اخبار

با توجه به جوانب گوناگون و روندهای طی شده در پنج سال اخیر و ۴۳ سال گذشته و از زاویهٔ منافع ملی و میهنی کشورمان، ما خواهان پایان دادن به این مناقشهٔ فرسایشی و حل مجموعهٔ مشکلات مرتبط با آن از طریق توافق دیپلماتیک و در انطباق کامل با موازین و مصادیق حقوق بین‌الملل‌ایم. بر این اساس ما پیمان‌نامهٔ برجام را توافقی جامع و مناسب می‌دانیم، هر گونه تلاش از سوی طرف‌های مذاکره برای سهم‌خواهی و امتیازگیری بیش‌تر را محکوم می‌کنیم و بازیافت کامل آن را به سود مردم و میهن‌مان می‌دانیم.

احزاب و نقش آنان در جامعه

 احزاب و نقش آنان در جامعه
در برنامه گفتگوی روز مریم سلطانی با بانو شهران طبری ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن در باره احزاب و نقش آنان در جامعه به گفتگو پرداخته است.
انتشار از: 
هی طالب الاَباطیل!
حریفِ بی‌هراس تو منم،
نه دختران شیرخواره‌ای
که به نکاحِ کفتار
نجس کرده‌اید.
به کابل بگو
ما
خویشاوندانِ خانه‌زادِ نور
هنوز هم
سیاه‌پوشِ همان سردارِ سپیده‌دم‌ایم،
هنوز هم
خورشیدخوانِ هزار و یکی ذره‌ایم،
پنج انگشتِ یک دست و
پنج‌شیرِ یک دره‌ایم.
بیش از چهار دهه از استقرار و تثبیت حکومت اسلامی می‌گذرد، حکومتی که تاسیس آن با اعدام و قصاص و سنگسار و لشکرکشی به ترکمن صحرا، کردستان و آذربایجان آغاز گشت. حکومتی که بخاطر صدور انقلاب اسلامی ادامه جنگ خانمان برانداز هشت ساله را با خسارتهای مادی و معنوی جبران ناپذیر به
هم‌میهنان گرامی ساکن خارج از کشور!
نمایش جدید با چیدمانی رسواتر از همیشه
رژیم جمهوری اسلامی به یکی از رسواترین نمایش‌های انتخاباتی دوران حیات خود دست زده است و از مردم می‌خواهد که بار دیگر به پای صندوق‌های رأی بروند و هم‌چون گذشته به یکی از نامزدهای دستچین شده شورای نگهبان رأی بدهند. این البته امر تازه‌ای نیست. ولی آن‌چه که این دور انتخابات را از موارد گذشته آن متمایز می‌کند، چیدمان نامزدها است.
روز ۴ خرداد ١۴٠٠ قلب اسماعيل خويی شاعر و نويسندۀ آزاديخواه ايران از تپش باز ايستاد. کسی که با شعر روشنگرانه اش و روشنگری اديبانه اش راهی حقيقت جو و حقيقت گو را برای ما گشود. راهی که "روزمرگی های" مسموم سياسی و "نام و ننگ" معمول فرهنگی، شاعر چپ گرای ما را از پيمودن آن باز نداشت: آنگاه که چنان نويسنده ای جسور از سلمان رشدی دفاع کرد،
اخیراً تعدادی از کنشگران سیاسی داخل کشور طی نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل خواهان فشار بر ایران از جمله تحریم و ادامه تحریم ها شده و از شورا امنیت سازمان ملل خواسته اند تا با فشارهای مذکور، نظام سیاسی مستقر در ایران را وادار به برگذاری یک همه پرسی آری یا خیر بنمایند. ما امضا کنندگان این بیانیه با رویکرد مذکور به جد مخالف می باشیم