اخبار

تحریم همگانی نمایش رأی گیری ۲ اسفند در صورتی آشکار و کوبنده خواهد بود که با خالی ماندن خیابان ها، به ویژه حوزه های رأی گیری و اطراف آنها همراه باشد....عدم حضور فیزیکی مردم در محدوده های رأی گیری رژیم، ضمن کاستن شدید از اقتدار و ابهت ظاهری رژیم جمهوری اسلامی، اطمینان مردم به منفور بودن عمومی رژیم و جسارت مردم در رویارویی با جنایت و ستم آن را افزایش خواهد داد
سپهبد امیرحسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در زمان انقلاب ۱۳۵۷، در پی سرنگونی رژیم پادشاهی گفت: «آمریکا دم شاه را گرفت و مثل یک موش مرده او را بیرون انداخت. ژنرال هایزر مأموریت داشت ترتیب ورود خمینی را به ایران بدهد."

گفتگوی شعله پاکروان با همسر هاشم خواستار

صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، می گوید که همسرش با وجود حکم زندان دراز مدت و شرایط ناگوار زندان جمهوری اسلامی، ذره ای ابراز پشیمانی یا درخواست تخفیف مجازات نکرده است و همچنان بر لزوم برکناری رژیم جمهوری اسلامی پافشاری دارد
انتشار از: 
خاطرات ارتشبد قره باغی یکی از شواهد فراوانی است که نشان می دهد برخلاف ادعای هواداران رژیم جمهوری اسلامی، سفر هایزر به تهران، نه برای کودتا به سود محمدرضا شاه، بلکه برای بازداشتن سران ارتش از ایستادگی در برابر خمینی و تسهیل انتقال قدرت سیاسی از رژیم پهلوی به روح الله خمینی بوده است
گزارش صدیقه مالکی فرد از دیدار امروز
هاشم خواستار در دادگاه انقلاب: تمام کشورها در سایه ی آزادی و دموکراسی پیشرفت می کنند. ما در این سیصد سال چون آزادی و دموکراسی نداشتیم هیچ پیشرفتی نکردیم....یک سر سوزن تخفیف نمی خواهم. ولی اگر یک مورد از مصاحبه ها و مقاله هایم را توانستید در محیط دانشگاهی و علمی رد کنید قول می دهم که سکوت کنم
شاه در پاسخ به سفير آمريكا، که به او گفت باید از ایران برود، دست‌هايش را به سوی سفیر دراز كرد و گفت: « بسيار خوب، اما به كجا بروم؟»
اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
سقوط غیرعمد هواپیمای مسافری حامل شمار بزرگی از هموطنان نشانه ای دیگری از نزدیکی سقوط غیرعمد خود رژیم نیز هست : از این پس سقوط دستگاه پوسیده و لرزان زور و ستم حاکم امری محتوم است که تحقق آن تنها در گرو همت بیشتر آزادیخواهان و بویژه همبستگی و تفاهم بیشتر در میان آنان قرار دارد
جنگ حکومت با آمریکا جنگ مردم نیست. عدم یاری به حکومت.
ایجاد همبستگی عمومی، جهت خیزش برای تسخیر باستیل سراسری. در شرایط مناسب