دیدگاهها

در پایان ماه مه گذشته انجمن تازه تأسیس "شهدای جدید" که از مسیحیان منطقۀ خاورمیانه پشتیبانی می کند از نمایندگان مجلس ملی فرانسه خواست که با تشکیل یک کمیسیون تحقیق، اطمینان حاصل کند که آیا شرکت های فرانسوی از گروه "دولت اسلامی" در عراق و سوریه نفت خریداری می کنند یا نه؟
تشکیل میز مذاکره با کردها، مترادف با تلاشی ترکیه است
رئیس جمهور ترکیه با مواضع سیاسی کردستیزانه خود تیر خلاص به نمایش "مذاکرات صلح" شلیک کرد و جایگاه او در جبهه داعش، شفافیت بیشتری یافت. اردوغان درباره ضرورت خلع سلاح "حزب کارگران کردستان ترکیه" (پ ک ک) اظهار داشت: «دولت ترکیه به هیچ عنوان با یک سازمان تروریستی که خود را طرف مسائل به حساب می​آورد بر سر یک میز مذاکره نخواهد نشست و چنین میزی وجود ندارد. اگر چنین میزی به وجود آید در آن صورت جمهوری ترکیه فرو پاشیده است. به هیئت ناظر نیز نیازی نیست. دولت از اول تا آخر مذاکرات را نظارت می​کند.»
بیش از 37 سال از عمر حکومت اسلامی گذشت و هنوز گروهی بر سر ماهیت انسان ستیزانه، ایرانفروشانه و ضد ملی حکومت اسلامی اما و اگر می گذارند. این اما و اگرها های مدافعان آشکار و پنهان، بیشرم و شرمگین بقاء نظام اسلامی تا هنگامی که عملکرد حکومت، منافع آنها را تامین کند ادامه خواهد داشت و نمی توان بر انها خرده گرفت که چرا از منافع سیاسی – اجتماعی خود دفاع می کنند.
بر پایه ی تفاهم نامه ی پذیرفته شده، رژیم جمهوری اسلامی نزدیک به 13000 سانتریفیوژ هسته ای و بیش از 9 تن از اندوخته ی اورانیم غنی شده ی خود را از دست می دهد، غنی سازی بالای 3 و 67 دهم در صد در ایران ممنوع می شود و مراکز هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای با اختیاراتی بیشتر از گذشته کنترل می شوند
بعقیده من دولت روحانی در این "ماموریت امکان ناپذیر" موفق شده است. اگر این تفاهم نامه در عرض سه ماه آینده تبدیل به یک توافق نامه جامع شود، پیروزی بزرگی برای ملت رنجدیده ایران و شکستی عبرت آور برای "دلواپسان" می باشد