا پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی و مخالفانش تغییر کرده است؟
2021/5/17 جمهوری اسلامی پرانتزی تلخ در تاریخ ایران است گفتگو جمهوری ایرانی با مهرداد درویش پور
2021/5/4 قاچاق مواد مخدر و پولشوییِ رژیم ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای ونکوور در کانادا
2021/4/26 قدرت و رابطه‌هایِ اتنیکی- هم‌پیوستگی و تبعیض در سوئد ازمنظرِ میان برشی مهرداد درویش‌پور
2021/4/22 سخنرانی مهرداد درویش پور درباره مهاجرت: تهدید یا فرصت؟ یکشنبه 25 آپریل زمان ساعت 8 1
2021/4/13 گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران
2021/4/6 نظر نخستین امام جمعه زن فرانسه در باره خمینی
2021/3/28 گفتگوی کوروش پارسا با مهرداد درویش پور درباره ضرورت تحریم انتخابات و کمپین سلبی و ایجابی
2021/3/23 اولین گفتگو با رضا پهلوی بعد از انتشار فایل صوتی جنجالی
2021/3/21 رضا پهلوی در قامت يک شورشی؟
2021/2/20 نکاتی چند پیرامون مقاله "عاشورای فدائیان خلق" اقای محمود تجلی مهر*
2021/2/15 از شعر تا ترور، مهرداد عارفانی که من می‌شناختم
2021/2/2 سکوت و همراهیِ 42 سال پیش را فقط با تهاجم آزادی‌بخش می‌شود جبران نمود
2021/1/11 درگذشت خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی، عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس
2020/10/9 بازخوانی «روایت‌های از خاک برخاستة انقلاب» مهرداد درویش پور
2020/9/23 دیدار “جمعیت دفاع از مبارزات مردم ایران” با وزارت امور خارج سوئد درباره اعدام نوید افکاری
2020/9/1 مهرداد درویش پور: چالش های پیش روی افشاگری از آزارها و خشونت جنسی
2020/8/22 خشونت ناموسی و مردانگی نوستالژیک سخنرانی مهرداد درویش پور
2020/8/4 سخنرانی های مهرداد درویش پور درباره خشونت های ناموسی و الگوهای مردانگی
2020/7/17 جلوی اعدام معترضان آبان ماه را بگیرید! نامه سرگشاده به آنا لینده وزیر امور خارجه سوئد
2020/4/28 گفتگوی مهدی امینی با مهرداد درویش پور درباره ایران در عصر کرونا
2020/4/4 ایران عصر کرونا و بیم و امیدهای آن مهرداد درویش پور
2020/3/21 چند گفتگو با مهرداد درویش پوردرباره تضعیف خرافات دینی و پیامدهای اجتماعی کرونا در ایران
2020/3/10 پست مدرنیسم، نسبیت فرهنگی و برابری جنسیتی جهان شمول
2020/2/21 "جبهه جمهوری" و بغرنجی های گذار به دمکراسی در ایران مهرداد درویش پور
2020/1/17 نامه به وزیر امور خارجه سوئد درباره فاجعه سقوط هواپیما و دیدار با مسئولان آن
2020/1/13 تجمع اعتراضی صدها نفر در استکهلم در رابطه با فاجعه سقوط هواپیما در ایران
2019/12/19 نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در 16 آذر مهرداد درویش پور
2019/12/11 چرایی شدت سرکوب خیزش آبان و عملکرد اپوزیسیون خارج گفتگوی یورو نیوز با مهرداد درویش پور
2019/10/23 گفتگو با مهرداد درویش پور: "تجارب نوجوانان پناهجوی تنها - ادغام و برابری جنسیتی در سوئد"
2019/10/9 جمهوری خواهان بر سر سه سراهی!
2019/9/24 تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین درباره هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی
2019/6/16 گفتگوی صادق صبا با مهرداد درویش پور درباره رفتارهای نژادپرستانه در بین ایرانیان
2019/4/7 لینک سخنرانی مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی: چالش اتنیکی در ایران
2019/3/3 گزارشی از دیدار جمهوری خواهان ایران با وزارت امور خارجه نروژ
2019/2/23 گفتگو با درویش پور وعلیجانی درباره تاثیر انقلاب بر اسلام
2019/1/16 متن مناظره مهرداد درویش‌پور و حسن شریعتمداری در برنامه تلویزیونی پویش
2019/1/8 دو گفتگو با مهرداد درویش پور درباره اثرات خیزش دی ماه و آلترناتیوها
2018/12/30 گفتگوی کوروش پارسا با مهرداد درویش پور: چشم انداز تحولات سیاسی ایران
2018/11/22 صدای سوم صلح و دمکراسی در نفی همزمان تحریم ها و استبداد دینی در ایران
2018/9/21 زمینه ها و چشم انداز رشد نژادپرستی در انتخابات سوئد مهرداد درویش پور
2018/9/10 گفتگو با درویش پور درباره چرایی رشد راسیسم در سوئد در انتخابات اخیر
2018/9/3 گفتگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش پور: همگرایی در اپوزیسیون
2018/8/11 اعتراضات به مرحله بازگشت ناپذیری رسیده: گفتگو با درویش پور
2018/8/6 تضاد و سازش و نقش آن در تحول‌طلبی و حل بحران سیاست در ایران
2018/4/18 گفتگو سایت کردانه با مهرداد درویش پور در باره کنگره وحدت چپ
2018/4/18 برآمد نوستالژ گرایی و امکان بازسازی چپ نوین در ایران؟ مهرداد درویش پور
2018/4/3 گفتگوی رادیو فردا با مهرداد درویش پور درباره گرایشات نوستالژیک در ایران و در چپ
2018/2/8 دختران خیابان انقلاب"، نماد "انقلاب زنانه" در ایران”
2018/1/25 دیدار «جمعیت دفاع از مبارزات مردم ایران» با وزارت امور خارجه سوئد درباره سرکوب اخیر
2018/1/15 بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد در پشتیبانی از مردم ایران
2018/1/14 گفتگو با درویش پور و قاضیان: واکنش به سرکوب صبوری یا مقابله؟
2018/1/7 گزارش تظاهرات همبستگی ایرانیان در استکهلم با مردم ایران
2018/1/2 ایران آبستن انقلابی دیگر؟ مهرداد درویش پور
2018/1/1 "مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند!" گفتگوی تلویزیون سوئد با مهرداد درویش پور
2017/10/27 ایران: وامدار انقلاب اکتبر و منگنه در جنگ سرد
2017/10/25 خشونت علیه کودکان در ایران: جلوه عریان پدرسالاری
2017/8/23 گفتگو رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان
2017/8/1 گفتگو با مهرداد درویش پور و ناصر مکارمی درباره خشونت درایران
2017/7/31 آیا حریم خصوصی مجری سرشناس تلویزیون ایران نقض شده است؟
2017/7/20 گفتگو با مهرداد درویش پور و ثریا شهابی درباره امکان رژیم چنج
2017/7/20  نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در "ماجرای نیمروز" مهرداد درویش پور
2017/5/28 دوم خرداد سرآغاز چالش بنیادگرایی اسلامی ایران از درون
2017/5/22 مهرداد درویش پور: اولویت این انتخابات دموکراسی یا استبداد نیست
2017/5/19 میزگرد با مهرداد دوریش پور و رضا علیجانی درباره انتخابات
2017/5/3 الگوهای مردانگی و نقش آن در تضادهای جنسیتی در میان  ایرانیان
2017/4/20 گفتگو با مهرداد درویش پور: اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است!
2017/4/9 گفتگو رادیو فرانسه با مهرداد درویش پور درباره گرایش تروریسم اسلامی در سوئد و چرایی آن
2017/3/29 سخنرانی درویش پور در هلند: مهاجرت، برابری و الگوهای مردانگی
2017/1/5 سترون سازی زنان معتاد و کارتن خواب و "راه حل نهایی"
2017/1/2 مهرداد درویش پور: مسئولان صورت مسئله گورخواب ها را پاک کردند
2016/11/15 میزگرد با مهرداد درویش پور و حمید تقوایی درباره ترامپ
2016/11/2 درویش پور، کیان و نظم جو در پرگار: سفر به ایران و خودسانسوری
2016/10/3 گفنگو با درویش پور، اصلانی و احمدی درباره اعدام های دهه شصت
2016/9/22 مجازات اعدام برای توهین به مقدسات
2016/8/21 گفتگوی نوروز با مهرداد درویش پور درباره بحران سیاسی در منطقه
2016/8/12 اعدام‌های سال ۶۷ و تاثیر آن بر رابطه حکومت و جامعه
2016/8/5 مروری بر سویه های ضد ایرانی جنبش فتح الله گولن
2016/8/4 گفتگوی زمانه با رضا علیجانی، مهرداد درویش پور و حبیب سربازی درباره اعدام اهل سنت در ایران
2016/8/2 از تروریسم اسلامی تا اسلام هراسی در گفتگو رادیو فردا با مهرداد درویش پور
2016/7/27 بی بی سی:کشاورز، حبیبی فرد و درویش پور- پیامد خشونت در آلمان
2016/7/25 گفتگوی صدای آمریکا با مهرداد درویش پور: فرار مغزها از ایران
2016/6/30 آسیب شناسی اپوزیسیون:گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور
2016/6/22 سخنرانی درویش پور در یوتبوری: چند فرهنگی، مردانگی، خشونت
2016/6/11 گفتگو با درویش پور:جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی وخشونت علیه زنان
2016/5/29 گفتگوی سیروس ملکوتی با درویش پور: مهرنامه و تراب حق شناس (2)
2016/5/23 گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور درباره تراب حق شناس
2016/5/11 درویش پور: بگذار سخن بگویم درپاسخ به ویژه نامه مهرنامه علیه تراب حق شناس و سازمان پیکار
2016/5/4 حقوق بشر، مرز جامعه چند فرهنگی است
2016/4/21 گفتگوی یورونیوز با مهرداد درویش پور درباره قتل ستایش قریشی
2016/4/13 پولشویی و فرار مالیاتی در گفتگوی افق نو با مهرداد درویش پور
2016/4/7 اسناد پاناما و درس‌هائی آن در گفتگو رادیو فرانسه با مهرداد درویش‌پور
2016/4/1 گفتگوی دویچه وله با مهرداد درویش پور: سیزده به‌در؛ نماد ایستادگی فرهنگی مردم در برابر حکومت
2016/4/1 "سیزده به‌در؛ نماد ایستادگی فرهنگی مردم در برابر حکومت":گزارشی از رادیو دویچه وله
2016/3/8 میزگرد آزار جنسی:مهرداد درویش پور، مژگان کاهن ورضا کاظم زاده
2016/3/6 انتخابات ایران وخشونت های کلامی درشبکه های اجتماعی: گفتگوی یورونیوزبا درویش پور و رمضانزاده
2016/2/26 گفتگوی سایت "نگام" با دکتر ‘مهرداد درویش پور’ درباره اپوزیسیون و دو انتخابات هفتم اسفند
2016/2/25 گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور و پرویز نویدی درباره انتخابات
2016/1/21 گفتگو با حميد تقوايی، محمد رضا شالگونی و مهرداد درویش پور
2016/1/15 سخنرانی درویش پور به سوئدی: چند فرهنگی، جنسیت و افراط گرایی
2015/12/27 گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور درباره پناهندگی
2015/12/18 ضرورت راه یابی و تدقیق استراتژی جمهوری خواهان
2015/12/15 میزگرد همگرایی جمهوری خواهان در همایش واشنگتن
2015/12/4 طوماری با نیم میلیون امضاء برای آزادی جیسون رضائیان
2015/11/22 میزگرد تریبون درباره برنامه فیتیله با صبری، درویش پور و زندی
2015/11/21 امام زاده معجزه گر
2015/11/11 پیروزی واقعی عربستان سعودی در سازمان ملل
2015/11/3 میزگرد درویش پور ومحمدی دربی بی سی: تعامل فعالین داخل و خارج
2015/10/5 گزارش سخنرانی درویش پور درباره پناهندگی، مهاجرت وبهم پیوستگی
2015/10/2 مهرداد درویش پور، حمید نوذری و فریدون خاوند: بحران پناهندگی
2015/9/19 قاره سبز، قصه سیاه: گفتگو رادیو فردا با مهردا درویش پور درباره امواج پناهندگی به اروپا
2015/9/18 گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور درباره موج پناهندگی
2015/9/14 اولین تجمع پراهمیت دانشگاهی در "بلفاست" علیه خشونت های خانگی در اروپا تشکیل شد
2015/8/18 گفتگوی مهدی فلاحتی با مهرداد درویش پور درباره عرفان حلقه
2015/7/31 گفتگوی رادیو سپهر با مهرداد درویش پور درباره توافق هسته ای
2015/7/22 حسن شریعتمداری، مهرداد درویش پوردرباره توافق هسته ای
2015/7/10 بناپارتیسم، سپاه پاسداران و طبقه جدید
2015/6/27 برنامه افق:گفتگو با درویش پور، مصطفایی و ساعیان درباره خشونت
2015/6/22 گفتگو با درویش پور و شالگونی:چشم انداز آینده انقلاب یا اصلاح
2015/6/20 مهرداد درویش پور درباره پیروزی راست افراطی در انتخابات دانمارک
2015/6/15 انتخابات ترکیه: مهرداد درویش پور، بهزاد کریمی و بهرنگ زندی
2015/6/14 درباره نقش دولت در پائین نگاه داشتن میزان مطالعه در ایران
2015/5/20 درویش پور: در ایران بیش از هر جای دیگر به فمینیسم نیازمندیم
2015/5/14 گفتگوبا مهرداد درویش پور:تاریخ با اصلاح طلبان دینی آغاز نشده
2015/5/9 سعید پیوندی و مهرداد درویش پور درباره گرایش نژادپرستی در ایرانیان
2015/5/9 گفتگومیهن تی وی با مهرداد درویش پور درباره نژادپرستی
2015/5/6 مهرداد درویش پور:تاریخ با اصلاح طلبان دینی آغاز نشده
2015/4/30 بخاطر اعتراض به نابرابری های اجتماعی نباید کینه ورزی را تقدیس کرد
2015/4/27 گفتگوی سیروس ملکوتی با حسن شریعتمداری و مهرداد درویش پور
2015/4/26 طرح خانه‌نشین کردن سیستماتیک زنان برای مجلس
2015/4/19 گفتگو با درویش پور، شادی امین، باقر زاده و...درباره اعدام
2015/4/17 ازدیاد مهاجرین غیرقانونی و دلایل آن
2015/4/12 جرات زنان برای مقابله با خشونت بیشتر شود
2015/4/6 دشواری های دادخواهی و رویارویی با خشونت علیه زنان
2015/3/24 موقعیت آسیب پذیر زنان مهاجرتبار در سوئد:گزارش زهرا باقری شاد از سمینار درپارلمان سوئد
2015/3/23 چشم در برابر اسید، ریشه های اجتماعی و دینی یک حکم گزارش از نرگس توسلیان
2015/3/12 چرا به وضعیت زنان اقلیت‌های قومی کم‌تر توجه می‌شود؟