جهان

اثبات این که "مردم دیوانه و سینه چاک خدا" فقط در انحصار بنیادگرایان اسلامی،بودایی و هندی و یا محدود به یک منطقه از جهان نیست. بلکه هنگامی که دونالد ترامپ تهدید به تخریب آثارهای فرهنگی ایران می کند، شبیه رفتار بربریت جهادی هایی است که قبلاً به آثار تمدنهای باستانی در افغانستان،عراق و سوریه حمله کرده بودند. جای تاسف است که در قرن بیست و یکم، با این همه پیشرفتهای علمی و فنی،برگشت به بنیادهای ویرانگر مذهبی تهدیدی برای کل بشریت شده است. "ترامپیسم" هم فرایندی از تحولات و تغییرات و بحرانهای اقتصادی،اجت
چرا و این کار به نفع چه کسانی است؟
این آمادگی ضبط تصویر هنگام اصابت موشک می‌تواند چه چیزی به ما بگوید. آیا سامانه پدافندی مزبور در یک نقشه از قبل طراحی شده به بازی گرفته شده است تا حادثه‌ای تلخ رقم بخورد؟ شاید چندان هم دور از واقعیت نباشد.

چندی پیش که ناو انگلیسی در تنگه هرمز مسیر اشتباهی را طی می‌کرد و سرانجام توسط سپاه توقف و به ساحل آورده شد، یک فرضیه خاص مطرح شد. ادعایی مبتنی برای این نکته که ایران توانسته با هک سامانه GPS نفت‌کش انگلسی را فریب دهد و آن را در مسیر غلط قرار دهد. مشابه همین اتفاق می‌تواند در آن ساعات تاریک
شرقشناسی و اسلامشناسی در غرب
تا دهه های اخیر نظر در بارۀ کیفیت تحقیقات فرهنگی غرب خصوصأ میان ایرانیان این بود که به سبب تصور (!) اتکای این تحقیقات بر موازین و معیارهای علمی و منطقی، معمولأ آنها را صحیح می پنداشتند. کمااینکه معمولأ در این موارد از علوم فرهنگشناسی، تاریخ و شرقشناسی و اسلامشناسی یاد می شد. اما در این میان با پیشرفت دقت منطقی روشن شده است که نه
من از 15 سال پيش، نخست با نوشتن مقالاتی هفتگی با عنوان «جمعه گردی ها» به مدت 10 سال، و نيز با آغاز سردبيری ام در نشريهء «سکولاريسم نو» (2007)، همواره اين نکته را بيان داشته ام که برای ساختن فردای ايران، بعنوان کشوری دموکراتيک و سکولار، آزاد و آباد، متمدن و سربلند در ميان ملل پيشرفتهء جهان و برآمده از حاکميت ملت ايران بر سرنوشت خويش، تنها برانداختن حکومت اسلامی کافی نيست و لازم است، آينده نگرانه، قبل از هر چيز به فردای فروپاشی اين رژيم هم فک
پس از فروپاشی شوروی در کنفرانسی در آلماتی پایتخت قزاقستان در سال ۱۹۹۲، همه جمهوری های جدا شده از شوروی در قطعنامه ای تعهد کردند که همه پیمان های بین المللی شوروی را تأیید و رعایت کنند. این تعهد شامل پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم می شود. بنابراین، به استناد پیمان های مذکور، سهم ایران از دریای کاسپین نیمی از عرصه و اعیان است

محسن کدیور: جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت.
انتشار از: 
اولیا چلبی: اهالی شهر نخجوان به زبان دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان پهلوی سخن می گویند...اولیا چلبی در دو صفحه نمونه‌های واژگان و شعر فارسی را که در نخجوان از مردم شنیده و یا خوانده، ذکر می‌کند و در ضمن به نقل از مورخ عثمانی، کمال پاشازاده، فهرستی از واژگان فارسی و ترجمه ترکی آن می‌دهد