دیدگاهها

درمان مشترك بايد آرمان و خواست عاجل همه ی مردم ايران باشد،كه واقعا خواهان درمان درد مشترك هستند .هيچ كس نبايد با بزرگ كردن تضادهای فرعی و موضوعاتی كه اگر چه مهم هستند،اما رفع کردنشان مشروط به رفع درد مشترك است،باعث بروز اختلافات بی جا در صفوف مردم شود تا حاکمیت از آب گل آلود اين اختلافات استفاده ی خودش را ببرد.این انحرافات باعث می شود که درمان مشترک "سرنگونی" درجه ی دوم تلقی و به نفع رژیم تمام شود.وقتی معتقديم كه وجود اين رژیم،درد مشترك است؛طبعا بايد سرنگونی كامل اين رژیم را هدف قرار دهیم.
اقدامات ماجراجویانه و سلطه طلبانه پان اسلامیستی حکومت اسلامی بالاخره به ایجاد جبهه بزرگی متشکل از امریکا، عربستان صعودی، اسرائیل و کشورهای سنی مذهب در برابر ایران انجامید. رهبری این ائتلاف سپاه پاسداران را بعنوان ابزار هسته سفت نظام در رده گروه های تروریستی قرار داد تا با فشار بر حکومت اسلامی، آنرا مجبور به عقب نشینی و پایان دادن به تنش آفرینی و جنگ افروزی وادار کند.
پاسخی به پرسش های شماره‌ی 26 دوماهنامه‌ی میهن*
هدف و موضوع اتحاد یا ائتلافی که از آن سخن‌گفته‌می‌شود رهایی ملت ایران از دیکتاتوری توتالیتر کنونی، برقراری حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (حاکمیت ملی) و شکل نهادینه‌شده‌ی آن، یعنی نظام دموکراسی پارلمانی، و جلوگیری از هرگونه دیکتاتوری دیگر است به هر شکل، به هر عنوان و به هر دستاویزی.... اتحاد فداییان اکثریت در چارچوب «حزب چپ»، در منشوری که در اولین کنگره‌ی خود به‌ تصویب‌رسانده است، حتی یک بار هم از ملت ایران نام‌نمی‌‌برد. این رفتار کاملاً عامدانه و از روی آگاهی و منظور خاص ایدئولوژیک است
اگر صورت مسئله سیاست در ایران را راه جوئی و برنامه ریزی برای برون رفت از منجلاب حکومت اسلامی و ساختن جامعه شایسته ملت ایران بدانیم، بایستی به سه پرسش چگونگی ساختار سیاسی، نظام حقوقی و سیستم اقتصادی کشور پاسخ های شفاف داد
یکی از مولفه های به سرانجام رساندن مبارزات مردم، اتحاد اپوزیسیون این رژیم است. این کار نیاز به هم جهت شدن مبارزات تمام گروههای اپوزیسیون دارد و باید تمامی افراد از گروههای مختلف در این اقدام مشارکت کنند. بنابراین از یکطرف الزامی در بوجود آمدن یک ائتلاف بزرگ از اضداد مختلف با هم و به رهبری یک فرد فراجناحی نیست چراکه تجربه انقلاب 57 نشان داد که تکرار این روند منجر به دیکتارتوری و تمامیت خواهی خواهد شد.
در طی چهل سال اخیر بیشتر چپ های ایران دستخوش تحول فکری شده و با انتقاد از بینش مارکسیستی به سوی اکولوژی و سوسیال دمکراسی و جمهوری خواهی گرایش پیدا کردند. اما بخش دیگری از چپ ها در ساختار فکری کهنه باقی ماندند
شرایط کنونی کشورمان ما را موظف می سازد که روی براندازی حکومت اسلامی متمرکز شویم و ثقل براندازی را به خیابان منتقل کنیم. ما می توانیم “جنبش اقدام در خیابان” را الویت نخست برای آماده سازی مردم و تدارک انقلابی هدفمند در دستور کار قرار دهیم. چاره رهائی ما در سازماندهی قیام ملی توسط مردم و برای مردم است.
هر دینی شخصیت خود را با چند مقوله یا واژه اساسی مشخص می کند. یکی از مقوله های ساختاری در اسلام واژه «الله» است. این واژه در قرآن نقش کلیدی دارد و هویت بخش تمام مسلمانان جهان است. واژه الله، روان و زندگی مردم مسلمان را بطرز قاطع متاثر ساخته است. این واژه در ذهنیت مسلمان نقش جادوئی داشته و قادر است همه باورها و فکری های دیگر را منهدم کند. این واژه با تقدس و مرجعیت توام است و وانمود می کند که گره گشای اسرار است
همانگونه كه در خبر ها امده، قرار است در أواسط ماه فوريه ( ١٣ و ١٤ فوريه ) اجلاسي در ورشو پايتخت لهستان در رابطه با ” صلح و امنيت ” در منطقه بطور عام و اوضاع ايران بطور خاص، با حضور حداقل نزديك به يكصد كشور و با رهبري و مديريت امريكا تشكيل شود. گمانه زني ها در مورد اينكه چه كشورهايي و در چه سطحي از مقامات در اين كنفرانس حضور خواهند داشت ، هنوز بطور قطعي علني نشده است .
چپ دمکرات و سوسیال می تواند نقشی فراتر از “بانوی سرخ پوش” میدان سیاست داشته باشد. از اینرو؛ نقد سیاست پوپولیستی واعظان دینی و آتئیست، بخش اجتناب ناپذیر از کار روشنگرانه سوسیال دمکراسی انقلابی در ایران است