جهان

شرقشناسی و اسلامشناسی در غرب
تا دهه های اخیر نظر در بارۀ کیفیت تحقیقات فرهنگی غرب خصوصأ میان ایرانیان این بود که به سبب تصور (!) اتکای این تحقیقات بر موازین و معیارهای علمی و منطقی، معمولأ آنها را صحیح می پنداشتند. کمااینکه معمولأ در این موارد از علوم فرهنگشناسی، تاریخ و شرقشناسی و اسلامشناسی یاد می شد. اما در این میان با پیشرفت دقت منطقی روشن شده است که نه
من از 15 سال پيش، نخست با نوشتن مقالاتی هفتگی با عنوان «جمعه گردی ها» به مدت 10 سال، و نيز با آغاز سردبيری ام در نشريهء «سکولاريسم نو» (2007)، همواره اين نکته را بيان داشته ام که برای ساختن فردای ايران، بعنوان کشوری دموکراتيک و سکولار، آزاد و آباد، متمدن و سربلند در ميان ملل پيشرفتهء جهان و برآمده از حاکميت ملت ايران بر سرنوشت خويش، تنها برانداختن حکومت اسلامی کافی نيست و لازم است، آينده نگرانه، قبل از هر چيز به فردای فروپاشی اين رژيم هم فک
پس از فروپاشی شوروی در کنفرانسی در آلماتی پایتخت قزاقستان در سال ۱۹۹۲، همه جمهوری های جدا شده از شوروی در قطعنامه ای تعهد کردند که همه پیمان های بین المللی شوروی را تأیید و رعایت کنند. این تعهد شامل پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم می شود. بنابراین، به استناد پیمان های مذکور، سهم ایران از دریای کاسپین نیمی از عرصه و اعیان است

محسن کدیور: جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت.
انتشار از: 
اولیا چلبی: اهالی شهر نخجوان به زبان دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان پهلوی سخن می گویند...اولیا چلبی در دو صفحه نمونه‌های واژگان و شعر فارسی را که در نخجوان از مردم شنیده و یا خوانده، ذکر می‌کند و در ضمن به نقل از مورخ عثمانی، کمال پاشازاده، فهرستی از واژگان فارسی و ترجمه ترکی آن می‌دهد
این دو برادر که هنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودند هنگامی که به پای چوبه دار آورده‌شدند٬ طنابی را که به گردنشان می انداختند بوسیدند و به ترکی آذربایجانی فریاد زدند «زنده باد ایران! زنده باد مشروطه! حرکت این دو برادر واقعا باید شرمی باشد برای عده ای که امروز در همان شهر شعار های ضد وطنی میدهند.
همه میدانیم که ایران پنج گذرگاه مرزی با کردستان عراق دارد که بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز کردستان عراق از این گذرگاهها عبور می کند . خاطرم هست که ده سال پیش دقیقا در مهرماه ، ایران بدلیل بازداشت یکی از معاونان استانداری کرمانشاه بتوسط اقلیم کردستان مرزها را چند روزی کاملا ایزوله کرد و بازتاب این عمل تا جایی پیش رفت که خود سران اقلیم ادعا میکردند فلج گردیده و روزانه یک میلیون دلار خسارت دیده اند.
خسرو یکم این تالار را عمدتا برای دیدار با مردم ساخته بود که در فواصل مشخص با او ملاقات می کردند. علاوه بر این تماسهای مستقیم، خسروانوشیروان یک سازمان سراسری جمع آوری اطلاعات تاسیس کرده بود تا مشکلات مردم ـ مردمی که صدا نداشتند به گوش او برساند.