دیدگاهها

شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی
او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست
سخنان آقای رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن در تاریخ 14 دسامبر 2018، سیاست مدافعان نظام پادشاهی در ایران را نمایان تر کرد و نیز واکنش هائی در برابر آن انجام گرفت که عملن نقد و اسلوب برخورد با سلطنت طلبان به موضوع بحث روز برخی از محافل تبدیل شده است.
جلیقه زردها تنها یک مشکل فرانسوی نیست
خیابان های فرانسه امروز نماد همین وضعیت است و دیگر کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی نیز به زودی و در آینده نزدیک با چنین پدیده اعتراضی روبه رو خواهند بود و این نوع از شورشگری فعلا خارج از سازماندهی مشخص، چون یک اپیدمی به چنین جوامعی هم سرایت خواهد کرد. به همین دلیل جنبش جلیقه زردها تنها یک مشکل فرانسوی نیست و جنبشی که در فرانسه کلید خورده است در صورت عدم کنترل و عدم پاسخگویی اساسی به مطالبات معترضان گستره جغرافیایی و فرامرزی پیدا خواهد کرد.
مبارزات جاری شهروندی در ایران، سیاست های شیخ، شاه، چپ ایدئولوژیک و چپ قومگرا را بچالش کشیده و مساعدترین بستر برای قدرت گیری سوسیال دمکراسی در ایران فراهم شده است. زمان را دریابیم!
موضوع ضرورت جدایی دین از حکومت،ا که خود انتخابی به تمام معنی سیاسی است نه دینی یا ایدئولوژیکی، از موضوع ارزشگزاری بر باورهای دینی جداست....تفکیک موضوع لاییسیته از موضوع اصل دین بدین معنی نیست که در جامعه، دین، چه در اصل آن و چه در مسائل جانبی آن، نباید مورد نقد قرار گیرد. مسئله بر سر جایگاه هر کار است
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او، کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود
این همه پیامبر، اصرار و وقتی که خداوندِ نبارک و تعالی برای ِ هدایت ِ ابنای ِ بشر صرف کرده، اگر ربعش را به برآورده کردن حاجات بندگان می پرداخت حداقل ِ بازده کار ۹۸.۸ درصد میشد.
کلمه متبرکه و مشعشعِ DIN در زبان ِ انگلیسی (اجنه) بمعنای ِ صدای نکره، گوشخراش ِ مبهم و ممتد است
تا هنگامی بی هیچ اما و اگر، قید و شرط و تردیدی ایران از خاستگاه ملت صورت مسئله سیاست نشود، راه اعتماد و همبستگی ملی (پیش شرط سازندگی) فراهم نمی شود.
سخنرانی پرفسور مهرداد وهابی درانجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان
مهرداد وهابی در گفتار "سرمایه‌داری سیاسی در ایران" به مسائل مهم و آموزنده ای در رابطه با اقتصاد ایران امروز پرداخته است.