اخبار

به یاد آنکه به راستی «فرزند ایران» بود!

۲ سال از جان باختن زنده یاد اصغر نحوی پور، فرزند ایران، گذشت.
اصغر نحوی پور فریدنی، در روز ۲۴ تیر ۱۳۹۶، در ایستگاه متروی شهرری، برای دفاع از یک زن هم میهن در برابر تعرض دو مزدور رژیم جمهوری اسلامی با مزدوران درگیر شد و پس از رفع مزاحمت آنان با شلیک جنایتکاران امنیتی جان سپرد.
اصغر نحوی پور، پیش از جان سپردن، بر فساد و ستم رژیم فریاد برآورد و خود را «فرزند ایران» خواند.
واپسین سخن زنده یاد اصغر نحوی پور، که در ویدئوی برداشته شده از این رخداد نیز شنیده می شود، این بود: «جانم فدای ایران»!

انتشار از: 
اتفاقی که تهوع آور جلوه میکند جولان دادن چهره هایی است که در نبود چهره های واقعی به بند کشیده شده ی کارگران و معلمان، به نام نماینده ی کارگر شروع به قلم فرسایی و نقد میزان دستمزد مزدبگیران می کنند؛ کسانی که با علم به این فلاکت، سال هاست امضای ننگین شان پای مصوبات مزدی هر ساله ی مزدبگیران قرار دارد؛ کسانی که یکی از اصلی ترین بانیان این فقر و فلاکت بوده و هستند
یکی از جاهای نشست و پرداخت رشوه ی نامزدها به شورای نگهبان مسجد «سید عزیزالله» در بازار تهران بوده است
از ایرانیان می خواهیم که برای مقابله با سرطانِ جمهوری اسلامی، رهایی ایران زمین را در کانونِ محوری ترین خواسته های خویش جای دهند و با امضای «نه به جمهوری اسلامی»، به ترسیم فردایی آباد و آزاد خیزش کنند

مأمور نیروی انتظامی آمد و به دفتر شهردار رفت، بیرون که آمد مرا صدا زد و گفت: آرام با من به کلانتری بیا! پرسیدم برای چه ؟ گفت: مجبورم نکن دست بند درآورم ! شهردار شکایت کرده! خنده ام گرفت و گفتم بچه می ترسانی؟ حکم بازداشت را نشانم بده، مگر من مجرم یا خلافکارم؟ اگر هم‌ بودم بازهم در قانون حق و حقوقی داشتم، اینجا هم برای حق خواهی و اعتراض آمده ام

مادر زندانی سیاسی مقتول، رژیم جمهوری اسلامی را به چالش می کشد!

مهناز کدخدا سرابی، مادر زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در کشتن فرزندش به چالش می کشد.
زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی، در شامگاه ۲۰ خرداد ۹۸، در زندان «فشافویه» ی تهران، به دست دو زندانی عادی خطرناک جان باخت.
مهناز کدخدا سرابی می گوید افزون بر قاتلان مستقیم فرزند خود، خواهان کیفر دیدن جنایتکاران پشت پرده ای است که این جنایت را دستور داده و برنامه ریزی کرده اند.
«هدایت فرزادی»، رئیس زندان تهران بزرگ (فشافویه) و «ایمانی»، افسر کشیک زندان....

انتشار از: 
ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه ی نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد
زندانی سیاسی، علیرضا شیرمحمدعلی، در بند غیرسیاسی زندانی بود
رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از زندانیان سیاسی را عمداً در میان زندانیان غیرسیاسی تبهکار نگاه می دارد و سپس این تبهکاران را به آزارو هجوم به زندانیان سیاسی بر می انگیزد
درحالیکه دادگاه ها و دادسراها مکلفند برای متهمان امکان وکیل و کارشناس فراهم کنند، هم‌اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی بدنبال بازداشت های خودسرانه و خشونتهای عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. آنها در تلاش برای برگزاری گردهمآئی های صنفی و سازمان دادن اعتصابات بدون توسل به خشونت بوده اند