گوناگون

شهر و خیابان‌ها روشن و در خیابان‌ها تعداد کم رهگذران دیده می‌شد وپس از گذشتن از چند خیابان ،در خیابانی که در دو طرف آن درختان تنومند ی با شاخه های بزرگ تونل سبزی ایجاد کرده بودند ایستاد . از ماشین پیاده شدیم و در یک جاده فرعی که دو طرف آن خا نه های یک طبقه به ردیف دیده می‌شد جلو رفتیم .
بخشی از جامعه ی سیاسی ایران نیز آن قدر در این دنیا لولید و غوطه خورد که به بوی کهنگی و فرسودگی و آلودگی خود به همان تعفن خو کرد. این بخش از نیروی روشنفکری کشور در چهار دهه پیش متوقف ماند و ندید که گرو ه های بزرگی از جوانان کشورش چگونه در راه رهایی از وضعیت موجود به دانشگاه می روند، علم و تکنیک می آموزند، جهان و مناسبات را شناسایی می کنند و طرحی نو در می اندازند. در سطح کلان هم از دیدن تغییر در توازن و مناسبات جهانی در ماند و از دیدن نیروی بالنده ای که می رود تا دنیا را وارد مرحله ی نوین و متکثر
سوسیال دموکراسی هم نظریه است و هم علم. به عنوان یک نظریه، روابط متقابل و پیچیده‌ی میان مشروعیت نظام، کارآمدی حکومت و ثبات جامعه را توضیح می‌دهد. به‌عنوان یک علم تجربی، در پی توضیح کمبودها و نقص‌های کارکردی دموکراسی اختیارباور است که با مفهومی فقط ظاهری و روشی از تصمیم‌گیری پیوند خورده است. در نهایت، این نظریه استراتژی‌ها و مدل‌های حفظ، ژرفش و گسترش سوسیال دموکراسی را در دنیای جهانی‌شده تجزیه و تحلیل می‌کند.
آقای بهروز خلیق از پیام اخیر شاهزاده برآشفته اند که چرا ایشان امیدش را از اپوزیسیون جمهوریخواه از دست داده و روی به سوی مردم آورده. اول این که کجای کلام شاهزاده به اپوزیسیون جمهوریخواه اشاره شده بود؟ واقعیت این است که شاهزاده مثل سایر مردم ایران امیدش را بطور کلی نسبت به اتحاد اپوزیسیون از جمهوریخواه تا مشروطه خواه از دست داده است. لابد آقای خلیق هنوز امیدوارند! ماشالله به این استواری!
ترجمه و تلخیص: 
پونه پناهی
نیروی سایبری (ن.س.): قربان این مسیح بدجوری موی دماغ شده. چیکارش کنیم؟
فرمانده گردان سایبری (ف.گ.س.): گزارش بدین ببینم چی دارین ازش؟
ن.س: متولد روستای قمیکلا هست. قیافه معمولی با موهای فر. ته‌لهجه شمالی داره. قبلا خبرنگار پارلمانی بوده،
متأسفانه برخی از دوستان از یادداشت اخیرم با عنوانِ "مرا به خیر و شما را به سلامت" چنین برداشت کرده‌اند که من از عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری پشیمان شده‌ام و وضعیت "حاکمیت دوگانه" به شیوۀ گذشته را مفیدتر و کارآمد از وضعیت یکدستی فعلی می‌دانم.
زمان زیادی لازم بود تا به این نکته پی ببرم که خوب و بد مزه هر چیز خوردنی و نوشیدنی بسته به تجربه آن در دوران کودکی است. مزه انواع و اقسام شیر را در کودکی تجربه کرده بودم ،شیر گو سفند، گاو ،بز که فراوان بود .در سال‌های کودکی هر وقت‌ مادربزرگم از شیطنت‌های من به ننگ می آمد صدایش را بلند می کرد و داد می زد : تقصیر اون خریه که شیرش را خوردی .تا موقعی که نمی دانستم قضیه چیست عصبانی می شدم .

تحليلى جالب، هشدار دهنده : ایران در آستانه جنگ داخلی!

من تک تک افراد این گروه را از طریق مشارکت در کلاب هاوس ایران میشناسم من در طول 6ماه مرتب به اتاق گوش میکردم هر هفته هم در فیسبوک هم تبلیغ میکردم همه آنها صادق؛ ایران دوست؛ دموکرات؛ مسلمان؛ و آگاه وبا دانش و اطلاعات بالا در طول چند ماه مذاکرات وین هر هفته مستقیم از وین گزارش پخش کردند دعوت از کارشناسان عالیتربه از جناحهای مختلف وبا بیش از صد هزار عضو در تلگرام واینستا گرام
مشکل ما ایرانیها تنها سیاسی نیست بلکه فرهنگی هم هست. با هجوم اعراب به ایران که یکی از پیشرفته ترین تمدنهای جهان در آن عصر بود سقوط فرهنگی ما آغاز گردید که تا به امروز همچنان گرفتار آن هستیم. فرد پرستی و ناجی طلبی, خود محوری, مرده پرستی, خرافات زدگی مفرط, تنبلی فکری, تن پروری, پایبندی به یار و اغیار از آن جمله اند که بمانند آفت بجان فرهنگ ما افتاده و اجتماع ما را بیمار کرده است.