دیدگاهها

در طی چهل سال اخیر بیشتر چپ های ایران دستخوش تحول فکری شده و با انتقاد از بینش مارکسیستی به سوی اکولوژی و سوسیال دمکراسی و جمهوری خواهی گرایش پیدا کردند. اما بخش دیگری از چپ ها در ساختار فکری کهنه باقی ماندند
شرایط کنونی کشورمان ما را موظف می سازد که روی براندازی حکومت اسلامی متمرکز شویم و ثقل براندازی را به خیابان منتقل کنیم. ما می توانیم “جنبش اقدام در خیابان” را الویت نخست برای آماده سازی مردم و تدارک انقلابی هدفمند در دستور کار قرار دهیم. چاره رهائی ما در سازماندهی قیام ملی توسط مردم و برای مردم است.
هر دینی شخصیت خود را با چند مقوله یا واژه اساسی مشخص می کند. یکی از مقوله های ساختاری در اسلام واژه «الله» است. این واژه در قرآن نقش کلیدی دارد و هویت بخش تمام مسلمانان جهان است. واژه الله، روان و زندگی مردم مسلمان را بطرز قاطع متاثر ساخته است. این واژه در ذهنیت مسلمان نقش جادوئی داشته و قادر است همه باورها و فکری های دیگر را منهدم کند. این واژه با تقدس و مرجعیت توام است و وانمود می کند که گره گشای اسرار است
همانگونه كه در خبر ها امده، قرار است در أواسط ماه فوريه ( ١٣ و ١٤ فوريه ) اجلاسي در ورشو پايتخت لهستان در رابطه با ” صلح و امنيت ” در منطقه بطور عام و اوضاع ايران بطور خاص، با حضور حداقل نزديك به يكصد كشور و با رهبري و مديريت امريكا تشكيل شود. گمانه زني ها در مورد اينكه چه كشورهايي و در چه سطحي از مقامات در اين كنفرانس حضور خواهند داشت ، هنوز بطور قطعي علني نشده است .
چپ دمکرات و سوسیال می تواند نقشی فراتر از “بانوی سرخ پوش” میدان سیاست داشته باشد. از اینرو؛ نقد سیاست پوپولیستی واعظان دینی و آتئیست، بخش اجتناب ناپذیر از کار روشنگرانه سوسیال دمکراسی انقلابی در ایران است
ما بیشمارانیم
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
ما خواهان آزادی هرچه سریع تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم.
پرونده‌سازی‌های ناموسی و تحریک خانواده‌ها، ارتباط فعالان جنبش‌های اجتماعی را با افراد و نهادها جاسوسی و توطئه جلوه دهند تا از این طریق، صدای کارگران را در بیان آزاد خواسته‌هایشان خاموش، اعتراضات‌شان را متوقف، اعتماد به نمایندگان منتخب ‌شان را سلب و با ایجاد جو بی‌اعتمادی و تفرقه قدرت‌شان را تضعیف کنند.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
عجز و ناتوانی رژیم در حل نیازها و مطالبات اولیه مردم و به خصوص مزدبگیران یدی و فکری، و راندن بخش عمده‌ای از مردم به زیر خط فقر، از یک سو به گسترده‌ترین جنبش مدنی و همبستگی اجتماعی مردم ما در چهار دهه اخیر منجر شده، و از سوی دیگر بن‌بست‌های درونی حکومت را آشکارتر ساخته است.
در درجه اول، برخورد سازنده و اعتمادساز نیروهای سیاسی با یکدیگر و تلاش برای پیدا کردن نقاط مشترک و احتراز از تأکید بر روی نقاط افتراق است.
این محافل بهتر است قبل از سر دادن شعار نه شرقی نه غربی و سنگر گرفتن پشت جمهوریخواهی، خود را از آشفتگی سیاست های پانول وار میان براندازی حکومت اسلامی و استحاله (اقناع خشونت پرهیز و قطره چکانی حکومت به تغییر در پروسه زمانی نامعلوم) برهانند و تکلیف خود را با بدترین نوع دخالتگری و تجاوز آئینی، سیاسی، فرهنگی و دینی اسلامگرایان روشن کنند!
شكنجه
اصل ٣٨ قانون اساسى هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ،اما شواهد ،كارنامه حكومت،رفتارهاى سركشانه مقامات ريز و درشت نظام ،نامه هاى زندانيان ،فايل هاى صوتى،مصاحبه ها و ويديوها و وقايع روزمره نادرستى اين ادعاى حكومت را ثابت مى كند .
اسماعیل بخشی باید روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را به مناظره دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیرد. وظیفه ی آنهاست که واقعیت درونی زندگی در فضای کنونی جامعه را آشکار کنند. یعنی عریان سازی کیفیت درونی زندگی زیر بار ستمی که دیگر تحملش ناممکن است