منتخب

امروز سه شنبه 17 شهریور 94 اسدالله هادی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر(گوهردشت) کرج از زندان آزاد شد

مستند سازی از جنایات جمهوری اسلامی در دهه 1360

جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی بر مخالفان سیاسی و عقیدتی خود روا داشت نباید فراموش شوند.فراموشی جنایات گذشته، راه دادن به جنایات تازه است.

خشم شهروند تهرانی از ستم رژیم جمهوری اسلامی

مرد کفن پوش خشم خود را از ستم جمهوری اسلامی در خیابانی در تهران فریاد می کند. بر کاغذی که در دست همسر اوست نوشته شده است: "برای من قضاوت نکرده اند، جنایت کرده اند"!

پیروز حناچیمعاون وزیر راه و شهرسازی در باره ۴ دریاخوارگی بزرگ
سازمان تامین اجتماعی با ارائه لایحه اعتراضی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، به حکم سعید مرتضوی مبنی بر یکسال حبس و رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان اعتراض کرد.
صدها نفر از مردم اتریش روز یکشنبه کاروانی از اتومبیل های شخصی را برای کمک به پناهجویان سرگردان درمجارستان به راه انداختند. این کاروان شامل دست کم ۱۴۰ اتومبیل شخصی است که از شهروندان وین تشکیل شده و برای انتقال پناهجویان به پایتخت اتریش به راه افتاده است. برخی از آنها توانسته اند خود را به بوداپست برسانند و انتقال پناهجویان سرگردان در این شهر را به اتریش و آلمان آغاز کرده اند.
مقاله ۴۵ روشنفکر جهان در هافینگتون پست
به روش های نظامی نمی توان گذار از دیکتاتوری های سرکوبگر به نظام های دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر را ممکن کرد. باید پیش شرط های اجتماعی دموکراسی در کشوری وجود داشته باشد تا گذار به دموکراسی امکان پذیر شود
حکومت اسلامی برای این که بتواند بستر شرایط کنونی سلطه گری، غارتگری و توحش را فراهم کند، می بایستی از روی اجساد صدها هزار ایرانی عبور می کرد و قتل عام دهه 60 را سازمان می داد و غیورترین فرزند میهن را با کلید بهشت به قتلگاه جنگ 8 ساله می فرستاد، تا دوزخ کنونی را در ایران می ساخت. از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ از حکومت پیشاقرون وسطائی اسلامگرایان کارگریز، ایران ستیز و فرهنگ ستیز چه چیزی می تراود جز در اوست؟ 3 هزار گزارش زمین خواری در هفته، پیامد سیاست، فرهنگ و حکومت اسلام در ایران است!
سازنده فیلم‌های چون «نیمه پنهان»، «دو زن»،«آتش بس» با بیان اینکه شرایط فیلمسازی بسیار سخت شده است به ایسنا گفت: متأسفانه سنگ‌اندازی زیاده شده و فیلم‌هایی که دوست دارم بسازم را نمی‌گذارند و چون با سرمایه شخصی خودم و همسرم کار می‌کنم، بسیار باید دست به عصا حرکت کنم.