گوناگون

میراث ماندگار - احسان یارشاطر، بنیان‌گذار‌ایرانیکا

این داستان زندگی احسان یارشاطر است؛ بنیان‌گذار دانشنامه ایرانیکا٬ کسی که با فقر کودکی‌اش را سپری می‌کند٬ اما سرسختانه به تحصیل ادامه می‌دهد و تبدیل یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهیخته ایران می‌شود.

دشمن کیست و چرا جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد؟

نقش آنچه که «دشمن» خوانده می شود، در وضع موجود ایران چیست؟ رهبران جمهوری اسلامی چرا مرتبا تلاش می‌کنند ایران را کشوری در معرض تهدید و توطئه دشمن بخوانند؟ ریشه این نگاه از کجاست، چقدر اصالت تاریخی دارد و این نگرش، چگونه سرنوشت فردی و جمعی ایرانیان را تغییر داده است؟
به نظر می‌رسد روز ۲۸ خردادماه انتخاباتی نه برای تعیین رییس‌جمهوری سیزدهم، که برای مشخص شدن برنده جنگ قدرت بین دو جریان حامی جانشین‌های بالقوه رهبری است. طیف حامی تبدیل ولایت به خلافت و سپردن کرسی پدر به پسر از یک سو و طیف حامی جریان مشهد از سوی دیگر.

زیبا کلام در نقد شورای نگهبان علی خامنه ای و در مناظره با حامیان رهبر

او ادامه می‌دهد: در آمریکا مردم به نامزدی که مربوط به حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه است رأی می‌دهند. در انگلستان مردم به نامزد‌های حزب کارگر و محافظه‌کار رأی می‌دهند. اما در جامعه ما به واسطه اقتدارگرایی، حکومت اجازه نمی‌دهد احزاب، تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی واقعی در ایران تشکیل شوند و فعالیت کنند. اگر احزابی، چون مشارکت، نهضت آزادی، جبهه ملی و سایر احزاب و تشکل‌های مردم قدرتمند شوند، کارهایشان را خلاف امنیت ملی و غیرقانونی اعلام می‌کنند.
کنجکاوی زبانشناسانه بجانم افتاد که "پخمه" را ریشه‌شناسی کنم. بدرستی دانسته نیست این واژه از کجا آمده است، ولی به نگر می‌رسد از پارسی کهن a-paxwa-ka همریشه با "پُختن" در پارسی نو و در چم "ناپخته" یا "خام" باشد.